Kích hoạt nút quay về đầu trang – Back to Top Button

Kích hoạt nút quay về đầu trang – Back to Top Button

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Footer.

Tùy chọn này thêm một nút vào cuối trang web của bạn khi bạn bắt đầu cuộn để giúp khách truy cập của bạn cuộn trở lại đầu trang.

Back to Top Button