Kích hoạt menu điều hướng cố định – Sticky Navigation

Kích hoạt menu điều hướng cố định – Sticky Navigation

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Menu sticky (Sticky Navigation).

Bạn có các tùy chọn kích hoạt menu điều hướng cố định của mình như sau:

  • Chỉ di động (Mobile only): Chỉ cố định meu điều hướng trên thiết bị di động.
  • Chỉ máy tính (Desktop only): Chỉ cố định meu điều hướng trên máy tính.
  • Bật (On): Cố định meu điều hướng cho toàn bộ.
  • Tắt (Off): Tắt tính năng cố định meu điều hướng.

Khi tính năng này được kích hoạt, có một vài cài đặt được hiện ra cho phép bạn tùy chỉnh như: Transition, Ẩn khi cuộn xuống (Hide when scrolling down), Sticky Navigation Logo, Chiều cao item menu (Menu item height).

Menu sticky

Transition: Tùy chọn hiệu ứng chuyển tiếp sang menu cố định có 3 lựa chọn:

  • Fade – điều hướng cố định của bạn sẽ mờ dần sau khi bạn bắt đầu cuộn.
  • Trượt – điều hướng cố định của bạn sẽ trượt xuống khi bạn bắt đầu cuộn.
  • Không có – không có chuyển tiếp, khi bạn bắt đầu cuộn, điều hướng của bạn sẽ chỉ dính vào đầu màn hình.
Transition

Ẩn khi cuộn xuống (Hide when scrolling down): Chọn tùy chọn này sẽ ẩn menu điều hướng cố định trừ khi bạn đang cuộn lên đầu trang web. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm không gian màn hình có giá trị, đặc biệt là trên thiết bị di động.

Ẩn khi cuộn xuống (Hide when scrolling down)

Sticky Navigation Logo: Bạn có thể tải lên một logo dành riêng cho menu điều hướng cố định.

Sticky Navigation Logo

Chiều cao item menu (Menu item height): Bạn cũng có thể thay đổi chiều cao của menu điều hướng khi nó đang cố định bằng cách điều chỉnh thông số ở tùy chọn này với đơn vị là pixel.

Chiều cao item menu (Menu item height)