Khôi phục mật khẩu (Password recovery)

Khôi phục mật khẩu (Password recovery)

Khôi phục mật khẩu #

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu Bitrix24 của mình hoặc mật khẩu của bạn không được hệ thống chấp nhận, bạn luôn có thể đặt lại mật khẩu thông qua biểu mẫu đặc biệt. Đây là cách thực hiện:

  • Đầu tiên, nhấp vào nút Bạn quên mật khẩu? .forgetpass1.jpg
  • Trong biểu mẫu khôi phục mật khẩu, bạn cần nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng nhập vào Bitrix24. Nhấp vào Tiếp theo .forgetpass2.jpg
  • Nếu bạn nhập đúng địa chỉ email, bạn sẽ nhận được thông báo sau:forgetpass3.jpg
  • Bây giờ, bạn nên mở email khôi phục mật khẩu Bitrix24 trong hộp thư đến và nhấp vào liên kết được cung cấp bên trong:forgetpass4.jpg
  • Bạn sẽ thấy biểu mẫu tạo mật khẩu mới. Đảm bảo bạn nhập đúng mật khẩu mới hai lần. Nhấp vào Thay đổi mật khẩu .forgetpass5.jpg

Chưa nhận được email khôi phục mật khẩu #

Trước hết , hãy nhớ kiểm tra thư mục Spam trong dịch vụ email của bạn.

Nếu bạn sử dụng miền email của riêng mình, hãy thêm  no-reply@bitrix24.net  vào danh sách trắng. Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tin nhắn hệ thống khi bạn yêu cầu khôi phục mật khẩu.