Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập website

Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập website

Table of Contents

Một trong những tính năng chính của Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) là theo dõi nguồn lưu lượng ban đầu vào website.

Nguồn – là điểm bắt đầu của đường dẫn khách hàng (mạng xã hội, quảng cáo biểu ngữ, danh thiếp, v.v.).

Để theo dõi nguồn, hãy sử dụng mã UTM. Thêm mã UTM vào địa chỉ trang web của bạn và đặt URL này trên Facebook hoặc Instagram của bạn, v.v. Sau khi khách hàng nhấp vào liên kết này và điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc biểu mẫu gọi lại, nguồn sẽ được hiển thị trong CRM.

trafficsources1.png

Ngoài các nguồn mặc định, bạn có thể thêm các nguồn tùy chỉnh. Ví dụ: bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội, trang web hoặc thậm chí là bảng quảng cáo!

Bạn sẽ có thể định cấu hình tài khoản tiếp thị của mình và sớm nhận được thông tin về chi phí.

Cách sử dụng mã UTM #

Ví dụ: hãy định cấu hình trang Facebook làm nguồn. Chọn nguồn và chỉ định mã UTM cho nó.

 trafficsources2.png

Thêm liên kết vào trang Facebook của bạn.

 trafficsources3.png

Khi bạn nhấp vào liên kết này, bạn có thể thấy rằng mã UTM đã được thêm vào địa chỉ trang web.

 trafficsources4.png

Sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc biểu mẫu gọi lại, đường dẫn khách hàng sẽ được hiển thị trong CRM.

trafficsources5.png

Bạn cũng có thể chỉ định một địa chỉ email và số điện thoại duy nhất cho nguồn này.

trafficsources6.png

Đọc thêm trong bài viết – Chỉ định số điện thoại và địa chỉ email tới các nguồn lưu lượng truy cập.