Kênh tương tác Mở: Kiểm tra tình trạng trực tuyến của nhân viên

Kênh tương tác Mở: Kiểm tra tình trạng trực tuyến của nhân viên

Bitrix24 đã từng có một số tùy chọn để giúp bạn kiểm tra xem nhân viên có trực tuyến hay không. Nay chúng tôi đã thay thế các tùy chọn này chỉ bằng một lệnh – Kiểm tra xem nhân viên có trực tuyến khi yêu cầu định tuyến.

checkonline1.jpg

Hệ thống sẽ kiểm tra xem nhân viên có bị loại bỏ hay không, có nghỉ phép không, đang trực tuyến (hoặc đã hết giờ làm việc).

Quản lý thời gian làm việc và kiểm tra trạng thái “sẵn sàng” của nhân viên #

Nếu tùy chọn Quản lý thời gian làm việc (Work Time Management) được bật, hệ thống sẽ kiểm tra nếu nhân viên không nghỉ hoặc không hết giờ làm. Nếu nhân viên đang nghỉ hoặc hết giờ làm việc, hệ thống sẽ coi họ là không khả dụng để chuyển tiếp các yêu cầu.

Nếu tùy chọn Quản lý thời gian làm việc bị tắt hoặc không khả dụng trên gói Bitrix24 của bạn, hệ thống sẽ kiểm tra xem trạng thái nhân viên có trực tuyến/ngoại tuyến hay không.

Trạng thái trực tuyến/ngoại tuyến #

Nếu nhân viên hoạt động với Bitrix24 trong trình duyệt và không có vấn đề gì với kết nối Internet, nhân viên sẽ được coi là có trạng thái “trực tuyến”.

Nếu nhân viên sử dụng ứng dụng Bitrix24 Desktop, hệ thống sẽ sử dụng ứng dụng Desktop để kiểm tra trạng thái nhân viên. Nếu nhân viên không thực hiện bất kỳ hành động nào trên máy tính của họ trong 25 phút (3 phút nếu bạn có Bitrix24 On-Premise) hoặc khóa máy tính của họ, người dùng sẽ có Vắng mặt trong N phút trạng thái và anh ấy/cô ấy sẽ được coi là có trạng thái “ngoại tuyến”.

Các trạng thái Vắng mặt và Không làm phiền không ảnh hưởng đến việc kiểm tra trạng thái trực tuyến/ngoại tuyến theo cách thủ công.

Tắt tùy chọn Kiểm tra xem nhân viên có trực tuyến khi định tuyến các câu hỏi hay không nếu bạn muốn hệ thống chỉ định các cuộc hội thoại mà không cần quan tâm đến trạng thái của nhân viên trực chat.