Instagram Direct: Không có quyền truy cập tin nhắn riêng tư

Instagram Direct: Không có quyền truy cập tin nhắn riêng tư

Lỗi “Để kết nối IG Direct, bạn cần cho phép truy cập vào tin nhắn ở bên cạnh tài khoản Instagram của mình” có nghĩa là bạn đã không bật tùy chọn thích hợp khi kết nối Instagram với trang Facebook công khai của mình.

Đây là một tùy chọn quan trọng để gửi tin nhắn Instagram Direct.

allow_access.jpg

Kết nối lại Instagram với trang Facebook công khai của bạn và bật tùy chọn Bật để truy cập tin nhắn từ Instagram trong Hộp thư đến của bạn .Bạn cũng có thể bật tính năng này trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Cài đặt > Quyền riêng tư > Tin nhắn > Cho phép truy cập tin nhắn .

privacy.jpg
message_control.jpg