Hủy đăng ký

Hủy đăng ký

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng tài khoản Bitrix24 của mình với đăng ký thương mại, bạn phải tắt tùy chọn gia hạn đăng ký tự động bên trong tài khoản Cloud của mình, tại đây: Đăng ký (Subscription) > Lịch sử mua hàng (purchase history) – nhấp vào Hủy đăng ký (Cancel subscription).

Việc gia hạn đăng ký tự động không áp dụng nếu bạn mua đăng ký thương mại từ Đối tác Bitrix (Người bán lại Bitrix). Vui lòng thông báo cho Đối tác Bitrix ban đầu của bạn rằng bạn không còn muốn gia hạn đăng ký thương mại của mình ít nhất một tuần trước ngày hết hạn đăng ký.

Tìm hiểu thêm về tự động gia hạn và nạp tiền vào số dư.