Tùy chỉnh tìm kiếm tài liệu trực tiếp – Customize the Documentation Live Search

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Design > chọn nút ‘Customize BetterDocs’ > Live Search.

Bạn cũng có thể đến tính năng từ Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > BetterDocs > Live Search.

Tại đây bạn có thể tùy biến những nội dung sau:

 • Search Heading – Tiêu đề tìm kiếm
 • Background Color – Màu nền
 • Background Image – Hình nền
 • Background Property – Thuộc tính nền
 • Custom Background Image Size – Kích thước hình nền tùy chỉnh
 • Margin – Lề
 • Padding – Vùng đệm
 • SEARCH FIELD SETTINGS – CÀI ĐẶT Ô TÌM KIẾM
  • Search Field Background Color – Màu nền trường tìm kiếm
  • Search Field Font Size – Kích thước phông chữ trường tìm kiếm
  • Search Field Color – Màu trường tìm kiếm
  • Search Field Padding – Đệm trường tìm kiếm
  • Search Field Border Radius – Bán kính đường viền trường tìm kiếm
  • Search Icon Size – Kích thước biểu tượng tìm kiếm
  • Search Icon Color – Màu biểu tượng tìm kiếm
  • Search Icon Hover Color – Màu Di chuột của Biểu tượng Tìm kiếm
  • Close Icon Color – Đóng màu biểu tượng
  • Close Icon Border Color – Đóng màu đường viền biểu tượng
 • SEARCH RESULT SETTINGS – CÀI ĐẶT KẾT QUẢ TÌM KIẾM
  • Search Result Box Width – Chiều rộng hộp kết quả tìm kiếm
  • Search Result Box Maximum Width – Chiều rộng tối đa của hộp kết quả tìm kiếm
  • Search Result Box Background Color – Màu nền của hộp kết quả tìm kiếm
  • Search Result Box Border Color – Màu đường viền hộp kết quả tìm kiếm
  • Search Result Item Font Size – Kích thước phông chữ các mục trong kết quả tìm kiếm
  • Search Result Item Font Color – Màu chữ các mục trong kết quả tìm kiếm
  • Search Result Item Category Font Color – Màu chữ danh mục trong kết quả tìm kiếm
  • Search Result Item Padding – Vùng đệm các mục trong kết quả tìm kiếm
  • Search Result Item Border Color – Màu viền các mục trong kết quả tìm kiếm
  • Search Result Item Hover Font Color – Màu chữ di chuột các mục trong kết quả tìm kiếm
  • Item Hover Background Color – Màu nền di chuột các mục trong kết quả tìm kiếm
Tùy chỉnh tìm kiếm tài liệu trực tiếp

Nhấn nút ‘Đăng‘ (Publish) để lưu tùy chỉnh

Lưu ý: Để xem thay đổi bạn tùy chỉnh ở bên hiển thị bên phải, bạn cần chọn đến đúng trang đang tùy chỉnh, ở đây là trang tài lưu trũ tài liệu (Archive Page)

Tùy chỉnh tìm kiếm tài liệu trực tiếp

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.