Tùy biến và cấu hình trang tài liệu đơn – Customize & Configure Doc Single

Cấu hình Tài liệu đơn BetterDocs #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Layout> Single Doc

Cấu hình trang tài liệu đơn

Ở đó, bạn sẽ có các tùy chọn cấu hình:

 • Enable Table of Contents (TOC) – Bật Mục lục (TOC)
 • TOC Title – Tiêu đề TOC
 • TOC Hierarchy – Hệ thống phân cấp TOC
 • TOC List Number – Số danh sách TOC
 • Enable Sticky TOC – Bật TOC cố định
 • Content Offset – Phần bù nội dung
 • Collapsible TOC on small devices – TOC có thể thu gọn trên các thiết bị nhỏ
 • TOC Supported Heading Tag – Thẻ tiêu đề được hỗ trợ TOC
 • Enable Post Title – Bật tiêu đề bài đăng
 • Title Link Copy To Clipboard – Sao chép liên kết tiêu đề vào khay nhớ tạm
 • Enable Breadcrumb – Bật Breadcrumb
 • Enable Sidebar Category List – Bật danh sách danh mục thanh bên
 • Enable Print Icon – Bật biểu tượng in
 • Enable Tags – Bật thẻ
 • Enable Email Feedback – Bật phản hồi qua email
 • Show Last Update Time – Hiển thị thời gian cập nhật lần cuối
 • Enable Navigation – Bật điều hướng
 • Enable Comment – Bật nhận xét
 • Enable Credit – Bật tín dụng
Cấu hình Tài liệu đơn BetterDocs

Nhấn nút ‘SAVE SETTINGS‘ để lưu những cài đặt đã tùy chỉnh

Sau khi bạn hoàn tất việc điều chỉnh cấu hình Trang tài liệu đơn của BetterDocs, bạn xem bất kỳ một trang tài liệu đã tạo để thấy thay đổi

Trang tài liệu đơn

Tùy biến giao diện của trang tài liệu đơn #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Design > chọn nút ‘Customize BetterDocs’ > Single Doc.

Bạn cũng có thể đến tính năng từ Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > BetterDocs > Single Doc.

Tại đây bạn có thể tùy biến những nội dung sau:

 • Select Layout– Chọn bố cục
 • Content Area Background Color – Màu nền của vùng nội dung
 • Content Area Padding – Phần đệm vùng nội dung
 • Doc Content Padding – Đệm nội dung tài liệu
 • POST TITLE – TIÊU ĐỀ TÀI LIỆU
  • Title Tag – Thẻ tiêu đề
  • Font Size – Cỡ chữ
  • Color – Màu sắc
 • BREADCRUMB
  • Font Size – Cỡ chữ
  • Color – Màu sắc
  • Hover Color – Màu di chuột
  • Seperator Color – Màu của bộ tách
  • Active Item Color – Màu sắc mục hoạt động
 • TABLE OF CONTENTS – MỤC LỤC (TOC)
  • Sticky Toc Width – Chiều rộng TOC cố định
  • Sticky Toc z-index – Chỉ số độ cao TOC cố định
  • Sticky Toc Margin Top – Khoảng cách TOC cố định so với phía trên màn hình
  • Background Color – Màu nền
  • Content Area Padding – Phần đệm vùng nội dung
  • Title Color – Màu của đề mục
  • Title Font Size – Kích thước phông chữ tiêu đề
  • List Item Color – Màu danh sách các mục
  • List Item Hover Color – Màu danh sách các mục khi di chuột
  • Active Item Color – Màu sắc mục hoạt động
  • List Item Font Size – Kích thước phông chữ của danh sách các mục
  • TOC List Margin – Khoảng cách danh sách các mục trong TOC
  • List Number Color – Màu số danh sách
  • List Number Font Size – Kích thước phông chữ Số danh sách
  • TOC Margin Bottom – Khoảng cách phía dưới các danh sách các mục trong TOC
 • ENTRY CONTENT – NỘI DUNG
  • Font Size – Cỡ chữ
  • Font Color – Màu sắc
 • REACTIONS – PHẢN ỨNG
  • Enable Reactions? – Bật tính năng phản ứng
  • Reactions Icon Color – Màu biểu tượng
  • Reactions Icon Hover Background Color – Màu nền biểu tượng khi di chuột
  • Reactions Icon Hover Color – Màu biểu tượng khi di chuột
 • SOCIAL SHARE – CHIA SẺ LÊN MẠNG XÃ HỘI
  • Enable Social Sharing? – Bật tính năng chia sẻ
 • ENTRY FOOTER – NỘI DUNG CUỐI TRANG TÀI LIỆU
  • Feedback Icon Size – Kích thước biểu tượng phản hồi
  • Feedback Icon – Biểu tượng phản hồi
  • Feedback Link Color – Màu liên kết phản hồi
  • Feedback Link Hover Color – Màu di chuột của liên kết phản hồi
  • Feedback Link Font Size – Kích thước phông chữ liên kết phản hồi
  • Feedback Form Title Tag – Thẻ tiêu đề của biểu mẫu phản hồi
  • Feedback Form Title Font Size – Kích thước phông chữ tiêu đề của biểu mẫu phản hồi
  • Feedback Form Title Color – Màu tiêu đề của biểu mẫu phản hồi
  • Navigation Color – Màu điều hướng
  • Navigation Font Size – Kích thước phông chữ điều hướng
  • Navigation Hover Color – Màu của Di chuột điều hướng
  • Navigation Arrow Color – Màu mũi tên điều hướng
  • Navigation Arrow Font Size – Kích thước phông chữ mũi tên điều hướng
  • Last Updated Time Color – Màu thời gian cập nhật lần cuối
  • Last Updated Time Font Size – Kích thước phông chữ thời gian cập nhật lần cuối
  • Powered by Color – Màu sắc “Được cung cấp bởi”
  • Powered By Font Size – Cỡ chữ “Được cung cấp bởi”
  • Powered By Link Color – Màu liên kết “Được cung cấp bởi”
Tùy biến giao diện của trang tài liệu đơn

Nhấn nút ‘Đăng‘ (Publish) để lưu tùy chỉnh

Lưu ý: Để xem thay đổi bạn tùy chỉnh ở bên hiển thị bên phải, bạn cần chọn đến đúng trang đang tùy chỉnh, ở đây là trang tài liệu đơn (Single Doc)

Trang tài liệu đơn

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.