Tùy biến và cấu hình trang chủ tài liệu – Configure & Customize Docs Page

Cấu hình Trang chủ Tài liệu BetterDocs #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Layout> Documentation Page

cấu hình trang chủ tài liệu

Ở đó, bạn sẽ có các tùy chọn cấu hình:

 • Live Search – Tìm kiếm Trực tiếp
 • Search Result Image – Hình ảnh Kết quả Tìm kiếm
 • Enable Masonry – Bật Masonry
 • Order Docs Post/Category Alphabetically – Thứ tự Tài liệu Đăng / Danh mục theo thứ tự bảng chữ cái
 • Number of Subcategories/Columns/Posts – Số Danh mục con / Cột / Bài đăng
 • Enable Post Count – Bật Số lượng Bài đăng
 • Enable Explore More Button – Bật Nút Khám phá Thêm

Nhấn nút ‘SAVE SETTINGS‘ để lưu những cài đặt đã tùy chỉnh

Cấu hình Trang chủ Tài liệu BetterDocs

Tùy biến giao diện của trang chủ tài liệu #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Design > chọn nút ‘Customize BetterDocs’ > Docs Page.

Bạn cũng có thể đến tính năng từ Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > BetterDocs > Docs Page.

Tại đây bạn có thể tùy biến những nội dung sau:

 • Select Category Layout – Chọn bố cục
 • Content Area Background Color – Màu nền của vùng nội dung
 • Background Image – Hình nền
 • Background Property – Thuộc tính nền
  • Size – Cỡ
  • Repeat – Lặp lại
  • Attachment – Gán
  • Position – Vị trí
 • Content Area Padding – Phần đệm vùng nội dung
 • Content Area Width – Chiều rộng phần nội dung
 • Content Area Maximum Width – Chiều rộng tối đa của vùng nội dung
 • CATEGORY COLUMN SETTINGS – CÀI ĐẶT CỘT DANH MỤC
  • Category Title Tag – Thẻ tiêu đề danh mục
  • Spacing Between Columns – Khoảng cách giữa các cột
  • Column Background Color – Màu nền của cột
  • Column Hover Background Color – Màu nền của Di chuột qua Cột
  • Column Padding – Phần đệm cột
  • Icon Size – Kích cỡ biểu tượng
  • Column Border Radius – Bán kính đường viền cột
  • Category Title Font Size – Kích thước phông chữ tiêu đề danh mục
  • Category Title Color – Màu tiêu đề danh mục
  • Category Title Hover Color – Màu di chuột của tiêu đề danh mục
  • Category Description – Mô tả danh mục
 • CATEGORY ITEM COUNTER – BỘ ĐẾM MỤC TIÊU ĐỀ
  • Item Count Color – Màu của trường đếm mặt hàng
  • Font Size – Cỡ chữ
  • Content Space Between – Không gian nội dung giữa
  • Docs List Background Color – Màu nền danh sách tài liệu
  • Button Border Width – Chiều rộng đường viền nút
Tùy biến giao diện của trang chủ tài liệu

Nhấn nút ‘Đăng‘ (Publish) để lưu tùy chỉnh

Lưu ý: Để xem thay đổi bạn tùy chỉnh ở bên hiển thị bên phải, bạn cần chọn đến đúng trang đang tùy chỉnh, ở đây là trang chủ tài liệu (Docs Page)

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.