Tùy biến thanh bên trang tài liệu – Customize Doc Sidebar

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Design > chọn nút ‘Customize BetterDocs’ > Sidebar.

Bạn cũng có thể đến tính năng từ Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > BetterDocs > Sidebar.

Tại đây bạn có thể tùy biến những nội dung sau:

 • Background Color – Màu nền
 • Sidebar Padding – Phần đệm thanh bên
 • Sidebar Border Radius – Bán kính đường viền thanh bên
 • SIDEBAR TITLE – TIÊU ĐỀ THANH BÊN
  • Category Title Tag – Thẻ tiêu đề danh mục
  • Icon Size – Kích cỡ biểu tượng
  • Title Background Color – Màu nền tiêu đề
  • Active Title Background Color – Màu nền của tiêu đề hoạt động
  • Active Title Border Color – Màu đường viền tiêu đề hoạt động
  • Title Color – Màu của đề mục
  • Title Hover Color – Màu tiêu đề khi di chuột
  • Active Title Color – Màu tiêu đề hoạt động
  • Title Font Size – Kích thước phông chữ tiêu đề
  • Title Padding – Đệm tiêu đề
  • Title Margin – Lề tiêu đề
 • SIDEBAR ITEM COUNTER
  • Background Color – Màu nền
  • Inner Circle Background Color – Màu nền vòng tròn bên trong
  • Size (Height, Width) – Kích thước (Chiều cao, Chiều rộng)
  • Color – Màu
  • Font Size – Cỡ chữ
 • SIDEBAR CONTENT – NỘI DUNG THANH BÊN
  • List Background Color – Màu nền danh sách
  • List Item Color – Màu các mục trong danh sách
  • List Item Hover Color – Màu khi di chuột các mục trong danh sách
  • List Item Font Size – Cỡ chữ các mục trong danh sách
  • List Icon Color – Màu danh sách biểu tượng
  • List Icon Font Size – Cỡ danh sách biểu tượng
  • List Item Margin – Lề danh sách các mục
  • Active List Item Color – Màu danh sách các mục hoạt động
Tùy biến thanh bên trang tài liệu

Nhấn nút ‘Đăng‘ (Publish) để lưu tùy chỉnh

Lưu ý: Để xem thay đổi bạn tùy chỉnh ở bên hiển thị bên phải, bạn cần chọn đến đúng trang đang tùy chỉnh, ở đây là trang tài liệu đơn (Single Doc)

Kết quả tùy chỉnh Sidebar

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.