Bật trang thanh toán (và hóa đơn) – Enable a Single Page Checkout (and invoice)

Instructions – Hướng dẫn #

Theo mặc định, MemberPress sử dụng quy trình thanh toán 2 bước:

  • Bước 1, thành viên nhập thông tin cá nhân của họ và bất kỳ trường tùy chỉnh nào bạn đã xác định.
  • Bước 2, họ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của mình.

Quy trình 2 bước này sẽ vẫn là phương pháp mặc định cho trải nghiệm thanh toán. Tuy nhiên, đối với những chủ sở hữu trang web muốn đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán của họ cho một trang duy nhất – bây giờ bạn cũng có tùy chọn đó.

Để bật tùy chọn này, bạn sẽ đến MemberPress -> Settings -> tab Account -> phần Registration -> Enable Single Page Checkout.

Lưu ý: Nếu bạn có các plugin tối ưu hóa bộ nhớ đệm hoặc javascript trên trang web của mình. Bạn có thể cần xóa các bộ nhớ đệm đó và làm mới trang đăng ký của mình một vài lần trong trình duyệt của mình sau khi bật Ki Single Page Checkout để biểu mẫu hoạt động chính xác.

Bật tùy chọn này có nghĩa là người dùng sẽ thấy biểu mẫu nhập thẻ tín dụng (nếu sử dụng Stripe hoặc Authorize.net) ngay trên bước đầu tiên của quá trình thanh toán. Đối với PayPal, họ sẽ được đưa trực tiếp đến PayPal để thanh toán thay vì nhìn thấy thông báo ngắn gọn “Đang chuyển hướng bạn đến PayPal” (“Redirecting you to PayPal”). Đối với Cổng ngoại tuyến, họ sẽ không còn thấy bước thứ hai nơi hiển thị tổng quan về hóa đơn.

Đó là nó! Biểu mẫu đăng ký thành viên của bạn giờ đây sẽ là một bước duy nhất thay vì trải nghiệm 2 bước mặc định.

Displaying the single page checkout as an invoice – Hiển thị trang thanh toán dưới dạng hóa đơn #

Nếu bạn muốn hiển thị quy trình thanh toán dưới dạng hóa đơn và cũng hiển thị thuế cho việc đăng ký thì bạn có thể bật tùy chọn “Bật hóa đơn thanh toán một trang trong MemberPress> Settings> tab Account.

Overriding Template – Ghi đè mẫu #

Điều này chỉ dành cho nhà phát triển và người dùng nâng cao.

Kiểm tra một trang sử dụng tệp mẫu khác với quy trình 2 bước mặc định. Bạn có thể tìm thấy mẫu mới trong /memberpress/app/views/checkout/spc_form.php

Nếu trước đây bạn đã ghi đè tệp /memberpress/app/views/checkout/form.php, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này trừ khi bạn bật tùy chọn Kiểm tra Trang Đơn trong cài đặt MemberPress.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.