Sử dụng Zoom Meetings

Các loại cuộc họp #

Thông tin cơ bản

Về mặt kỹ thuật, mọi cuộc họp được tạo từ plugin Hội nghị truyền hình với zoom api đều là cuộc họp trực tiếp có nghĩa là nó sẽ được tạo trên Zoom nhưng, tôi đã chia thuật ngữ này thành hai loại khác nhau:

Cuộc họp Loại bài đăng #

Tạo một bài đăng mới từ Zoom Meetings > Add new. Các bài đăng này có liên quan đến trang web của bạn và các cuộc họp được tạo từ đây được liên kết với trang web của bạn.

Điều này cho phép bạn xem cuộc họp của mình bằng cách tạo kiểu cho các trang giao diện người dùng của bạn bằng cách ghi đè các mẫu. Xem thêm về phần ghi đè mẫu.

Về cơ bản, điều này sẽ tạo một Cuộc họp trên Tài khoản Zoom của bạn và một Bài đăng trong trang web WordPress của bạn được liên kết. Vì vậy, nếu bạn tạo Cuộc họp từ đây, bạn sẽ có thể hiển thị đồng hồ đếm ngược trong giao diện người dùng.

Các cuộc họp trực tiếp thực tế #

Đường dẫn đến tính năng: Zoom Meetings > Live meetings

Tạo cuộc họp trên trang Zoom.us

Các cuộc họp được tạo từ đây không bị ràng buộc với trang web của bạn. Thao tác này sẽ tạo một cuộc họp trong Tài khoản Zoom.us của bạn và sẽ không tạo hoặc thêm bất kỳ dữ liệu bổ sung nào trên trang web WordPress của bạn. Mọi thứ sẽ được tìm nạp trực tiếp bằng API Zoom.

Nếu bạn muốn hiển thị các cuộc họp này từ trang web của mình thì bạn sẽ phải sử dụng shortcode bằng giá trị ID cuộc họp

các cuộc họp bạn tạo mới ở đây sẽ được hiển thị trên trang Zoom.us khi bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình hư hình dưới đây

Các cuộc họp được tạo từ Live meetings

Hội thảo #

Yêu cầu

Để sử dụng chức năng này, Tài khoản Zoom của bạn phải đủ điều kiện với gói Hội thảo trên web về Zoom. Nếu không bật Hội thảo trên web từ phía Zoom, bạn không thể sử dụng chức năng này.

Thông tin cơ bản

Từ phiên bản 3.6.0 giờ đây, bạn có thể tạo Hội thảo trên web dưới dạng bài đăng, có nghĩa là bạn có thể liên kết Hội thảo trên web Zoom với các bài đăng WordPress của mình và hiển thị chúng trong giao diện người dùng tương ứng.

Làm thế nào để tạo Hội thảo trên web?

Để tạo hội thảo trên web từ trang web của bạn. bạn vào Zoom Meetings > Add New

ở mục Meeting Type bận ấn và chọn Webinar rồi tạo cuộc họp. Cuộc họp của bạn bây giờ sẽ là một cuộc Hội thảo.

Hiển thị Hội thảo trên web qua Mã ngắn

Bạn có thể hiển thị các hội thảo trên web riêng lẻ của mình thông qua shortcode hoặc từ một trang loại bài đăng. Để hiển thị hội thảo trên web của bạn qua shortcode, hãy kéo xuống phần shortcode để xem.

Khối #

Giới thiệu Zoom – các khối Zoom

Thêm các tính năng vào trang web của bạn một cách dễ dàng và thuận tiện – bằng cách sử dụng Khối Zoom. Tất cả các khối Zoom nằm trong Danh mục Zoom:

Các khối Zoom

Các loại:

  • Danh sách các cuộc họp Zoom
  • Liệt kê cuộc họp Zoom theo máy chủ lưu trữ
  • Họp trực tiếp hoặc Hội thảo trên web
  • Nhúng bài đăng Zoom
  • Zoom – Hiển thị bản ghi
  • Zoom – Tham gia qua Trình duyệt

1. Danh sách các cuộc họp Zoom #

Tìm kiếm List Zoom Meeting khi vào khối. Sẽ cho phép bạn liệt kê các Cuộc họp hoặc Hội thảo trên web đã có sẵn trên trang web của bạn. (Từ WordPress Được tạo hoặc nhập vào WordPress)

Cài đặt:

2. Liệt kê cuộc họp Zoom theo máy chủ: #

Hiển thị trực tiếp – Cuộc họp Zoom hoặc Hội thảo trên web trực tiếp từ Zoom (không phải từ WordPress).

ví dụ:

3. Họp trực tiếp hoặc Hội thảo trên web #

Hiển thị Cuộc họp Zoom / Hội thảo trên web trực tiếp từ Thu phóng:

Cài đặt:

ví dụ:

4. Nhúng bài Zoom #

Nhúng bài đăng Zoom (Bài đăng được tạo hoặc nhập vào WordPress).

Cài đặt:

Ví dụ:

5. Zoom – Hiển thị bản ghi #

Hiển thị Bản ghi theo Máy chủ lưu trữ hoặc Theo cuộc họp

Cài đặt:

Ví dụ:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.