Tiện ích bổ sung của trình tạo chứng chỉ – LearnDash Certificate Builder Add-On

Addon của trình tạo chứng chỉ LearnDash cung cấp cho bạn khả năng tạo và thiết kế các chứng chỉ của mình một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Gutenberg Builder được tích hợp sẵn. Ngoài trình chỉnh sửa cổ điển thông thường, giờ đây bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa khối tích hợp khi xây dựng chứng chỉ của mình, giúp những người muốn tạo chứng chỉ bằng trình chỉnh sửa WYSWYG dễ dàng hơn.

Lưu ý: Bạn cần cài đặt & kích hoạt LearnDash trước khi có thể kích hoạt plugin “Trình tạo chứng chỉ” (“Certificate Builder”).

Installation – Cài đặt #

  1. Trên khu vực quản trị viên WordPress của bạn, hãy điều hướng đến LEARNDASH LMS> ADD-ONS
  2. Định vị tiện ích bổ sung của Certificate Builder add-on
  3. Nhấn Install Now
  4. Nhấn Activate Plugin

How It Works – Làm thế nào nó hoạt động #

Để sử dụng trình chỉnh sửa khối, bạn cần nhấp vào nút “Sử dụng trình tạo chứng chỉ” (“Use Certificate Builder”) trên Trang chứng chỉ.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Certificates

Nhấn Add New

Khi bạn đã ở trên Trang chứng chỉ (Certificate Page), hãy thêm tiêu đề vào trang của bạn.

Nhấp vào nút Sử dụng trình tạo chứng chỉ (Use Certificate Builder) để vào Trình chỉnh sửa khối và bạn có thể bắt đầu tạo chứng chỉ của mình

Giả sử rằng bạn đã theo dõi khóa học đã tạo và thiết lập khóa học của mình với các câu đố cho người dùng, bạn có thể liên kết chứng chỉ sau khi tạo để được trao khi hoàn thành khóa học.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng nó trên một chứng chỉ đang hoạt động, nội dung sẽ được thay thế bằng khối Gutenberg. Bạn nên sử dụng trình tạo có chứng chỉ mới.

Add A Background – Thêm nền #

Màn hình đầu tiên là màn hình trình tải lên phương tiện, nơi bạn cần cung cấp hình nền để tiếp tục. Xin lưu ý rằng yêu cầu thêm nền vào chứng chỉ của bạn để tiếp tục sử dụng trình tạo chứng chỉ.

Sau khi hình nền được tải lên, từ đây, bạn có thể sử dụng các khối Gutenberg khác để bố trí chứng chỉ.

Adding Content – Thêm nội dung #

Cũng giống như bất kỳ trang hoặc nội dung nào khác, bạn có thể tự do sử dụng trình chỉnh sửa Gutenberg để tạo và tùy chỉnh chứng chỉ của mình.

Bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ loại khối Gutenberg nào, ngay cả với nội dung động như LearnDash Courseinfo, Usermeta và Groupinfo. Chỉ cần tìm các khối này từ menu thả xuống trên Trình chỉnh sửa khối của bạn.

Fonts – Phông chữ #

Bạn có tùy chọn sử dụng phông chữ tùy chỉnh cho các khối sau:

  • Heading
  • LearnDash Usermeta
  • LearnDash CourseInfo
  • LearnDash Groupinfo

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn này trên phần Cài đặt khối (Block Settings) trên thanh bên bên phải của màn hình Trình chỉnh sửa.

Bạn có thể thêm phông chữ tùy chỉnh để sử dụng cho các chứng chỉ trên phần Phông chữ của trang chứng chỉ của bạn.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Certificates > Fonts

Thêm Nhãn (Label) vào phông chữ của bạn.

Nhấp vào Chọn tệp (Choose File) trên kiểu cụ thể mà chúng thuộc về

Duyệt tệp trên máy tính của bạn

Nhấp vào Lưu thay đổi (Save Changes) để kết thúc quá trình

Lưu ý: Đảm bảo rằng nếu bạn đang sử dụng chứng chỉ cho mục đích thương mại, bạn phải có được giấy phép và quyền cần thiết trước khi sử dụng phông chữ tùy chỉnh.

Sau khi tải xong phông chữ lên, bạn có thể quay lại trình tạo chứng chỉ và chọn phông chữ khi tạo chứng chỉ của mình.

Bạn cũng vẫn có tùy chọn sử dụng các tùy chọn kiểu phông chữ khác nhau cho chứng chỉ của mình.

Previewing Your Certificate – Xem trước chứng chỉ của bạn #

Một tính năng khác của trình tạo chứng chỉ là khả năng xem trước các chứng chỉ của bạn trong thời gian thực với thông tin thực.

Trên Trình tạo chứng chỉ của bạn, nhấp vào Xem trước (Preview)

Chọn Máy tính (Desktop)

Xem chứng chỉ của bạn ở định dạng PDF

Lưu ý: Xin lưu ý rằng các bản xem trước sẽ cần dữ liệu thực khi xây dựng chứng chỉ, chẳng hạn như LearnDash Courseinfo. Thông tin về người dùng hiện tại sẽ được lấy ra khi xem trước.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào Cập nhật và liên kết chứng chỉ mà bạn vừa tạo với một khóa học hoặc bài kiểm tra. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chứng chỉ trên tài liệu Chứng chỉ của chúng tôi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.