Tiện ích – LearnDash Widgets

Tương tự như khối & mã ngắn, các tiện ích con LearnDash cung cấp một cách khác để thêm nội dung động vào trang web LearnDash của bạn. Bài viết này sẽ giải thích các cách khác nhau mà bạn có thể chèn các widget, cũng như những gì mà mỗi widget LearnDash hiển thị.

How to Insert LearnDash Widgets – Cách chèn các widget LearnDash #

Trong WordPress, có một số cách để thêm widget vào trang web của bạn. Mặc dù LearnDash cung cấp một số tiện ích con để bạn sử dụng, xin lưu ý rằng chủ đề của bạn xác định NƠI chúng có thể được chèn.

Trong các ví dụ sau, màn hình quản trị WordPress của bạn có thể trông hơi khác một chút, tùy thuộc vào chủ đề bạn đang sử dụng và các khu vực được mở rộng mà họ đã cung cấp cho bạn.

The Customizer – Trình tùy chỉnh #

WordPress Customizer là cách ưa thích để thêm các widget LearnDash vào trang web của bạn. Bạn sẽ có thể xem trước các tiện ích con trước khi đưa chúng vào hoạt động.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > Widgets

Nhấp vào tên của khu vực được tạo widget mà bạn muốn thêm một widget

Nhấp vào nút + Thêm tiện ích con (+ Add a Widget)

Tìm kiếm một tiện ích (hãy thử “LearnDash” hoặc “khóa học” để dễ dàng tìm thấy các tiện ích LearnDash)

Nhấp vào tiện ích con bạn muốn thêm

Thêm tiêu đề và / hoặc đặt các tùy chọn tiện ích con

Đảm bảo nhấp vào Đăng (Publish) ở trên cùng khi bạn hoàn tất

Appearance > Widgets – Giao diện > Widgets #

Một cách khác để thêm widget là trực tiếp từ màn hình widget. Bạn sẽ không thấy bản xem trước các tiện ích con của mình theo cách này, nhưng tất cả các tiện ích con giống nhau đều có sẵn cho bạn và chúng có các tùy chọn giống nhau.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Widgets

Định vị khu vực được tạo widget mà bạn muốn thêm một widget

Sau đó, tìm kiếm tiện ích mà bạn muốn thêm

Nhấp, giữ và kéo tiện ích con bên trong khu vực được tiện ích hóa

Thêm tiêu đề và / hoặc đặt các tùy chọn tiện ích con

Nhấp vào nút Lưu (Save) ở dưới cùng

Course Navigation – Điều hướng khóa học #

Tiện ích Điều hướng khóa học tự động phát hiện khóa học nào hiện đang được xem và nó hiển thị tất cả các phần, bài học, chủ đề và bài kiển tra liên quan đến khóa học đó, cùng với các chỉ báo trạng thái cho người dùng hiện tại.

Theo mặc định, các chủ đề được ẩn trong vùng chứa có thể mở rộng, nhưng có thể được hiển thị cho từng bài học hoặc trên toàn cầu bằng cách sử dụng liên kết “Mở rộng tất cả” (“Expand All”) ở trên cùng.

Tiện ích Điều hướng Khóa học hiển thị:

  • Liên kết để quay lại trang khóa học
  • Liên kết “Mở rộng tất cả” hiển thị tất cả các chủ đề và bài kiểm tra
  • Tất cả các phần, bài học, chủ đề và bài kiểm tra liên quan đến khóa học hiện tại đang được xem
  • Số lượng chủ đề và / hoặc bài kiểm tra trong một bài học
  • Các chỉ báo trạng thái cho biết một bước của khóa học đã được hoàn thành hay chưa

Lựa chọn tiếp theo đã khả thi:

  • Hiển thị / Ẩn các bài kiểm tra về khóa học
  • Hiển thị / Ẩn các bài kiểm tra về bài học
  • Hiển thị / Ẩn các bài kiểm tra về chủ đề

Lưu ý: Tiện ích này sẽ chỉ xuất hiện trên các trang khóa học, bài học, chủ đề và bài kiểm tra.

Course Progress Bar – Thanh tiến trình khóa học #

Tiện ích Thanh tiến trình khóa học hiển thị ba phần thông tin, tất cả đều liên quan đến người dùng hiện tại và khóa học hiện tại đang được xem (được LearnDash phát hiện tự động).

  • Thanh tiến trình ngang, cho biết tiến trình của người dùng trong khóa học
  • Tỷ lệ phần trăm của khóa học đã được hoàn thành cho đến nay
  • Ngày diễn ra hoạt động cuối cùng của người dùng

Lưu ý: Tiện ích này sẽ chỉ xuất hiện trên các trang khóa học, bài học, chủ đề và bài kiểm tra.

User Status – Trạng thái người dùng #

Tiện ích Trạng thái người dùng hiển thị thông tin sau:

  • Các khóa học mà người dùng đã đăng ký
  • Chỉ báo trạng thái cho mỗi khóa học, cùng với tỷ lệ phần trăm hoàn thành và số bước đã hoàn thành
  • Ngày đăng ký của người dùng, nếu có

Lựa chọn tiếp theo đã khả thi:

  • Số lượng các khóa học được hiển thị trên mỗi trang (trước khi phân trang xuất hiện)
  • Thứ tự khóa học & thứ tự theo tùy chọn

Lưu ý: Tiện ích này chỉ được hiển thị cho người dùng đã đăng nhập.

Course Information – Thông tin khóa học #

Tiện ích Thông tin Khóa học hiển thị các thông tin sau:

  • Các khóa học mà người dùng đã đăng ký
  • Chi tiết về tiến trình của khóa học (chưa bắt đầu, đang tiến hành, đã hoàn thành, cũng như số bước đã hoàn thành)
  • Thông tin bài kiểm tra (tiêu đề bài kiểm tra, trạng thái, điểm số, điểm được trao, ngày thực hiện)
  • Danh sách các câu đố mà người dùng đã thực hiện

Lựa chọn tiếp theo đã khả thi:

  • Hiển thị / Ẩn hình thu nhỏ của khóa học
  • Số lượng các khóa học được hiển thị trên mỗi trang (trước khi phân trang xuất hiện)
  • Thứ tự khóa học & thứ tự theo tùy chọn
  • Số lượng các khóa học được hiển thị trên mỗi trang, trong phần chi tiết tiến trình
  • Thứ tự khóa học & thứ tự theo tùy chọn cho phần chi tiết tiến trình
  • Số câu đố được hiển thị trên mỗi trang (trước khi phân trang xuất hiện)
  • Đặt hàng câu hỏi và đặt hàng theo tùy chọn

Lưu ý: Tiện ích này chỉ được hiển thị cho người dùng đã đăng nhập.

Course – Khóa học #

Tiện ích Khóa học chỉ hiển thị danh sách tất cả các khóa học trên trang web của bạn. Chỉ có tiêu đề khóa học được hiển thị và không có tùy chọn bổ sung nào. Danh sách sẽ được hiển thị trên mọi trang, cho tất cả người dùng, bất kể họ có đăng nhập vào trang web hay không.

Lesson – Bài học #

Tiện ích Bài học chỉ hiển thị danh sách tất cả các bài học cho khóa học hiện tại đang được xem. Chỉ có tiêu đề bài học được hiển thị (không có chỉ báo trạng thái) và không có tùy chọn bổ sung nào. Danh sách này chỉ được hiển thị trên các trang khóa học, bài học, chủ đề và câu đố và sẽ tự động phát hiện khóa học hiện tại đang được xem.

Quiz – Bài kiểm tra

Tiện ích Bài kiểm tra chỉ hiển thị danh sách tất cả các Bài kiểm tra trên trang web của bạn, bất kể chúng được chỉ định cho một khóa học, bài học hay chủ đề. Chỉ có tiêu đề bài kiểm tra được hiển thị và không có tùy chọn bổ sung nào. Danh sách sẽ được hiển thị trên mọi trang, cho tất cả người dùng, bất kể họ có đăng nhập hay không.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.