Các cài đặt cơ bản

Đường dẫn đến tính năng: Woocommerce > Cài đặt

Cài đặt chung #

Phần thiết lập chung này sẽ có các thiết lập chung của cửa hàng như địa chỉ của cửa hàng, tùy chọn định dạng tiền tệ,…

Cài đặt chung
 • Địa chỉ cửa hàng: Thiết lập địa chỉ cửa hàng của bạn
 • Tùy chọn chung
  • Bán chỉ một số khu vực: Lựa chọn khu vực quốc gia mà bạn bán sản phẩm, có thể 1 hoặc nhiều hơn 1 quốc gia
  • khu vực giao hàng: Thiết lập các quốc gia mà bạn có thể giao hàng tới
  • Vị khách hàng mặc định: Phần này sẽ tự định vị vị trí của khách hàng và nó tự điền vào khi khách đặt hàng, bạn nên chọn No location by default dể không tốn bộ nhớ và dung lượng khi xử lý GeoIP mà để khách hàng sẽ tự nhập vào
  • Kích hoạt thuế: Bật tính năng này sẽ tự động tính thuế khi khách hàng mua sản phẩm
  • Bật mã ưu đãi: bật tính năng này để áp dụng mã ưu đãi bạn muốn tạo cho sản phẩm cụ thể hoặc ưu đãi theo giỏ hàng khi thanh toán.
 • Tùy chọn tiền tệ
  • Tiền tệ: Loại tiền tệ cần sử dụng trên website. Nếu bạn kinh doanh ở Việt Nam thì chọn là Đồng Việt Nam
  • Vị trí tiền tệ: Vị trí hiển thị số tiền với ký hiệu tiền tệ.
  • Ký tự ngăn cách phần ngàn: Dấu ngăn cách đơn vị hàng nghìn trên giá sản phẩm.
  • Dấu cách phần thập phân: Dấu ngăn cách đơn vị thập phân trên giá sản phẩm.
  • Số chữ số phần thập phân: Số lượng số 0 đứng đằng sau đơn vị thập phân, tiền Việt Nam không sử dụng số này nên nhập là 0.

Cài đặt sản phẩm #

Ở trang cài đặt này, nó có thêm 4 thẻ nhỏ bên trong, chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt

Cài đặt chung (Sản phẩm) #

 • Trang cửa Hàng
  • Trang cửa hàng: Là trang chính hiển thị sản phẩm của bạn
  • Trạng thái thêm vào giỏ hàng: chuyển đến trang giỏ hàng ngay sau khi bổ sung hàng thành công
  • Ảnh thay thế: Cài đặt ID hình ảnh thay thế danh mục sản phẩm. Nó sẽ được sử dụng khi sản phẩm không có ảnh đại diện
 • Đo lường:
  • Đơn vị trọng lượng: Chọn loại đơn vị tính trọng lượng của sản phẩm
  • Đơn vị kích thước: Chọn loại đơn vị tính kích thước của sản phẩm.
 • Đánh giá: Phần này cài đặt liên quan đến việc gửi và đánh giá sản phẩm, bạn có thể chọn cài đặt phù hợp cho trang của mình.

Kiểm kê kho hàng #

 • Quản lý kho: Đánh dấu nếu bạn cần bật chức năng quản lý sản phẩm trong kho hàng.
 • Thời gian giữ hàng: Thiết lập thời gian giữ đơn hàng khi khách hàng chưa thanh toán, nếu quá thời gian thì đơn hàng sẽ bị hủy. Đơn vị ở đây tính bằng phút, mặc định là 60 phút.
 • Thông báo: Tùy chọn gửi thông báo khi sản phẩm sắp hết hàng và khi hết hàng.
 • Thông báo: Cho phép thông báo khi sản phẩm trong kho sắp hết hàng
 • Người nhận hông báo: Địa chỉ email của người quản trị để nhận thông báo, bạn có thể nhập nhiều email ngăn cách bằng dấu phẩy.
 • Ngưỡng sắp hết hạn: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận thông báo sắp hết hàng.
 • Ngưỡng hết hàng: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận thông báo hết hàng.
 • Trạng thái hết hàng: Đánh dấu nếu bạn cần ẩn các sản phẩm đã hết hàng.
 • Định dạng kho: Kiểu hiển thị số lượng sản phẩm.

Sản phẩm có thể tải xuống #

 • Phương thức tải tập tin: Chọn phương thức tải tập tin của các sản phẩm có thể tải về. Trong đó, phương thức X-Accel-Redirect/X-Sendfile bạn có thể hiểu là chuyển hướng nội bộ để giấu đường dẫn gốc của tập tin.
 • Hạn chế truy cập: Đánh dấu nếu muốn đăng nhập mới tải được tập tin. Lưu ý là khi bật tùy chọn này, bạn phải bật chức năng đăng ký tại Cài đặt -> Tổng quan trên WordPress.
 • Filename: Bật tính năng này để khi khách hàng tải xuống sản phẩn sẽ tự thêm ký tự riêng vào tên sản phẩm để tăng tính bảo mật

Giao hàng #

Khu vực giao hàng #

Ở mục khu vực giao hàng, bạn hãy cài đặt khu vực, quốc gia mà bạn có thể giao hàng đến

Các phương thức thanh giao hàng: Lựa chọn hình thức giao hàng hợp lý áp dụng cho đơn hàng

Cài đặt khu vực giao hàng

Tùy chọn giao hàng

 • Tính toán: Tùy chọn tính phí giao hàng luôn trong giỏ hàng
 • Địa điểm giao hàng: cài đặt mặc định địa điểm giao hàng khi thanh toán
 • Debug mode: Bạn nên bật chế độ sửa lỗi để nó bỏ qua các bộ nhớ dệm và hiển thị khu vực tương ứng với khách khi thanh toán để tiện theo dõi hơn.

Loại hình giao hàng: cài đặt các loại hình vận chuyển hàng đến cho khách mà cửa hàng bạn có. Có thể là tự giao hoặc liên kết với bên thứ ba chuyên giao hàng như giaohangnhanh, viettel post, giaohangtietkiem,….

Thanh toán #

Ở cài đặt thanh toán sẽ có các mục cài đặt chuyển khoản ngân hàng, kiểm tra thanh toán, trả tiền mặt khi thanh toán. Chúng ta sẽ cùng tìm thiểu từng mục

Chuyển khoản ngân hàng #

Cài đặt cho phép khách hàng thanh toán chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. ở dưới mục Thông tin thanh toán bạn nhập thông tin các số tài khoản của của hàng bạn

Kiểm tra thanh toán (Chi phiếu) #

Phương thức thanh toán bằng chi phiếu này đơn giản chỉ là một đoạn mô tả và hướng dẫn khách hàng làm theo khi thanh toán để kết thúc đơn hàng.

Trả tiền mặt khi nhận hàng #

Tùy chọn này sẽ cho khách hàng tùy chọn phương thức trả tiền mặt khi giao hàng, và dĩ nhiên nó cũng chỉ đơn giản là một dòng giới thiệu kèm hướng dẫn. Tuy nhiên cái khác là bạn có thể chọn phương thức thanh toán này chỉ áp dụng cho một phương thức giao hàng nào đó.

Tài khoản & Bảo mật #

Cài đặt tài khoản

Các thiết lập tài khoản trong Woocommerce sẽ bao gồm những tùy chọn liên quan đến việc đăng ký tài khoản hoặc quản lý tài khoản khi khách mua hàng, ngoài ra nó còn có thêm một phần khá quan trọng mà ít bạn để ý đến đó là điểm cuối kết nối của tài khoản (end-point) để dẫn đến một số trang quan trọng.

trang cài đặt tài khoản

Khách thanh toán: Có thể lựa chọn cho khách đặt mua hàng mà không cần tạo tại khoản và cho phép khách hàng tạo tài khoản luôn trong lúc thanh toán

Các cài đặt khác bạn có thể đọc và cài đặt tùy theo lựa chọn bạn muốn cài đặt

Chính sách bảo mật

Bạn nêu các chính sách bảo mật đối với thông tin khách hàng để họ có thể yên tâm giao dịch, để lại thông tin cá nhân mà không sợ bị lộ thông tin

Giữ lại thông tin cá nhân

ở đây bạn có thể cài đặt thời gian giữ lại các thông tin về tài khoản, đơn hàng chờ thanh toán, đơn hàng thất bại, đơn hàng đã hủy, đơn hàng đã hoàn thành để tiện theo rõi, báo cáo và có cách thức xử lý

Cài đặt giữ thông tin cá nhân

Cài đặt Email #

Mặc định trong Woocommerce, mỗi khi có khách đặt hàng thì website sẽ gửi một email thông báo đến người quản trị, và bản thân người mua hàng cũng sẽ nhận được một email xác nhận đơn hàng của họ và họ cũng sẽ nhận được email khi đơn hàng của họ thay đổi trạng thái.

Nếu như bạn đang dùng các host tốt cho WordPress thì mặc định máy chủ của họ cũng đã có hỗ trợ gửi email từ website rồi, và địa chỉ email nhận thư sẽ là email của người quản trị trong Cài đặt -> Tổng quan.

Nếu như bạn đang dùng localhost, hoặc một host không hỗ trợ gửi mail thì bạn hãy sử dụng SMTP để nó có thể hỗ trợ gửi mail từ các máy chủ SMTP.

Cài đặt Email

Bạn nhìn lên mục lục con của phần Email sẽ thấy các phần thiết lập riêng thông tin của mỗi loại email như email báo đơn hàng mới, email báo hủy đơn hàng, email báo đơn hàng hoàn thành,….. Những thiết lập này cho phép bạn đổi tên tiêu đề email, thêm địa chỉ nhận email (có thể nhập nhiều email nhận bằng cách thêm dấu phẩy vào các email), thiết lập nội dung email. hãy cài đặt cho từng mục sao cho phù hợp với nội dung từng loại Email.

Tùy chọn Email người gửi: Thiết lập tên và địa chỉ mail mà của hàng bạn sẽ gửi mail cho khách hàng

Nâng cao #

Cài đặt trang #

Ở mục cài đặt nâng cao này bạn cài đặt đường dẫn đến các trang và mục mặc định cho trang của mình

Cài đặt nâng cao

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.