Phiếu ưu đãi

Đường dẫn đến tính năng: Woocommerce > Phiếu ưu đãi

Quản lý phiếu ưu đãi

Bạn có thể thúc đẩy bán hàng bằng cách tạo các chương trình ưu đãi giảm giá. Để tạo mã giảm giá bạn ấn vào Phiếu ưu đãi > Thêm mã ưu đãi

 • Mã ưu đãi: mã để khi khách hàng mua hàng sẽ sử dụng để hưởng ưu đãi
 • Mô tả: Nhập mô tả ngắn về chương trình ưu đãi

Ở bên dưới là phần Dữ liệu mã ưu đãi

Chung #

 • Loại ưu đãi: có các lựa chọn là giảm giá theo phần trăm, giảm giá trên giỏ hàng cố định, giảm giá cho sản phẩm cố định. Bạn có thể lựa chọn tùy theo chương trình khuyến mãi bạn muốn tạo
 • Mức ưu đãi: mức ưu đãi cụ thể áp dụng cho mã ưu đãi này
 • Cho phép giao hàng miễn phí: lựa chọn này sẽ không tính phí giao hàng
 • Ngày hết hạn ưu đãi: Thiết lập thời gian kết thúc ưu đãi. khi đến ngày kết thúc thì khách hàng sẽ không sử dụng mã ưu đãi được nữa.
Thêm mã ưu đãi

Hạn chế sử dụng #

 • Chi tiêu tối thiểu: Thiết lập mức chi tiêu tối thiểu để sử dụng được mã ưu đãi
 • Chi tiêu tối đa: thiết lập mức chi tiêu tối đa để áp dụng mã ưu đãi, khi chi tiêu vượt quá mức chi tiêu tối đa này thì mã áp dụng cũng sẽ chỉ áp dụng cho mức chi tiêu tối đa đã thiết lập chứ không áp dụng cho tổng số mức chi tiêu
 • Chỉ dùng cho cá nhân: Đánh dấu ô này nếu muốn mã ưu đãi không sử dụng kết hợp với những mã khách
 • Không bao gồm sản phẩm giảm giá: Đánh dấu ô này để loại trừ các sản phẩm hiện đang được đặt giảm giá trên trang sản phẩm, các sản phẩm giảm giá này sẽ không áp dụng mã ưu đãi
 • Sản phẩm: Lựa chọn các sản phẩm cụ thể có thể áp dụng mã ưu đãi
 • Loại trừ sản phẩm: Thêm các sản phẩm loại trừ để mã ưu đãi sẽ không áp dụng đối với những sản phẩm này
 • Danh mục sản phẩm: Lựa chọn các danh mục sản phẩm cụ thể có thể áp dụng mã ưu đãi
 • Loại trừ các danh mục: Thêm các danh mục sản phẩm loại trừ để mã ưu đãi sẽ không áp dụng đối với những danh mục sản phẩm này
 • Alowed Email: các miền Email mà khách hàng đăng ký lúc tạo tài khoản được phép hưởng ưu đãi. Ví dụ như các mail có đuôi là @gmail.com, @yahoo.com,…

Các giới hạn sử dụng #

 • Giới hạn sử dụng cho mỗi mã giảm giá: Lựa chọn số lượng mã giảm giá sẽ được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này
 • Giới hạn sử dụng đến X sản phẩm: Số lượng tối đa các mặt hàng riêng lẻ được áp dụng mã ưu đãi khi sử dụng mã giảm ưu đãi sản phẩm. Để trống để áp dụng cho tất cả sản phẩm nằm trong giỏ hàng
 • Giới hạn sử dụng trên mỗi người dùng: Hạn chế số lượng mã ưu đãi mà mỗi khách hàng có thể sử dụng theo số lần

Sau khi hoàn thanh các thiết lập bạn ấn đăng để bắt đầu áp dụng mã ưu đãi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.