Sửa thẻ của tài liệu – Edit Docs Tags

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Tags

Tại bảng thẻ của tài liệu (Tags), di chuột đến Thẻ cần chỉnh sửa > chọn Chỉnh sửa (Edit)

Chọn tag cần chỉnh sửa

Tiếp đó, nhập thông tin cần thay đổi > nhấn nút Cập nhật để hoàn thành

Chỉnh sửa và cập nhật

Ngoài ra bạn còn có tùy chọn sửa nhanh, chọn Sửa nhanh (Quick Edit) để thực hiện

Chọn chỉnh sửa nhanh

đây, bạn có 2 mục có thể sửa nhanh là Tên (Name) và Đường dẫn (Slug), chọn Update Tag để lưu thay đổi

Chỉnh sửa nhanh và cập nhật

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.