Ví dụ về điều khoản định giá gói thành viên – MemberPress Membership Pricing Terms Case Examples

Year Access with an End Date – Quyền truy cập trong năm có ngày kết thúc #

Giả sử bạn muốn đăng ký thành viên của mình hết hạn vào cuối năm (hoặc bất kỳ ngày nào khác) sau một năm (hoặc bất kỳ khung thời gian đã đặt nào), bạn chỉ cần sử dụng cài đặt ‘Hết hạn cố định’ (Fixed Expire) trong ‘Quyền truy cập’ (Access) cho tư Membership lần của bạn (lưu ý: Membership định kỳ (Recurring) không được có ngày hết hạn cố định) như sau:

Membership with Setup or Other Fee – Tư cách thành viên với thiết lập hoặc phí khác #

Nếu bạn có một số loại phí trả trước cho Membership của mình, chẳng hạn như phí thiết lập, bạn có thể sử dụng cài đặt thời gian dùng thử của chúng tôi để thực hiện điều này.

Ví dụ: nếu bạn muốn người dùng trả trước cho bạn $100, nhưng sau đó trả cho bạn $25 mỗi tháng sau đó, bạn cần đặt Điều khoản thành viên của mình như sau:

X Number of Payments to Expired or Lifetime Access – X Số lần thanh toán cho quyền truy cập hết hạn hoặc trọn đời #

Nếu bạn cần Membership của mình chỉ yêu cầu một số lượng thanh toán định kỳ được đặt sau đó là quyền truy cập trọn đời hoặc quyền truy cập đã hết hạn, bạn có thể đặt Điều khoản định giá của mình như thế này bằng cách sử dụng tính năng ‘Giới hạn chu kỳ thanh toán’ (Limit Payment Cycles).

Vì vậy, trong ví dụ này, tôi muốn người dùng trả tiền hàng tháng cho tôi trong một năm rưỡi, nhưng sau đó cấp cho họ quyền truy cập trọn đời vào nội dung được bảo vệ của Membership này. Chỉ cần sử dụng các tỷ lệ ‘Khoảng thời gian’ (Interval) khác nhau kết hợp với ‘Số khoản thanh toán tối đa’ (Max # of Payments) khác nhau và quyền truy cập trọn đời hoặc hết hạn, và bạn sẽ thấy rằng bạn có thể đặt chỉ với bất kỳ số lượng hội viên loại thanh toán giới hạn nào.

Recurring Membership with a Trial Period and Max Amount of Payments – Tư cách thành viên định kỳ với thời gian dùng thử và số tiền thanh toán tối đa #

Nếu bạn tạo Membership có cả thời gian dùng thử và số tiền thanh toán tối đa, thì thời gian dùng thử không được tính là một trong các khoản thanh toán bạn đã đặt. Trong ví dụ dưới đây, thành viên sẽ nhận được tổng cộng 13 khoản thanh toán kể từ khi có thời gian dùng thử và cả 12 khoản thanh toán hàng tháng

Recurring Membership with a One-time use Trial Period – Tư cách thành viên định kỳ với Thời gian dùng thử sử dụng một lần #

Theo mặc định, bất kỳ khoảng thời gian dùng thử nào mà bạn đặt có thể được sử dụng nhiều lần bởi cùng một người dùng nếu họ đăng ký nhiều lần với cùng một Membership. Nếu bạn muốn đảm bảo người dùng chỉ có thể có quyền truy cập vào thời gian dùng thử của bạn một lần, chỉ cần sử dụng ‘Cho phép chỉ một lần dùng thử’ (Allow Only One Trial) (điều này thậm chí hoạt động nếu phiếu thưởng của bạn có bộ ‘Ghi đè thời gian dùng thử’ (Override Trial Period)) như sau:

Free Trial Period that Doesn’t Require Payment Details – Thời gian dùng thử miễn phí không yêu cầu chi tiết thanh toán #

Điều này thực sự không thể hoàn thành hiện tại chỉ với một Membership. Điều này là do trong MemberPress, chúng tôi muốn người dùng của bạn tiếp tục đăng ký của họ không bị gián đoạn sau thời gian dùng thử miễn phí nếu sắp có khoản thanh toán trong tương lai. Vì vậy, để làm điều này, chúng tôi yêu cầu chi tiết thanh toán (chẳng hạn như số Thẻ tín dụng hoặc Tài khoản PayPal) khi người dùng đăng ký – mặc dù thời gian dùng thử là miễn phí.

Tuy nhiên, không cần phải lo lắng, có một cách mà bạn có thể làm điều này. Chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

 1. Tạo hai Membership.
  1. Một người sẽ trở thành “tư cách thành viên chính” (“main membership”) của bạn.
  2. Một cái sẽ đóng vai trò là “giai đoạn dùng thử” (“trial period”) của bạn.
 2. Đặt các điều khoản của mỗi thành viên theo nhu cầu của bạn.
 3. Đặt Quyền cho từng thành viên để hạn chế sử dụng và tạo đường dẫn thích hợp cho người đăng ký.
  1. Đối với loại thành viên “giai đoạn dùng thử” (“trial period”), hãy đặt quyền của ‘Thành viên hiện CHƯA đăng ký tư cách thành viên này trước đây’ (Members who currently have NOT subscribed to this membership before) tại phần Membership Options > Permission. Điều này sẽ ngăn người dùng đăng ký “giai đoạn dùng thử” (“trial period”) của bạn nhiều lần.
  2. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn người dùng đăng ký “giai đoạn dùng thử” (“trial period”)” trước khi đăng ký”tư cách thành viên chính” (“main membership”) thì hãy đặt quyền trong “tư cách thành viên chính” của ‘Thành viên hiện có [ filled-in-with-your-“trial period”-membership-name]‘. Bất chấp những gì từ ngữ gợi ý, ngay cả những người dùng có Membership “trial period” đã hết hạn sẽ có thể đăng ký quyền này, nhưng không ai khác sẽ có thể đăng ký (trừ khi bạn kết hợp các quyền khác – hãy lưu ý đến sự chồng chéo nếu bạn làm điều này).

LƯU Ý: phương pháp này bị hạn chế vì thiết lập sẽ không cho phép người dùng mới đăng ký “tư cách thành viên dùng thử” (“trial membership”) này, chỉ những người dùng/thành viên hiện có trên trang web của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về điều này với Membership “dùng thử miễn phí” (free trial) trong 7 ngày:

và “tư cách thành viên chính” (“main membership”) :

Khuyến khích người dùng nâng cấp lên thành viên trả phí #

Với ví dụ điển hình về thời gian dùng thử miễn phí này, bạn có thể muốn khuyến khích người dùng đăng ký một trong các Membership trả phí của mình. Điều này có thể dễ dàng được thực hiện với lời nhắc của chúng tôi. Bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Trang quản trị WordPress > MemberPress > Reminders
 2. Nhấp vào nút Thêm mới (Add New).
 3. Sử dụng các tùy chọn thả xuống, tạo trình kích hoạt lời nhắc của bạn. Nếu thời gian dùng thử miễn phí của bạn là loại thời gian dùng thử trọn đời, thì bạn nên sử dụng loại lời nhắc Sau khi đăng ký thành viên (After Member Signs Up), nếu không, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng loại lời nhắc Trước hoặc Sau khi Đăng ký Hết hạn Before or After Subscription Expires reminder types).
 4. Nhấp vào nút Chỉnh sửa (Edit ) ở bên phải của tùy chọn Send [reminder-type-here] Reminder Email to User.
 5. Trong trình chỉnh sửa, hãy chỉnh sửa lời nhắc để bao gồm lời đề nghị hoặc khuyến khích của bạn rằng người dùng nâng cấp. Bao gồm một liên kết đến trang đăng ký của bạn hoặc trang định giá nhóm. Bạn thậm chí có thể cân nhắc thêm mã phiếu giảm giá trong email.
 6. Chọn tùy chọn Chỉ gửi cho các thành viên cụ thể (Send only for specific Memberships) và chọn tên của Membership thời gian dùng thử miễn phí của bạn. Hãy chắc chắn KHÔNG kiểm tra bất kỳ Membership nào khác.
 7. Nhấp vào nút Đăng (Publish) để lưu lời nhắc.

Trial Period with a One-Time Billing Type Subscription – Giai đoạn dùng thử với Đăng ký loại thanh toán một lần #

Bởi vì đăng ký Loại thanh toán một lần hiện không hỗ trợ thời gian dùng thử, bạn sẽ cần thực hiện những gì được nêu ở trên trong ‘ Giai đoạn dùng thử miễn phí không yêu cầu chi tiết thanh toán’ (Free Trial Period that Doesn’t Require Payment Details), để thực hiện điều này.

Đơn giản, hãy làm theo tất cả các bước tương tự, ngoại trừ khi nói đến việc tạo “tư cách thành viên chính” (“main membership”) của bạn, hãy đặt các điều khoản định giá làm loại thanh toán một lần.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.