Tổng quan về các tùy chọn gói thành viên – MemberPress Membership Options Overview

Mỗi Tư cách thành viên (Membership) mà bạn tạo sẽ có các Tùy chọn Tư cách thành viên (Membership Options) có thể tùy chỉnh riêng được tìm thấy trong trình chỉnh sửa trực quan trên trang Chỉnh sửa Membership. Các tab có sẵn và các tùy chọn liên quan của chúng được thảo luận chi tiết hơn bên dưới. Sử dụng các liên kết nhanh này để tìm hiểu thêm về một tab cụ thể từ các tùy chọn Membership:

 • Registration – Đăng ký
 • Permissions – Quyền
 • Price Box – Hộp giá
 • Advanced – Nâng cao

Registration – Đăng ký #

Tab Đăng ký được sử dụng để định cấu hình các cài đặt liên quan trực tiếp đến quá trình đăng ký Membership của bạn. Dưới đây là các cài đặt bạn sẽ thấy:

Registration Button Text – Chọn nội dung bạn muốn Nút Đăng ký xuất hiện ở cuối biểu mẫu đăng ký của bạn. Mặc định là ‘Đăng ký’ (‘Sign Up’)

This Membership is Tax Exempt – (Lưu ý: tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn đã bật thuế trong MemberPress > Settings); đánh dấu vào tùy chọn này nếu bạn muốn miễn thuế cho Membership này vì bất kỳ lý do gì.

Enable custom thank you page message – chọn tùy chọn này nếu bạn muốn những người dùng đăng ký Membership này nhìn thấy thông báo cảm ơn đặc biệt hoặc khác với thông báo toàn cầu của bạn. Sau khi được bật, nó sẽ hiển thị một trình chỉnh sửa trực quan WordPress đơn giản để nhập tin nhắn của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách cài đặt này hoạt động, vui lòng xem phần ‘Thông báo trên trang cảm ơn tùy chỉnh cho mỗi thành viên’ (‘Per-Membership Custom Thank You Page Messages’) trên trang này.

Send Membership-Specific Welcome Email to User – hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn gửi cho người đăng ký thành viên này một email chào mừng tùy chỉnh. (Lưu ý: Nếu bạn đặt email chào mừng tùy chỉnh ở đây, thì email chào mừng mặc định bạn đã đặt trong MemberPress > Settings > Email sẽ KHÔNG được gửi đến người dùng của Membership này.)

 • Edit – nhấp vào nút này và nó sẽ hiển thị một trình chỉnh sửa trực quan của WordPress để chỉnh sửa email chào mừng tùy chỉnh cho Membership này.
 • Send Test – sử dụng nút này để gửi email kiểm tra cho email chào mừng này. Thông tin chung sẽ được điền bởi MemberPress và email sẽ được gửi đến email được nhập trong trường WordPress > Settings > General > Email Address. 
 • Reset to Default – nhấp vào nút này sẽ đặt lại mọi chỉnh sửa được thực hiện đối với email này và khôi phục nó về mặc định.

Customize Payment Methods – chọn tùy chọn này sẽ hiển thị danh sách tất cả các cổng được kết nối của bạn trong MemberPress và sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn vô hiệu hóa hoặc kích hoạt bất kỳ cổng nào cho Membership này. Chỉ cần chọn những cái bạn muốn có sẵn trong khi đăng ký và bỏ chọn những cái bạn không ẩn chúng. Bạn cũng có thể kéo và thả từ các cổng đã kiểm tra để chọn thứ tự của chúng. Hãy nhớ rằng tùy chọn được tìm thấy ở đầu danh sách sẽ là tùy chọn ‘được chọn theo mặc định’ cho người dùng của bạn. (Xin lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động cho mỗi thành viên, vì vậy nếu bạn cần tắt một cổng cụ thể cho tất cả Membership, bạn cần sử dụng cài đặt này trên TẤT CẢ Membership của mình.)

Customize User Information Fields – bật tùy chọn này sẽ hiển thị danh sách Trường Thông tin Người dùng Tùy chỉnh có sẵn mà bạn đã tạo và chọn để hiển thị trong tab MemberPress > Settings > Fields. Bạn có thể sử dụng quyền này để hiển thị hoặc ẩn các trường nhất định khỏi biểu mẫu đăng ký thành viên này. (Xin lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động cho mỗi thành viên, vì vậy nếu bạn cần tắt bất kỳ trường nào cho tất cả Membership, bạn cần sử dụng cài đặt này trên TẤT CẢ Membership của mình.)

Membership Shortcodes – nhấp vào liên kết ở đây sẽ hiển thị các mã ngắn có sẵn cho Membership này (để biết danh sách đầy đủ các mã ngắn của chúng tôi, vui lòng xem trang này). Các tùy chọn của bạn sẽ trông giống như sau:

 • [ mepr-membership-link id=”ID-membership“] Nhãn liên kết tùy chọn tại đây … [/mepr-membership-link] – Bạn có thể sử dụng shortcode này ở bất kỳ đâu trên trang web của mình để nhanh chóng hiển thị liên kết đến trang thành viên này. Nếu văn bản ở giữa mã ngắn không có, thay vào đó, MemberPress sẽ sử dụng chức danh thành viên làm văn bản liên kết.
 • [ mepr-membership-registration-form] – Mã ngắn này có thể được sử dụng trên trang chỉnh sửa Membership của bạn để đặt biểu mẫu đăng ký theo cách thủ công. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn nhập văn bản ở trên hoặc bên dưới biểu mẫu đăng ký trên trang đăng ký được tạo tự động.
 • [ mepr-membership-registration-form id=”ID-membership“] – Mã ngắn này có thể được sử dụng trên bất kỳ trang WordPress, bài đăng hoặc loại bài đăng tùy chỉnh nào khác để đặt biểu mẫu đăng ký thành viên này theo cách thủ công.

Permissions – Quyền #

Trong tab này, bạn sẽ có thể thiết lập các quyền hoặc hạn chế đối với những người có thể và không thể mua Membership của bạn, cùng với loại thông báo hiển thị cho họ nếu họ không thể mua.

Allow users to create multiple, active subscriptions to this membership – bật tùy chọn này để cho phép bất kỳ người dùng nào có nhiều hơn một đăng ký đang hoạt động đối với Membership này. Lưu ý: Không thể bật tính năng này khi bạn có Membership một lần hết hạn và cho phép gia hạn. Nó hoàn toàn không hiển thị nếu bạn đã thêm Membership này vào Nhóm MemberPress.

Who can purchase this Membership – tại đây, bạn có thể đặt bao nhiêu quyền tùy thích; chỉ cần sử dụng biểu tượng dấu cộng để thêm nhiều hơn nữa. Khi tạo quyền, trước tiên hãy sử dụng menu thả xuống để chọn từ các tùy chọn sau:

 • Everyone – chỉ cần cho phép bất kỳ ai, bất kể người dùng hay trạng thái thành viên, mua Membership này.
 • Guests – với tùy chọn này được chọn, chỉ những khách truy cập mới vào trang web của bạn hoặc người dùng đã đăng xuất (vì cách duy nhất có thể để kiểm tra điều này là nếu người dùng đã đăng xuất) mới có thể mua Membership này.
 • Members – việc chọn tùy chọn này sẽ hiển thị hai menu thả xuống khác với các tùy chọn sau đây về những người có thể mua Membership này:
  • Who currently have – Chọn tùy chọn này nếu quyền của bạn cần được liên kết với sự hiện diện của một Membership cụ thể HOẶC đối với những người dùng chưa bao giờ mua Membership.
   • no memberships – chỉ những người dùng chưa từng mua bất kỳ thành viên nào trước đây.
   • any membership – chỉ những người dùng đã mua bất kỳ thành viên nào trước đó.
   • subscribed to this membership before – chỉ những người dùng đã mua Membership này trước đây.
   • NOT subscribed to this membership before – hỉ những người dùng chưa mua Membership này trước đây
   • [ membership-name] – bất kỳ thành viên đã xuất bản nào bạn đã tạo sẽ xuất hiện theo các tùy chọn trên. Membership bạn chọn sẽ là membership duy nhất có thể mua Membership này.
  • Who had – Chọn tùy chọn này nếu sự cho phép của bạn cần liên quan đến việc không có Membership hoặc Membership cụ thể.
   • any membership – chỉ những người dùng đã mua bất kỳ thành viên nào trước đó. Họ sẽ chỉ có thể mua Membership này mà quyền này được đặt nếu Membership trước đó của họ không hoạt động tại thời điểm mua.
   • [ membership-name] – bất kỳ thành viên đã xuất bản nào bạn đã tạo sẽ xuất hiện theo các tùy chọn trên. Membership bạn chọn sẽ tạo nên người dùng chỉ có thể mua Membership này nếu trước đây họ đã có Membership cụ thể này (có nghĩa là Membership đó không hoạt động tại thời điểm mua Membership mà quyền này được đặt).
  • No One – với sự cho phép này, không ai có thể mua Membership này.

(LƯU Ý QUAN TRỌNG: hãy cực kỳ cẩn thận để không tạo các quyền chồng chéo. Tốt nhất là giữ các quyền của bạn đơn giản để tránh các vấn đề. Ví dụ: hãy nhớ rằng quyền của ‘Mọi người’ (Everyone) hoặc ‘Không ai’ (No One) sẽ ghi đè bất kỳ quyền nào khác. )

No permissions message –  sử dụng trình chỉnh sửa trực quan của WordPress tại đây để tạo thông báo có thể tùy chỉnh có thể được sử dụng để hiển thị thông báo tùy chỉnh cho người dùng khi họ cố gắng mua Membership mà họ không có quyền truy cập dựa trên quyền của bạn. Bộ thông báo sẽ hiển thị khi người dùng (1) bị chặn bởi quyền hoặc (2) đã mua Membership. Đối với số hai, URL quyền truy cập thành viên có thể được sử dụng để sửa đổi thông báo thành “Bạn đã đăng ký mục này, hãy nhấp vào đây để truy cập”, trong đó phần được gạch chân sẽ trở thành liên kết đến URL truy cập của Membership mà bạn đã đặt.

Price Box – Hộp giá #

Tại đây, bạn có thể định cấu hình thông tin mà hộp giá sẽ bao gồm trên trang nhóm. Để biết thêm thông tin về điều này cùng với một số mẹo hữu ích, vui lòng xem trang Nhóm trong Hướng dẫn sử dụng của chúng tôi. Các tùy chọn được tìm thấy trong tab này của các tùy chọn được giải thích như sau:

Preview – tại đây, bạn sẽ có thể thấy hộp giá của mình trông như thế nào, trừ đi bộ CSS được áp dụng trong cài đặt Chủ đề trang định giá của bạn trên trang chỉnh sửa Nhóm. (Lưu ý: bạn có thể cần lưu các thay đổi của mình bằng nút ‘Cập nhật’ (Update) của thành viên để xem các thay đổi tại đây.)

Highlighted – chọn tùy chọn này để đặt đây là thành viên Nổi bật trên Trang Định giá Nhóm. Điều này làm cho nó nổi bật so với các thành viên được liệt kê khác với một số CSS đơn giản.

Title – mặc định là tên thành viên của bạn, nhưng có thể được chỉnh sửa tại đây.

Pricing Display – sử dụng menu thả xuống ở đây để xác định cách giá sẽ được hiển thị trên bảng định giá cho Membership này. Các tùy chọn của bạn là:

 • Auto – MemberPress sẽ tạo hiển thị giá dựa trên các điều khoản định giá thành viên của bạn.
 • Custom – chọn tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp nơi bạn có thể nhập hiển thị giá của riêng mình (ví dụ: “Chỉ cần ba lần thanh toán dễ dàng $21,99”).
 • None – chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn hiển thị bất kỳ giá nào cho hộp định giá này.

Heading Text – bất kỳ thông tin nào được nhập ở đây sẽ xuất hiện phía trên phần ‘Quyền lợi’ (Benefits) của bạn nhưng bên dưới tên và giá thành viên.

Benefits – tại đây, bạn có thể tạo một danh sách các phúc lợi có thứ tự. Sử dụng biểu tượng ‘dấu cộng’ (+) để tạo thêm dòng, biểu tượng “x” để xóa lợi ích không mong muốn hoặc nhấp vào khoảng trống của một tùy chọn để kéo và thả để tùy chỉnh thứ tự.

Footer Text – bất kỳ nội dung nào được nhập ở đây sẽ xuất hiện bên dưới phần Benefits nhưng bên trên ‘Button Text’ (trừ khi bạn đã đặt nút để xuất hiện trong tiêu đề.

Button Text – sử dụng hộp ở đây để nhập bất kỳ văn bản nào cho nút đăng ký của hộp định giá này. Mặc định là ‘Sign up’.

Button Position – sử dụng menu thả xuống này để chọn vị trí của nút cho hộp định giá này. Các tùy chọn của bạn là: Chân trang, Đầu trang hoặc Cả hai (Footer, Header, or Both). Mặc định là Footer

Advanced – Nâng cao #

Membership Access URL – khi một URL được đặt ở đây, tên của thành viên này sẽ có thể nhấp được và liên kết đến URL này. Điều này bao gồm trên trang tài khoản thành viên và trong một số mã ngắn và tiện ích được chọn của MemberPress.

Membership Pricing Terms – sử dụng menu thả xuống này để chọn những gì bạn muốn người dùng xem như các điều khoản định giá trên trang đăng ký của bạn cho Membership này. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau:

 • Default – MemberPress sẽ tạo định dạng giá dựa trên các điều khoản định giá thành viên của bạn.
 • Custom – chọn tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp nơi bạn có thể nhập hiển thị giá của riêng mình trên biểu mẫu đăng ký (ví dụ: “Chỉ cần ba lần thanh toán dễ dàng là $21.99”).
 • Hidden – chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn hiển thị bất kỳ giá nào trên trang đăng ký.

Custom Login Redirect URLs – theo mặc định, MemberPress sẽ chuyển hướng các thành viên đến chuyển hướng đăng nhập được đặt trong MemberPress > Settings > Account tab. Điều này sẽ cho phép bạn ghi đè hành vi mặc định đó và tùy chỉnh nó theo những cách sau cho Membership này:

 • Default Login Redirect URL – nếu người dùng có đăng ký hoạt động cho Membership này, khi đăng nhập, họ sẽ được chuyển đến URL được đặt tại đây.
 • Add Custom Login Redirect URLs – ở đây bạn có thể đặt chuyển hướng cho những người dùng có đăng ký thành viên đang hoạt động này đến các URL khác nhau dựa trên số lần họ đã đăng nhập.
 • Một ví dụ về việc sử dụng điều này là nếu bạn muốn hiển thị các trang bán thêm cho các thành viên ở lần đăng nhập thứ 3 và thứ 6 của họ. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách thiết lập một URL để gửi thành viên đến khi họ đăng nhập lần thứ 3 và lặp lại vào lần thứ 6.
 • Lưu ý: tính năng này không hoạt động nếu người dùng của bạn có nhiều đăng ký đang hoạt động cùng một lúc. Chuyển hướng được chọn sẽ là ngẫu nhiên. Vì lý do đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng này cùng với một Nhóm MemberPress đã bật tính năng “đường dẫn nâng cấp” (upgrade path) (để họ chỉ có thể có một thành viên đang hoạt động tại một thời điểm).

Subscribers to this Membership are Corporate Accounts – (yêu cầu bạn phải cài đặt và kích hoạt Corporate Accounts add-on); sử dụng cài đặt này để làm cho Membership này trở thành thành viên của công ty. Khi người dùng mới đăng ký Membership tài khoản công ty này (thường được gọi là tài khoản mẹ), họ sẽ có thể cấp quyền truy cập cho những người dùng khác dưới quyền truy cập của họ (thường được gọi là tài khoản con). Sau khi kiểm tra, bạn sẽ thấy tùy chọn này:

 • Max Sub-accounts – nhập bất kỳ số nào vào đây để chỉ định số lượng tài khoản phụ (hoặc tài khoản con) tối đa có thể được thêm vào dưới những người đăng ký Membership này (hoặc tài khoản mẹ).

[Email Marketing Add-on Per-Membership Option] – (yêu cầu bạn đã cài đặt và kích hoạt tiện ích bổ sung tiếp thị qua email hỗ trợ danh sách hoặc thẻ cho mỗi thành viên) sau khi bạn đã định cấu hình đúng tiện ích bổ sung tiếp thị qua email của mình trên tab MemberPress > Settings > Marketing, tùy chọn này sẽ xuất hiện. Khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ có thể chọn danh sách hoặc thẻ cho mỗi thành viên của mình cho Membership này. Lưu ý: chỉ danh sách hoặc thẻ được tạo từ giải pháp tiếp thị qua email của bạn mới xuất hiện ở đây.

User Roles for this Membership – (yêu cầu bạn phải cài đặt và kích hoạt User Roles add-on) chọn tùy chọn này để hiển thị danh sách tất cả các Vai trò Người dùng hợp lệ có sẵn cho bạn. Giữ Phím Điều khiển (Phím Command trên Mac) để chọn hoặc bỏ chọn nhiều vai trò. Khi đăng ký của người dùng không hoạt động trên bất kỳ Membership nào, Vai trò của họ sẽ quay trở lại Vai trò bạn đã đặt trong trang quản trị WordPress> Cài đặt> Tổng quan.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.