Thay đổi Điều khoản dịnh giá của Tư cách thành viên hiện tại – Changing an MemberPress Existing Membership’s Pricing Terms

Tổng quát #

Có một số lý do khiến bạn có thể muốn thay đổi điều khoản giá của Membership hiện có:

 1. Giảm giá tạm thời
 2. Lạm phát tự nhiên của sản phẩm của bạn
 3. Muốn tính phí nhiều hơn
 4. Thay đổi loại thanh toán (thanh toán một lần thành định kỳ)
 5. …..

Đây là tất cả những lý do rất tốt để cập nhật giá thành viên của bạn. Ngoài ra, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Dù bạn làm gì, KHÔNG xóa Membership của bạn để tạo thời hạn giá khác nếu bất kỳ người dùng nào hiện đang có đăng ký Membership mà bạn muốn chỉnh sửa.
 • Khi cập nhật giá Membership của bạn trong MemberPress, các thay đổi không được áp dụng trở về trước cho những người dùng hiện có đăng ký tự động định kỳ. Nếu người dùng đã đăng ký một gói đăng ký định kỳ tự động, họ sẽ tiếp tục được lập hóa đơn số tiền mà họ đã đăng ký ban đầu cho mỗi chu kỳ thanh toán. Tuy nhiên, nếu người dùng của bạn đang gia hạn đăng ký theo cách thủ công (không phải tự động), họ sẽ phải trả mức giá được cập nhật (hiện tại) của Membership khi gia hạn.
 • Bạn sẽ không thể thay đổi giá của các đăng ký hiện tại (ví dụ: tăng chi phí lập hóa đơn định kỳ cho các đăng ký định kỳ hiện tại)
  • Nếu người dùng của bạn đã đăng ký qua Stripe, bạn có thể thay đổi giá thanh toán của họ như được nêu ở đây trong phần ‘Thay đổi thủ công ngày thanh toán hoặc giá cho đăng ký người dùng’.
 • Tất cả người dùng hiện tại sẽ tiếp tục với giá của họ cho đến khi đăng ký của họ bị hủy.
  • Điều này có nghĩa là nếu đăng ký định kỳ, họ sẽ giữ giá định kỳ cho đến khi đăng ký của họ bị hủy và họ đăng ký lại hoặc tự nhiên hết hạn và họ đăng ký lại.

Thực hiện thay đổi #

Thực hiện thay đổi đối với các điều khoản về giá của Membership của bạn đơn giản, đến trang quản trị WordPress > MemberPress > Memberships > Edit trên Membership cần sửa, sau đó cập nhật các điều khoản giá và nhấp vào nút ‘Cập nhật’ (Update) để lưu các thay đổi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.