Tạo và quản lý lời nhắc (Creating and Managing Reminders)

Đường dẫn đến tính năng: WordPress DashBoard > MemberPress > Reminders > Add new

Tạo lời nhắc #

Những gì bạn sẽ thấy trong video này: giới thiệu cơ bản về Lời nhắc của MemberPress và các cài đặt liên quan.

Xin lưu ý rằng Lời nhắc sẽ được gửi từ các trang Dàn dựng và Phát triển nếu bạn không cẩn thận. Vì vậy, hãy đảm bảo cài đặt một plugin như một trong những plugin sau trên các trang web dàn dựng / phát triển của bạn để đảm bảo các thành viên của bạn không nhận được Lời nhắc từ các trang web đó.

https://wordpress.org/plugins/stop-emails/
https://wordpress.org/plugins/disable-emails/

Tùy chọn Lời nhắc trong MemberPress cho phép bạn gửi email tự động đến các thành viên khi một sự kiện nhất định sắp xảy ra hoặc đã xảy ra.

Các loại lời nhắc được hỗ trợ như sau:

  • After member signs up (Sau khi thành viên đăng ký)
  • After member abandons signup (Sau khi thành viên từ bỏ đăng ký)
  • Before subscription expires (Trước khi đăng ký hết hạn)
  • After subscription expires (Sau khi đăng ký hết hạn)
  • Before subscription renews (Trước khi gia hạn đăng ký)
  • After subscription renews (Sau khi đăng ký gia hạn)
  • Before credit card expires (Trước khi thẻ tín dụng hết hạn)
  • After credit card expires (Sau khi thẻ tín dụng hết hạn)

Tạo lời nhắc #

Để tạo lời nhắc mới, hãy chuyển đến MemberPress> Reminders> Click vào nút “Add New” để bắt đầu. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp các tùy chọn để đặt Trình kích hoạt (có thể được đặt thành giờ, ngày, tuần, tháng hoặc năm), cũng như khả năng bật / tắt lời nhắc đăng ký cho Người dùng và Quản trị viên và gửi nhắc nhở đối với các thành viên cụ thể như được hiển thị bên dưới:

Chỉnh sửa lời nhắc

Để chỉnh sửa lời nhắc, chỉ cần nhấp vào lời nhắc bạn muốn chỉnh sửa từ trang MemberPress> Reminders. Khi đó, bạn sẽ thấy hai phần phụ, được thảo luận chi tiết hơn bên dưới:

Kích hoạt #

Tại đây, bạn sẽ đặt trình kích hoạt mà bạn muốn sẽ gửi email này. Trong hai hộp đầu tiên, hãy chọn khung thời gian gồm X số giờ, ngày, tuần, tháng hoặc năm bất kỳ (đặt giá trị bằng 0 cho bất kỳ thứ gì sẽ dẫn đến việc email đó được gửi ngay sau khi sự kiện xảy ra). Trong menu thả xuống cuối cùng, hãy chọn trình kích hoạt chính xác. Những điều này đã được giải thích dưới đây:

Email #

Tại đây bạn sẽ thấy các tùy chọn sau:

Gửi Email Nhắc nhở Gia hạn Đăng ký đến Người dùng – chọn tùy chọn này để gửi email nhắc nhở này cho người dùng . Bạn cũng được cung cấp các tùy chọn sau:

Edit  nhấp vào đây để hiển thị trình chỉnh sửa trực quan cho email này, nơi bạn có thể tùy chỉnh email để trông theo cách bạn cần. Đảm bảo nhấp vào nút ‘Cập nhật’ cho lời nhắc này trước khi  gửi bất kỳ bài kiểm tra nào để xem các chỉnh sửa đó.

Send Test nhấp vào đây để gửi email kiểm tra đến email đã nhập trong trường WordPress > Settings > General > Email Address của bạn. Lưu ý: khi gửi bài kiểm tra, các thông số email của chúng tôi sẽ tự động điền thông tin giả mạo.

Reset to Default nhấp vào đây sẽ đặt lại mọi chỉnh sửa tùy chỉnh mà bạn đã thực hiện đối với email. Nếu vô tình nhấp vào, chỉ cần thoát khỏi trang chỉnh sửa lời nhắc mà không cần lưu. 

Gửi Email nhắc nhở Gia hạn Đăng ký tới Quản trị viên –  chọn tùy chọn này để gửi email nhắc nhở này đến  quản trị viên (nghĩa là email được nhập vào trường WordPress > Settings > General > Email Address của bạn). Email quản trị có các tùy chọn chỉnh sửa tương tự như email người dùng ở trên. 

Chỉ gửi cho các Tư cách thành viên cụ thể – chọn tùy chọn này sẽ hiển thị menu gồm tất cả các tư cách thành viên đã xuất bản mà bạn đã tạo thông qua MemberPress. Giữ Phím Điều khiển (Phím Command trên Mac) để chọn hoặc bỏ chọn nhiều tư cách thành viên. Bất kỳ (các) thành viên nào được chọn sẽ là (các) thành viên duy nhất nhận được lời nhắc của bạn. Cài đặt này đặc biệt hữu ích nếu bạn cần tùy chỉnh nội dung của từng email cho mỗi thành viên. 

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.