Tạo và xuất bản tài liệu mới- Create and publish new documentation

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Add New.

Tại đây, bạn có một trình soạn thảo nội dung cùng các thông tin cần chọn gồm có:

  • Tiêu đề (Title): Tên tài liệu.
  • Nội dung tài liệu (Content): Nội dung kiến thức truyền tải, sử dụng trình soạn thảo trên wordpress hoặc trình soạn thảo cài thêm.
  • Đường dẫn (Slug): Đường dẫn sẽ sinh tự động theo tên tiêu đề hoặc bạn tự tùy chỉnh.
  • Categories: Chọn danh mục cho tài liệu đang tạo bằng cách tích chọn danh mục đã được tạo hoặc chọn ‘Add New Docs Category‘ để tạo mới.
  • Tags: Tích chọn thẻ tài liệu hoặc chọn ‘Add New Tag’ để tạo mới.
  • Knowledge Base: Tích chọn cơ sở kiến thức hoặc chọn ‘Add New Knowledge Base‘ để tạo mới – Mục này chỉ xuất hiện khi bạn đã kích hoạt tính năng Nhiều cơ sở kiến thức (Enable Multi Knowledge Base) trong phần cài đặt của BetterDocs.

Sau khi hoàn thành nội dung tài liệu, chọn Đăng (Publish) để lưu và xuất bản.

Tạo một tài liệu mới trong BetterDocs

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.