Thêm đăng ký theo cách thủ công (Manually Adding Subscriptions)

Lưu ý quan trọng: Những hướng dẫn này chỉ được sử dụng để thêm đăng ký hiện có vào MemberPress hiện có thể được tìm thấy ở một trong các cổng được hỗ trợ của chúng tôi (ví dụ: PayPal, Stripe, v.v.) VÀ đang hoạt động (nghĩa là nó chưa hết hạn). Chúng không thể được sử dụng để tạo một đăng ký chưa tồn tại hoặc kích hoạt một đăng ký đã hết hạn.

Trang này bao gồm việc sử dụng nút Thêm Mới trên trang MemberPress > Subscriptions. Xin lưu ý rằng có những cách khác để thêm đăng ký vào trang MemberPress của bạn theo cách thủ công mà bạn có thể muốn sử dụng vì những lý do khác. Vui lòng xem phần cuối cùng trên trang này để biết những điều đó.

Khi nào cần thêm đăng ký theo cách thủ công #

Bạn nên sử dụng các hướng dẫn này khi bạn có đăng ký đang hoạt động, tự động định kỳ xuất hiện trong cổng thanh toán của bạn, nhưng không xuất hiện trong MemberPress. Điều này có thể là do:

  • Thêm đăng ký mà bạn đã tạo bên ngoài biểu mẫu đăng ký MemberPress.
  • Thêm đăng ký mà bạn không thể thêm vào tệp nhập đăng ký của mình.
  • Thêm một vài đăng ký khi bạn không muốn tạo tệp nhập.

Tùy chọn trang đăng ký mới #

Sau khi nhấp vào nút Add new trên trang MemberPress> Subscriptions, bạn sẽ được đưa đến trang New Subscription. Đây là bảng mô tả các tùy chọn khác nhau mà bạn có thể chỉnh sửa trên trang đó. Các tùy chọn được đánh dấu hoa thị (*) là các trường bắt buộc.

Thêm mới đăng ký

Cấp quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ #

Xin lưu ý rằng đăng ký KHÔNG tạo quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ. Các giao dịch hoàn tất, không hết hạn, không hoàn lại làm được điều đó. Đăng ký có thể được xem như là người giữ chỗ cho một nhóm các giao dịch định kỳ cho một người dùng. 

Do đó, để cấp quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ trên trang web của bạn, bạn sẽ cần thêm giao dịch vào đăng ký của người dùng này. Bạn có thể làm theo hướng dẫn của chúng tôi tại đây để tạo giao dịch đó theo cách thủ công. Để có quyền truy cập, bạn chỉ cần thêm khoản thanh toán cuối cùng mà người dùng đã thực hiện. 

Các cách khác để thêm đăng ký theo cách thủ công #

  • Sử dụng nút Add new trên trang MemberPress> Subscription. Sử dụng khi nào: Thêm người dùng chưa phải là người dùng WordPress trên trang web của bạn VÀ cấp cho họ quyền truy cập tạm thời / miễn phí vào nội dung thành viên của bạn. Xem trang này để biết thêm chi tiết. 
  • Tạo một giao dịch thủ công . Sử dụng khi nào: Cấp cho người dùng WordPress hiện tại trên trang web của bạn quyền truy cập tạm thời / miễn phí vào nội dung thành viên của bạn.  
  • Nhập đăng ký. Sử dụng khi nào:  Thêm nhiều đăng ký trong một đợt hàng loạt. Các hướng dẫn khác nhau tùy theo loại đăng ký ( tự động định kỳ hoặc loại thanh toán một lần ). Hãy chắc chắn xem xét cẩn thận trang tổng quan của chúng tôi trước.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.