Tạo giao dịch thủ công (Creating Manual Transactions)

Đường dẫn đến tính năng: MemberPress > Transactions

Khi nào tạo Transactions (giao dịch) theo cách thủ công #

Có hai lý do chính khiến bạn muốn hoặc cần tạo giao dịch cho người dùng theo cách thủ công. Những điều này được giải thích chi tiết hơn bên dưới:

 1. Nếu bạn muốn cấp cho người dùng quyền truy cập theo cách thủ công vào bất kỳ đăng ký nào.
 2. Nếu bạn muốn thêm giao dịch vào đăng ký định kỳ hiện có – chẳng hạn như nếu giao dịch không được thêm đúng cách vào đăng ký bằng cổng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các giao dịch thủ công sẽ KHÔNG bắt đầu bất kỳ khoản phí nào. Nếu bạn muốn người dùng được lập hóa đơn để truy cập, họ PHẢI làm như vậy thông qua trang đăng ký MemberPress của bạn.

Video #

Video này giải thích cả cách tạo giao dịch thủ công trong MemberPress và các lý do có thể có về lý do tại sao bạn có thể cần thực hiện điều này.

Các bước tạo Transactions (giao dịch) thủ công #

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các giao dịch thủ công sẽ KHÔNG bắt đầu bất kỳ khoản phí nào. Nếu bạn muốn người dùng được lập hóa đơn để truy cập, họ PHẢI làm như vậy thông qua trang đăng ký MemberPress của bạn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các giao dịch thủ công sẽ KHÔNG bắt đầu bất kỳ khoản phí nào. Nếu bạn muốn người dùng được lập hóa đơn để truy cập, họ PHẢI làm như vậy thông qua trang đăng ký MemberPress của bạn.

Thêm mới giao dịch
 1. Chuyển đến MemberPress -> Transaction
 2. Chọn Add new
 3. Giữ nguyên Transaction Number được tạo tự động cho Giao dịch.
 4. Chọn User mà bạn muốn liên kết với giao dịch. Bạn có thể bắt đầu nhập Username và các tùy chọn có sẵn sẽ bật lên.
 5. Chọn Membership mà giao dịch sẽ được liên kết.
 6. Thêm số tiền giao dịch. Đây có thể là số tiền thành viên mà bạn đang thêm họ vào, nhưng nói chung, bạn sẽ muốn để số tiền này là $ 0,00 vì sẽ không có số tiền nào được lập hóa đơn.
 7. Chọn Status của giao dịch từ: Hoàn thành, Đang chờ xử lý, Không thành công và Đã hoàn lại tiền. Để cấp cho người dùng quyền truy cập, điều này phải được đặt thành Hoàn thành.
 8. Đặt Gateway Thủ công.
 9. Để trống phần Subscription
 10. Created (UTC/GMT) (ngày tạo): Ngày bạn đặt ở đây là ngày nó được tạo. Đây có thể là một ngày trong quá khứ nếu bạn muốn, nhưng nó không thể là một ngày trong tương lai.
 11. Expiration Date (UTC/GMT) (Ngày hết hạn): Ngày bạn đặt ở đây sẽ là ngày mà người dùng sẽ mất quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của bạn dựa trên Tư cách thành viên.
 12. Ấn vào Creat

Nếu bạn muốn thêm Transactions (giao dịch) vào đăng ký định kỳ hiện có : #

Thêm giao dịch vào đăng ký định kỳ hiện có
 1. Đi tới MemberPress -> Subscriptions
 2. Tìm kiếm users subscription mà bạn muốn thêm giao dịch thủ công.
 3. Di chuột qua ID của Subscriptions và ấnvào liên kết “Add Txn”.
 4. Nhập Subscriptions ID. Đây phải là Subscriptions ID từ gateway mà người dùng đã thanh toán qua. Nếu bạn chỉ đang cố gắng cấp cho người dùng quyền truy cập tạm thời, chỉ cần để Subscriptions ID làm tùy chọn được tạo tự động.
 5. Chọn Membership mà giao dịch sẽ được liên kết.
 6. Thêm số tiền giao dịch. Đây phải là số tiền mà người dùng đã được lập hóa đơn. Hãy nhớ rằng sẽ không có số tiền thực sự được lập hóa đơn khi thêm giao dịch này.
 7. Chọn trạng thái của giao dịch từ: Hoàn thành, Đang chờ xử lý, Không thành công và Đã hoàn lại tiền. Để cấp cho người dùng quyền truy cập, điều này phải được đặt thành Hoàn thành.
 8. Chọn từ gateway thả xuống mà người dùng đã thanh toán cho bạn. Đây chỉ có thể là một gateway thực tế trên trang web của bạn.
 9. Subscriptions ID đã được thêm vào, đừng thay đổi nó.
 10. Thêm ngày tạo. Ngày giao dịch xảy ra
 11. Thêm Ngày hết hạn. Ngày bạn đặt ở đây sẽ là ngày mà người dùng sẽ mất quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của bạn dựa trên Tư cách thành viên. Đây phải là ngày mà giao dịch của người dùng sẽ hết hạn trong cổng. Hoặc ngày thanh toán tiếp theo nếu người dùng sử dụng thanh toán định kỳ.
 12. ấn Creat.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.