Tạm dừng đăng ký (Pausing Subscriptions)

MemberPress cho phép bạn với tư cách là quản trị viên hoặc người dùng giao diện người dùng của bạn (nếu bạn cho phép họ làm điều này) để tạm dừng mọi đăng ký định kỳ tự động được hỗ trợ. Mục đích của việc tạm dừng là để tránh một khoản thanh toán trong tương lai cho một đăng ký định kỳ trong khi có thể tiếp tục thanh toán vào một ngày sau đó (thay vì đăng ký lại như sẽ được yêu cầu nếu người dùng đã hủy). Chính vì lý do này mà các đăng ký loại thanh toán một lần không thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ vì chúng không có thanh toán tự động trong tương lai để tránh.

Bây giờ, với sự hiểu biết cơ bản về lý do tại sao tính năng tạm dừng sẽ được sử dụng và tác dụng của nó, hãy xem lại cách bạn với tư cách là quản trị viên và người dùng của bạn có thể tạm dừng và sau đó tiếp tục đăng ký.

Tạm dừng và tiếp tục với tư cách là quản trị viên #

Khi đăng nhập với tư cách Quản trị viên vào Trang tổng quan WordPress của mình, bạn có thể làm theo các bước cơ bản sau để tạm dừng mọi đăng ký định kỳ tự động được hỗ trợ:

 1. Điều hướng đến WordPress Dashboard > MemberPress > Subscriptions page > Recurring
 2. Tìm kiếm Đăng ký bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Subscription của Đăng ký trong cột ‘Subscription’.
 4. Xác minh rằng bạn sắp tạm dừng chính xác Đăng ký.
 5. Nhấp vào Liên kết ‘Pause’.
 6. Nhấp vào ‘OK’

Để tiếp tục đăng ký, chỉ cần thực hiện các bước chính xác tương tự. Bạn sẽ nhận thấy rằng ở bước 5, liên kết ‘Pause’ bây giờ sẽ được gắn nhãn ‘Resume’.

Tạm dừng và tiếp tục với tư cách là người đăng ký #

Hãy nhớ rằng: trước khi người dùng của bạn có thể tạm dừng đăng ký định kỳ tự động của họ, bạn phải bật khả năng đó cho họ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bật tùy chọn “Allow Members to Pause & Resume their own subscriptions” được tìm thấy trong phần MemberPress > Settings > Account > Permissions.

Với chức năng này được bật, Người đăng ký trên trang web của bạn có thể tạm dừng bất kỳ đăng ký định kỳ tự động nào bằng cách làm theo các bước cơ bản sau:

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản của trang web của bạn (nếu bạn không biết URL này, vui lòng tham khảo trang này ).
 2. Điều hướng đến tab ‘Đăng ký’ của trang Tài khoản.
 3. Tìm đăng ký cần được tạm dừng. 
 4. Nhấp vào liên kết ‘Tạm dừng’ ở bên phải của đăng ký đó. 
 5. Nhấp vào ‘OK’ trên Cửa sổ bật lên sau khi xác minh đăng ký chính xác đã được chọn.

Để tiếp tục đăng ký một lần nữa, chỉ cần thực hiện các bước chính xác tương tự. Bạn sẽ nhận thấy rằng ở bước 4, liên kết ‘Tạm dừng’ bây giờ sẽ được gắn nhãn ‘Tiếp tục’. 

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.