Sử dụng Trang thành viên (Using the Members Page)

Đường dẫn đến tính năng: MemberPress > Members

Khái quát ngắn gọn #

rang thành viên của MemberPress cho phép bạn xem tất cả dữ liệu thành viên của mình ở một nơi và nó cũng cung cấp cho bạn khả năng thêm thành viên vào trang web của mình theo cách thủ công. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ chủ yếu thảo luận về loại thông tin mà bạn sẽ thấy trên trang Thành viên của mình và cách sử dụng thông tin đó, từ trên xuống dưới.

Sử dụng tùy chọn hiển thị (Using the Screen Options) #

Bạn có thể truy cập Tùy chọn hiển thị của WordPress bằng cách nhấp vào tùy chọn thả xuống nhỏ này gần phía trên cùng bên phải của trang:

Tùy chọn hiển thị

Khi nhấp vào đó, bạn sẽ có thể xem từng tùy chọn được thảo luận trong phần ‘Tìm hiểu Bảng Thành viên’ bên dưới. Nếu bạn không muốn xem một cột nhất định trong Bảng thành viên, chỉ cần bỏ chọn ở đây.

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn ‘Phân trang’ để chọn số lượng thành viên bạn muốn hiển thị trên trang. Khi đạt đến giới hạn ở cuối bảng, bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn cuộn trang bên dưới bảng để xem thêm dữ liệu.

Sau đó, nhấp vào nút ‘Áp dụng’ để áp dụng các thay đổi của bạn.

(Gợi ý hữu ích: sử dụng cài đặt này để chọn một số bản ghi cụ thể để xuất với tính năng xuất được giải thích trong phần cuối cùng bên dưới).

Lọc thành viên (Filtering Members) #

Lọc thành tiên

Công cụ lọc ở trên tùy chọn Tìm kiếm có thể được sử dụng để lọc bảng của bạn nhằm hiển thị cho bạn thông tin về bất kỳ thành viên nào trên trang web của bạn.

Chỉ cần sử dụng menu thả xuống đầu tiên để chọn tư cách thành viên (chỉ những thành viên đã xuất bản mới xuất hiện) và menu thả xuống thứ hai để chọn nếu bạn muốn xem ‘Tất cả thành viên’, ‘Thành viên đang hoạt động’, ‘Thành viên hết hạn’ hoặc chỉ ‘Người không phải là thành viên ‘(bất kỳ ai đã từ bỏ đăng ký hoặc chưa thanh toán bất kỳ thứ gì thành công) cho tư cách thành viên đó.

Sau đó nhấp vào nút ‘Go’ để xem kết quả trong bảng bên dưới.

(Gợi ý hữu ích: sử dụng cài đặt này để sắp xếp các thành viên cụ thể (thành viên hoạt động hoặc không hoạt động) để xuất dữ liệu của họ với tính năng xuất được giải thích trong phần cuối cùng bên dưới).

Tìm kiếm thành viên (Searching Members) #

Tìm kiếm thành viên

Công cụ tìm kiếm được tìm thấy ngay phía trên Bảng thành viên và ở bên phải, cung cấp cho bạn tùy chọn để tìm kiếm từ các trường sau trên Bảng thành viên: Username, Email, Tên, Họ, ID hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến người dùng.

Để sử dụng tính năng này, chỉ cần sử dụng hộp Search để nhập những gì bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn tùy chọn thích hợp từ trình đơn thả xuống ‘theo Trường’.

Tìm hiểu bảng thành viên (Understanding the Members Table) #

Đây là danh sách tất cả các trường hiển thị trên Bảng thành viên và những gì bạn có thể thấy trong đó:

Xuất dữ liệu thành viên (Exporting Members Data) #

Ở cuối trang Thành viên, bạn sẽ thấy hai tùy chọn để xuất:

xuất dữ liệu thành viên

Xuất tất cả dưới dạng CSV – nhấp vào liên kết này để chỉ xuất các bản ghi được hiển thị trên trang bạn hiện đang xem. (Xem các gợi ý Hữu ích ở gần cuối phần ‘Sử dụng Tùy chọn hiển thị’ và ‘Lọc Thành viên’ ở trên để lấy các kết quả cụ thể hơn).

Xuất bảng dưới dạng CSV – nhấp vào liên kết này để xuất tất cả thông tin thành viên trên trang web của bạn dưới dạng tệp CSV. Tùy chọn này cũng bao gồm tất cả các trường tùy chỉnh cho mỗi Thành viên.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.