Sử dụng trang giao dịch (Using the Transactions Page)

Đường dẫn đến tính năng: MemberPress > Transaction

Trang Giao dịch trong MemberPress hiển thị cho bạn tất cả các giao dịch của thành viên của bạn.

Để tùy chỉnh những gì bạn thấy trên trang này, hãy sử dụng Tùy chọn màn hình ở đầu trang:

Tùy chọn hiển thị

Gợi ý: Sử dụng tùy chọn Pagination (như được hiển thị ở trên) để nhập số lượng giao dịch bạn muốn hiển thị trên mỗi trang. Điều này sẽ cho phép bạn xem nhiều giao dịch hơn trên mỗi trang và tránh phải cuộn qua các trang giao dịch.

Tùy chọn bộ lọc (Filter Options) #

Bộ lọc

Bạn có thể sử dụng tùy chọn ‘Fulter by’ để lọc trang giao dịch để hiển thị cho bạn bất kỳ thông tin cần thiết nào. Bạn có thể lọc theo loại Thành viên, loại Trạng thái và Cổng được sử dụng. Chỉ cần sử dụng trình đơn thả xuống để chọn những gì bạn đang tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút ‘Go’ để bắt đầu bộ lọc. Bộ lọc được đặt lại khi nhấp ra khỏi trang Đăng ký trong tab trình duyệt của bạn.

Bạn cũng có thể nhấp vào từng tiêu đề cột để sắp xếp các Giao dịch dựa trên các mục tương tự. Ví dụ: nhấp vào Cổng để sắp xếp theo cổng hoặc Trạng thái để sắp xếp theo trạng thái Giao dịch của bạn. Giao dịch được mặc định hiển thị gần đây nhất theo ngày Được tạo vào ngày ở đầu danh sách cho đến giao dịch cũ nhất.

Tùy chọn tìm kiếm (Search Options) #

Tìm kiếm

Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm kiếm bất kỳ thứ gì trên trang Giao dịch. Sử dụng tùy chọn ‘By Fieid’ để chọn những gì bạn đang tìm kiếm. Các tùy chọn tìm kiếm có sẵn là: Giao dịch (nghĩa là ID giao dịch do cổng cung cấp), Đăng ký (nghĩa là ID đăng ký do cổng cung cấp), Tên người dùng, Email, ID hoặc Bất kỳ. Để chính xác, hãy đảm bảo nhập cẩn thận những gì bạn đang tìm kiếm vào hộp tìm kiếm mà không có bất kỳ khoảng trắng nào trước hoặc sau mục nhập.

Tùy chọn cột trong bảng giao dịch (Tùy chọn cột trong bảng giao dịch) #

các trường trong bảng Transaction
  • Id –  ID nội bộ của Giao dịch.
  • Transaction –  ID duy nhất của Giao dịch được cung cấp bởi cổng. Di chuột qua phần này sẽ hiển thị các tùy chọn có thể nhấp sau:
  • Edit Nhấp để được đưa đến trang chỉnh sửa của Giao dịch.
  • Send Receipt Nhấp để gửi email Biên lai thanh toán được tìm thấy trong tab Tùy chọn MemberPress> Tab Email.
  • Refund Nhấp để xử lý tiền hoàn lại cho giao dịch. Lưu ý quan trọng: tùy chọn này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đã định cấu hình đúng cổng của mình. 
  • Delete  Nhấp để  xóa giao dịch. Làm như vậy sẽ KHÔNG hoàn lại tiền cho giao dịch, nhưng có thể sẽ khiến đăng ký của người dùng không hoạt động nếu đây là giao dịch mới nhất.  

Subscription ID duy nhất của Đăng ký được cung cấp bởi cổng mà Giao dịch được liên kết với. Nhấp vào đây để được đưa đến Đăng ký của người dùng trong trang MemberPress> Subscriptions. 

Status  Cho biết Giao dịch đã hoàn tất hay chưa. Bạn có thể thấy bốn mặt hàng ở đây: Đang chờ xử lý, Không đạt, Đã hoàn lại hoặc Hoàn thành. Tuy nhiên, việc thay đổi trạng thái ở đây sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì ở cấp cổng. Ví dụ, thay đổi trạng thái thành đã hoàn tiền như thế này, sẽ không hoàn lại tiền cho giao dịch. 

Membership  Cho biết Giao dịch được liên kết với Tư cách thành viên nào. Nhấp vào tên của thành viên để được đưa đến trang chỉnh sửa của tư cách thành viên đó. 

Net – Hiển thị giá trị ròng của giao dịch – Tổng trừ đi mọi khoản Thuế đã tính.

Tax – Hiển thị bất kỳ khoản Thuế nào được thu cho Giao dịch.

Total Hiển thị tổng số tiền mà người dùng đã thanh toán, bao gồm cả thuế.

Name – Tên  của người dùng nếu được nhập.

User   Tên người dùng đã mua Giao dịch. Nhấp vào tên người dùng để được đưa đến hồ sơ của người dùng trong WordPress.

Gateway –  Đây là phương thức thanh toán mà thành viên sử dụng khi mua Tư cách thành viên mà Giao dịch được liên kết.

Created On  Đây là ngày mà Giao dịch được tạo.

Expires On –  Đây là ngày mà Giao dịch sẽ hết hạn.

Tùy chọn xuất (Export Options) #

Ở cuối trang Giao dịch, bạn sẽ thấy hai tùy chọn để xuất:

Tùy chọn xuất

Export all as CSV – Nhấp vào liên kết này để chỉ xuất các bản ghi được hiển thị trên trang bạn hiện đang xem dưới dạng tệp CSV.

Export table as CSV – Nhấp vào liên kết này để xuất tất cả các đăng ký trên trang web của bạn dưới dạng tệp CSV.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.