Sử dụng Trang đăng ký (Using the Subscriptions Page)

Đường dẫn đến tính năng: MemberPress > Subscriptions

Trang Đăng ký trong MemberPress chia các đăng ký thành viên của bạn thành hai tab:

 1. Định kỳ – dành cho tất cả các đăng ký tự động định kỳ
 2. Không định kỳ – dành cho tất cả các đăng ký loại một lần

Nhấp vào từng tab để xem tất cả các đăng ký trên trang web của bạn được liên kết với loại đăng ký đó.

Để tùy chỉnh những gì bạn thấy trên cả hai tab, hãy sử dụng Tùy chọn hiển thị ở đầu trang:

tùy chọn hiển thị

Gợi ý: Sử dụng tùy chọn Phân trang (như được hiển thị ở trên) để nhập số lượng đăng ký bạn muốn hiển thị trên mỗi trang. Điều này sẽ cho phép bạn xem nhiều đăng ký hơn trên mỗi trang và tránh phải cuộn qua các trang đăng ký.

Nút thêm mới (Add New Button) #

Ở đầu trang MemberPress> Subscriptions , ấn vào Add new. Bạn có thể sử dụng nút này để tạo đăng ký theo cách thủ công.

Nút thêm mới

Lưu ý: Điều này sẽ KHÔNG tạo đăng ký ở cấp cổng (ví dụ: PayPal, Stripe, v.v.). Do đó, bạn chỉ nên sử dụng tùy chọn này để thêm thủ công đăng ký hiện có trong cổng.

Tùy chọn bộ lọc (Filter Options) #

Bộ lọc

Bạn có thể sử dụng tùy chọn ‘Lọc theo’ để lọc trang đăng ký nhằm hiển thị cho bạn bất kỳ thông tin cần thiết nào. Bạn có thể lọc theo loại Thành viên, loại Trạng thái và Cổng được sử dụng. Chỉ cần sử dụng trình đơn thả xuống để chọn những gì bạn đang tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút ‘Go’ để bắt đầu bộ lọc. Bộ lọc được đặt lại khi nhấp ra khỏi trang Đăng ký trong tab trình duyệt của bạn.

Bạn cũng có thể nhấp vào từng tiêu đề cột để sắp xếp các Đăng ký dựa trên các mục tương tự. Ví dụ: nhấp vào Cổng để sắp xếp theo cổng hoặc Tư cách thành viên để sắp xếp theo Tư cách thành viên trong Đăng ký của bạn. Đăng ký mặc định hiển thị gần đây nhất theo Ngày tạo ở đầu danh sách cho đến cũ nhất.

Tùy chọn tìm kiếm (Search Options) #

Tìm kiếm

Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm kiếm bất kỳ thứ gì trên trang Đăng ký. Sử dụng tùy chọn ‘theo Trường’ để chọn những gì bạn đang tìm kiếm. Các tùy chọn tìm kiếm có sẵn là: Đăng ký (có nghĩa là ID đăng ký do cổng cung cấp), Tên người dùng, Email, ID hoặc Bất kỳ. Để chính xác, hãy đảm bảo nhập cẩn thận những gì bạn đang tìm kiếm vào hộp tìm kiếm mà không có bất kỳ khoảng trắng nào trước hoặc sau mục nhập.

Các tùy chọn cột bảng đăng ký (Subscriptions Table Column Options) #

Bảng Subscription
 • Id – ID nội bộ của Subscription
 • Subscription – ID duy nhất của đăng ký do cổng cung cấp.
 • Active – Cho biết đăng ký có đang hoạt động hay không. Có nghĩa là, nó có một Giao dịch đang hoạt động (chưa hết hạn và được đánh dấu là đã hoàn thành) được liên kết với nó. Nếu bạn thấy chữ “Có” màu xanh lục thì người dùng sẽ có quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của bạn, nếu bạn thấy chữ “Không” màu đỏ thì họ sẽ không có quyền truy cập. Di chuột qua trường này sẽ hiển thị các tùy chọn sau:
 • Add Txn – Nhấp để thêm giao dịch theo cách thủ công. Làm điều này sẽ không bắt đầu bất kỳ khoản phí thực sự nào.
 • View Txns – Nhấp để xem tất cả các Giao dịch liên quan đến Đăng ký.
 • Pause – Sử dụng để hủy Đăng ký (do đó ngăn các hóa đơn trong tương lai – có thể được tiếp tục sau này) ở cấp cổng. Sẽ chỉ hoạt động bình thường nếu bạn đã định cấu hình đúng cổng vào của mình.
 • Cancel – Sử dụng để hủy Đăng ký (do đó ngăn các hóa đơn trong tương lai không thể được thực hiện lại nếu không đăng ký lại) ở cấp cổng. Sẽ chỉ hoạt động bình thường nếu bạn đã định cấu hình đúng cổng vào của mình.
 • Delete – Sử dụng để xóa Đăng ký. Làm như vậy sẽ KHÔNG xóa hoặc hoàn lại tiền cho bất kỳ giao dịch nào, nhưng nó sẽ khiến người dùng mất quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của bạn.
 • Delete – Sử dụng để xóa Đăng ký. Làm như vậy sẽ KHÔNG xóa hoặc hoàn lại tiền cho bất kỳ giao dịch nào, nhưng nó sẽ khiến người dùng mất quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của bạn.
 • Auto Rebill – Hiển thị trạng thái thanh toán định kỳ. Có thể được chọn và thay đổi với các tùy chọn: bật, đang chờ xử lý, tạm dừng hoặc dừng. Được bật có nghĩa là đăng ký sẽ tự động thanh toán lại, đang chờ xử lý có nghĩa là MemberPress vẫn đang chờ dữ liệu từ cổng để bật hoặc hủy, bị tạm dừng có nghĩa là đăng ký sẽ không tự động thanh toán lại nhưng có thể được tiếp tục và ngừng có nghĩa là đăng ký sẽ không được tự động thanh toán lại. Lưu ý QUAN TRỌNG: Việc đặt Thanh toán tự động thành “Soper” KHÔNG ngăn khách hàng được lập hóa đơn. Điều này chỉ được sử dụng cho mục đích thử nghiệm và quản trị. Để ngăn khách hàng bị tính phí, bạn phải hủy đăng ký.
 • Membership – Cho biết đăng ký được liên kết với Tư cách thành viên nào. Nhấp vào tên của thành viên để được đưa đến trang chỉnh sửa của tư cách thành viên đó.
 • Terms – ột này liệt kê các điều khoản của đăng ký. Ví dụ, nó có thể nói một cái gì đó như $ 20 / tháng. Điều này có nghĩa là đăng ký sẽ tính phí thành viên 20 đô la mỗi tháng trong suốt thời gian đăng ký.
 • Name – Tên của người dùng nếu được nhập.
 • User – Tên người dùng của người dùng đã mua đăng ký. Nhấp vào tên người dùng để được đưa đến hồ sơ của người dùng trong WordPress.
 • Gateway – Đây là phương thức thanh toán mà thành viên sử dụng khi mua Tư cách thành viên.
 • Transactions – Đây là tổng số bao nhiêu khoản thanh toán mà thành viên đã thực hiện cho đăng ký này. Nếu đăng ký trong một tháng và thành viên đã thực hiện 6 lần thanh toán. Sau đó, thành viên đã có đăng ký trong 6 tháng. Nhấp vào số sẽ hiển thị danh sách tất cả các giao dịch cho đăng ký đó.
 • IP  Sẽ hiển thị Địa chỉ IP của người dùng.
 • Created On – Đây là ngày đăng ký được tạo.
 • Expires On – Đây là ngày mà giao dịch tiếp theo của đăng ký sẽ hết hạn. Nếu không có giao dịch mới nào được thêm vào, điều này sẽ trở thành ngày hết hạn của đăng ký.

Tùy chọn xuất (Export Options) #

Ở cuối trang Đăng ký, bạn sẽ thấy hai tùy chọn để xuất:

Export all as CSV – Nhấp vào liên kết này để chỉ xuất các bản ghi được hiển thị trên trang bạn hiện đang xem dưới dạng tệp CSV.

Export table as CSV – Nhấp vào liên kết này để xuất tất cả các trang đăng ký trên trang web của bạn dưới dạng tệp CSV.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.