Người dùng hết hạn quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ (Expiring User Access to Protected Content)

Trước khi hiểu cách hết hạn quyền truy cập của người dùng vào nội dung được bảo vệ trên trang web của bạn, bạn cần hiểu cách MemberPress cấp quyền truy cập cho người dùng của bạn. Điều này có vẻ quá đơn giản, nhưng điều quan trọng là phải hiểu!

MemberPress cấp cho người dùng của bạn quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của bạn dựa trên việc họ có một giao dịch đã hoàn thành, đang hoạt động (nghĩa là chưa hết hạn) để có Tư cách Thành viên chính xác.

Bây giờ, với sự hiểu biết cơ bản đó, bên dưới bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn về cách hết hạn hoặc thu hồi quyền truy cập vào hai loại đăng ký của MemberPress.

Lưu ý: những hướng dẫn này là để thu hồi vĩnh viễn quyền truy cập cho đăng ký mong muốn, nhưng người dùng sẽ vẫn có thể đăng ký lại thành viên cũ hoặc thành viên khác.

—> Lưu ý quan trọng: Các hướng dẫn bên dưới sẽ KHÔNG hoạt động nếu đăng ký của người dùng vẫn còn trong vòng 24 giờ đầu tiên. Nếu đúng như vậy và bạn muốn thu hồi quyền truy cập, bạn chỉ cần xóa đăng ký của người dùng và các giao dịch liên kết nếu có.

Đăng ký định kỳ tự động (Automatically Recurring Subscriptions) #

Để kết thúc hoặc thu hồi quyền truy cập vào đăng ký định kỳ tự động, vui lòng làm theo các bước sau (Lưu ý: hủy đăng ký hoặc chỉnh sửa hoặc hoàn tiền giao dịch riêng biệt sẽ không thu hồi vĩnh viễn quyền truy cập):

Bước 1: Hủy đăng ký

 1. Điều hướng đến WordPress Dashboard> MemberPress > Subscription > Tab Recurring.
 2. Tìm kiếm Đăng ký bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Subscription trong cột ‘Subscription’.
 4. Xác nhận chính xác rằng bạn đang hủy  Subscription  (quá trình này là không thể đảo ngược).
 5. Nhấp vào ‘Cance’.
 6. Nhấp vào ‘OK’ trên Cửa sổ bật lên sau khi xác minh rằng bạn đang hủy đăng ký chính xác.

Gợi ý: nếu bạn muốn hoàn lại tiền cho giao dịch mới nhất của người dùng VÀ hủy đăng ký của họ cùng lúc, vui lòng kiểm tra các bước được nêu ở đây trong phần phụ ‘Thông qua Trang Đăng ký’ (nhấp vào liên kết ‘Hoàn lại & Hủy bỏ’ ở bước 5 để thay thế khi nhấp vào liên kết ‘Hoàn lại tiền’

Hủy đăng ký định kỳ

Bước 2: Hoàn trả hoặc chỉnh sửa giao dịch mới nhất của người dùng

Nếu trong quá trình thu hồi quyền truy cập, bạn cũng muốn hoàn lại tiền cho giao dịch mới nhất của họ, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Điều hướng đến WordPress Dashboard> MemberPress > Subscription > Tab Recurring.
 2. Tìm kiếm Đăng ký bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Subscription trong cột ‘Subscription’.
 4. Nhấp vào Liên kết ‘View Txns’.
 5. Di chuột qua ID Subscription bạn muốn hoàn lại trong cột ‘Transaction’.
 6. Nhấp vào ‘Send Receipt’.
 7. Nhấp vào ‘OK’ trên Cửa sổ bật lên sau khi xác minh chính xác rằng bạn đang hoàn tiền cho đăng ký.

Nếu bạn không muốn hoàn lại tiền, vui lòng chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. Điều hướng đến WordPress Dashboard> MemberPress > Subscription > Tab Recurring.
 2. Di chuột qua ID Subscription trong cột ‘Subscription’.
 3. Nhấp vào Liên kết ‘View Txns’.
 4. Di chuột qua ID Transaction trong cột ‘Transaction’.
 5. Nhấp vào ‘Edit’.
 6. Trên trang Chỉnh sửa, cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn ‘Expiration Date (UTC/GMT)’ và tại đây, hãy đặt ngày hết hạn vào bất kỳ ngày nào trong quá khứ.
 7. Cuối cùng, nhấp vào nút ‘Update’ để lưu những thay đổi này. 

Đăng ký không định kỳ (Thanh toán một lần) (Non-Recurring (One-Time Payment) Subscriptions) #

Để kết thúc hoặc thu hồi quyền truy cập vào đăng ký định kỳ tự động, vui lòng làm theo các bước sau (Lưu ý: nếu bạn đã cấp cho người dùng quyền truy cập theo cách thủ công, thì bạn chỉ cần thực hiện theo các bước ở trên trong phần “Nếu bạn không muốn cung cấp một hoàn trả … “tiểu mục ở trên):

 1. Điều hướng đến WordPress Dashboard> MemberPress > Subscription > Tab Non Recurring.
 2. Tìm kiếm Đăng ký bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Đăng ký trong cột ‘Subscription’.
 4. Nhấp vào Liên kết ‘View Txns’.
 5. Di chuột qua ID Transaction trong cột ‘Transaction’.
 6. Nhấp vào ‘Edit’.
 7. Trên trang Chỉnh sửa, cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn ‘Expiration Date (UTC/GMT)’ và tại đây, hãy đặt ngày hết hạn vào bất kỳ ngày nào trong quá khứ.
 8. Cuối cùng, nhấp vào nút ‘Update’ để lưu những thay đổi này. 

Xác minh #

Để xác minh rằng bạn đã hết hạn hoặc thu hồi quyền truy cập chính xác đối với đăng ký của người dùng, chỉ cần đi tới WordPress Dashboard> MemberPress> Subscription > tìm kiếm đăng ký của người dùng> sau đó đảm bảo rằng bạn nhìn thấy chữ ‘Không’ màu đỏ trong cột ‘Đang hoạt động’ như hiển thị ở đây:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.