Mở rộng quyền truy cập của người dùng vào nội dung được bảo vệ theo cách thủ công (Manually Extending User Access to Protected Content)

Xin lưu ý rằng quy trình được mô tả bên dưới không áp dụng cho PayPal. Sau khi được thiết lập, đăng ký trong PayPal không thể thay đổi theo bất kỳ cách nào. Giới hạn đó được áp đặt bởi PayPal và MemberPress không thể ghi đè nó.

Trong trường hợp của Authorize.net, Khoảng thời gian đăng ký và ngày bắt đầu không thể thay đổi. Thời gian dùng thử chỉ có thể được thay đổi nếu đăng ký chưa bắt đầu hoặc đăng ký vẫn còn trong thời gian dùng thử. FYI, Authorize.net hỗ trợ thay đổi giá đăng ký.

Phần còn lại của các bước bên dưới sẽ hoạt động tốt nhất với cổng thanh toán Stripe.

Trong MemberPress, bạn có thể gia hạn thủ công quyền truy cập của người dùng vào nội dung được bảo vệ của bạn theo các hướng dẫn bên dưới. Chỉ cần đảm bảo làm theo các hướng dẫn dựa trên loại Đăng ký như đã nêu.

Tự động mở rộng đăng ký định kỳ theo cách thủ công #

Khi gia hạn đăng ký tự động định kỳ theo cách thủ công, có hai cách để thực hiện. Một là giữ nguyên các hóa đơn trong tương lai của người dùng (chẳng hạn như nếu bạn muốn cấp cho người dùng một số loại tín dụng theo cách thủ công khi đang đăng ký, v.v.) và hai là hủy các hóa đơn trong tương lai của người dùng.

Giữ nguyên vẹn hóa đơn (Keeping Billings Intact) #

Để giữ nguyên các hóa đơn trong tương lai của người dùng, trước tiên bạn cần tạm dừng đăng ký của người dùng, sau đó chỉnh sửa giao dịch gần đây nhất của họ và cuối cùng tiếp tục đăng ký của người dùng.

Tạm dừng #

Việc tạm dừng là cần thiết vì nếu không có nó, người dùng sẽ tiếp tục bị tính phí ngay cả khi bạn mở rộng quyền truy cập của họ bằng cách chỉnh sửa giao dịch của họ. Vì vậy, hãy đảm bảo làm theo các bước này một cách chính xác, nếu không chu kỳ thanh toán của người dùng sẽ tiếp tục không bị gián đoạn.

 1. Điều hướng đến WordPress DashBoard> MemberPress > Subscription > Tab Recurring.
 2. Tìm kiếm Đăng ký bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Subscription trong cột ‘Subscription’
 4. Nhấp vào Liên kết ‘Tạm dừng’.
 5. Nhấp vào ‘OK’

Chỉnh sửa giao dịch gần đây nhất #

Bằng cách chỉnh sửa giao dịch gần đây nhất của người dùng, bạn đang mở rộng quyền truy cập hiện tại của họ cho đến ngày hết hạn mới mà bạn đã đặt. Để thực hiện việc này, chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. Vẫn ở trang  Subscription sau khi bạn tạm dừng.
 2. Di chuột qua ID Subscription trong cột ‘Subscription’.
 3. Nhấp vào ‘View Txns’.
 4. Di chuột qua ID Transaction ở Giao dịch mới nhất (hoặc gần đây nhất) trong cột ‘Transaction’.
 5. Nhấp vào ‘Edit’.
 6. Trên trang Chỉnh sửa, cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn ‘Expiration Date (UTC/GMT)’ và ở đó, hãy đặt ngày hết hạn bạn muốn cấp cho người dùng (không có thay đổi được thực hiện ở đây sẽ bắt đầu bất kỳ khoản phí nào) . Để cấp quyền truy cập trọn đời hãy để trống
 7. Cuối cùng, nhấp vào nút ‘Update’ để lưu các thay đổi của bạn. 
ấn vào ViewTxns
ấn vào Edit

Tiếp tục #

Để đăng ký của người dùng tiếp tục thanh toán, bạn hoặc người dùng sẽ cần tiếp tục đăng ký theo cách thủ công. Xin lưu ý rằng sau khi đăng ký được tiếp tục lại một cách chính xác, có thể mất đến 24 giờ để việc thanh toán tiếp theo được xử lý hoàn toàn. Nếu việc tiếp tục được thực hiện sau khi giao dịch đã chỉnh sửa của họ đã hết hạn, người dùng có thể mất quyền truy cập cho đến khi giao dịch tiếp theo của họ được xử lý. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục vào cùng ngày mà giao dịch đã chỉnh sửa được đặt thành hết hạn.

Để tiếp tục đăng ký của người dùng với tư cách là quản trị viên, hãy làm theo các bước sau:

 1. Điều hướng đến WordPress DashBoard> MemberPress > Subscription > Tab Recurring.
 2. Tìm kiếm Đăng ký bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Subscription Đăng ký trong cột ‘Subscription’.
 4. Xác minh rằng bạn đã tìm thấy chính xác Đăng ký   .
 5. Nhấp vào Liên kết ‘Resume’.
 6. Nhấp vào ‘OK’

Để người dùng tiếp tục đăng ký của riêng họ, hãy yêu cầu họ làm theo các bước sau ( Quan trọng: điều này yêu cầu bạn phải bật  tùy chọn này  trong phần MemberPress> Settings> Account> Permissions, với tư cách là quản trị viên):

 1. Điều hướng đến trang Tài khoản MemberPress trên trang web của bạn.
 2. Nhấp vào tab Đăng ký hoặc tùy chọn liên kết.
 3. Ở bên phải đăng ký, họ muốn tiếp tục, hãy nhấp vào liên kết tiếp tục.

Hủy hóa đơn trong tương lai / Người dùng đang ở trong chu kỳ thanh toán cuối cùng #

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn muốn hủy các hóa đơn trong tương lai của người dùng và cấp cho họ quyền truy cập mở rộng (chẳng hạn như nếu bạn muốn cấp quyền truy cập trọn đời) thì bạn cần đảm bảo hủy đăng ký của người dùng một cách chính xác. Nếu đăng ký của người dùng đã ở trong chu kỳ thanh toán cuối cùng của họ, bạn không cần phải hủy đăng ký. Sau khi bạn hủy đăng ký, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa giao dịch cuối cùng của người dùng để mở rộng quyền truy cập của họ.

Hủy bỏ #

Để hủy đăng ký của người dùng, chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. Đến WordPress DashBoard > MemberPress > Subscription > Recurring.
 2. Tìm kiếm Đăng ký bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Subscription trong cột ‘Subscription’.
 4. Xác minh rằng bạn đang hủy chính xác Đăng ký (quá trình này là không thể đảo ngược).
 5. Nhấp vào ‘Cance’.
 6. Nhấp vào ‘OK’
Hủy đăng ký

Chỉnh sửa giao dịch gần đây nhất #

Bằng cách chỉnh sửa giao dịch gần đây nhất của người dùng, bạn đang mở rộng quyền truy cập hiện tại của họ cho đến ngày hết hạn mới mà bạn đã đặt. Để thực hiện việc này, chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. ở Đăng bạn mới hủy đăng ký.
 2. Di chuột qua ID Đăng ký trong cột ‘Subscription’.
 3. Nhấp vào Liên kết ‘View Txns’.
 4. Di chuột qua ID giao dịch ở Giao dịch mới nhất (hoặc gần đây nhất) trong cột ‘Transaction’.
 5. Nhấp vào ‘Edit’.
 6. Trên trang Chỉnh sửa, cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn ‘Expiration Date (UTC/GMT)’ tại đây, hãy đặt ngày hết bạn muốn cấp cho người dùng  (không có thay đổi thực hiện ở đây sẽ bắt đầu bất kỳ khoản phí) . Để cấp quyền truy cập trọn đời hãy để trống
 7. Cuối cùng, nhấp vào nút ‘Update’ để lưu các thay đổi của bạn. 
ấn vào ViewTxns
ấn vào Edit

Mở rộng đăng ký không định kỳ theo cách thủ công #

Bởi vì bạn không phải lo lắng về việc ảnh hưởng đến bất kỳ hóa đơn tự động nào trong tương lai, quy trình mở rộng quyền truy cập của đăng ký loại không định kỳ (thanh toán một lần) khá đơn giản.

 1. Đến WordPress DashBoard > MemberPress > Subscription > Non – Recurring.
 2. Tìm kiếm subscription bằng công cụ Tìm kiếm trên trang hoặc bằng cách duyệt qua. 
 3. Di chuột qua ID Subscription của Đăng ký trong cột ‘Subscription’.
 4. Xác minh rằng bạn đã tìm thấy chính xác subscription .
 5. Nhấp vào ‘View Txns’.
 6. Di chuột qua ID Transaction trong cột ‘Transaction’.
 7. Nhấp vào ‘Edit’.
 8. Trên trang Chỉnh sửa, cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn ‘Expiration Date (UTC/GMT)’. tại đây, hãy đặt ngày hết hạn bạn muốn cấp cho người dùng  (không có thay đổi thực hiện ở đây sẽ bắt đầu bất kỳ khoản phí) .
 9. Cuối cùng, nhấp vào nút ‘Update’ để lưu những thay đổi này. 

Xác minh #

Để xác minh rằng bạn đã mở rộng chính xác quyền truy cập cho đăng ký của người dùng, chỉ cần đi tới Trang tổng quan WordPress DashBoard > MemberPress > Subscription > tìm kiếm đăng ký của người dùng. Khi bạn đã tìm thấy đăng ký chính xác, hãy đảm bảo rằng bạn nhìn thấy thông tin sau: “Có” màu xanh lá cây trong cột “Active”, ngày hết hạn được cập nhật và nếu xử lý đăng ký định kỳ, bạn sẽ thấy “Đã dừng” (vì đã hủy ) hoặc ‘Bị tạm dừng’ trong cột Tự động thanh toán lại.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.