Chỉnh sửa đăng ký (Editing Subscriptions)

Lưu ý quan trọng: Xin lưu ý rằng các chỉnh sửa được thực hiện đối với đăng ký như được nêu ở đây sẽ KHÔNG thực hiện bất kỳ thay đổi nào ở cấp cổng (tức là trong Tài khoản PayPal của bạn, Trang tổng quan sọc, v.v.). Bạn nên sử dụng dữ liệu từ cổng tương ứng để cập nhật thông tin đăng ký.

Trong MemberPress, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ đăng ký nào xuất hiện trên trang MemberPress> Subscription. Những lý do tại sao bạn muốn làm điều này có thể bao gồm:

 1. Bạn đã nhập sai một Đăng ký và cần sửa nó.
 2. Đã xảy ra sự cố với kết nối cổng khiến đăng ký được thiết lập với ID cổng chính xác hoặc dữ liệu khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy một ID đăng ký trông như thế nào mp-sub-xxxxxxxxxxx.
 3. Bạn muốn chuyển đăng ký hiện tại và quyền truy cập đã trả phí sang người dùng khác theo cách thủ công (người dùng ban đầu sẽ vẫn bị tính phí trừ khi người dùng mới cập nhật thông tin thanh toán của họ trên đăng ký đó thông qua trang tài khoản của họ).
 4. Vân vân.

Cách bạn chỉnh sửa đăng ký tùy thuộc vào loại đăng ký.

Tự động chỉnh sửa đăng ký định kỳ #

Để chỉnh sửa Đăng ký Định kỳ Tự động, vui lòng làm theo các bước cơ bản sau:

 1. Điều hướng đến WordPress Dashboard > MemberPress > Subscriptions > Recurring tab.
 2. Tìm hoặc tìm kiếm đăng ký bạn muốn chỉnh sửa. 
 3. Trong cột “Subscription”, hãy di chuột qua ID Subscription.
 4. Nhấp vào “Edit”.
 5. Trên trang “Chỉnh sửa Đăng ký”, hãy chỉnh sửa dữ liệu bạn cần chỉnh sửa. 
 6. Lưu các thay đổi của bạn bằng cách nhấp vào liên kết “Update” ở gần cuối trang. 

Chỉnh sửa đăng ký không định kỳ #

Xin lưu ý rằng Đăng ký không định kỳ thực sự chỉ là một Giao dịch hoặc thanh toán riêng lẻ. Điều này có nghĩa là khi chỉnh sửa Đăng ký không định kỳ, bạn chỉ cần chỉnh sửa Giao dịch của người dùng.

Để chỉnh sửa Đăng ký không định kỳ, vui lòng làm theo các bước cơ bản sau:

 1. Điều hướng đến WordPress Dashboard > MemberPress > Subscriptions > Non-Recurring tab.
 2. Tìm hoặc tìm kiếm đăng ký / giao dịch bạn muốn chỉnh sửa. 
 3. Trong cột “Transaction”, hãy nhấp vào ID Transaction và nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa”.
 4. Trên trang “Chỉnh sửa giao dịch”, hãy chỉnh sửa dữ liệu bạn cần chỉnh sửa. 
 5. Lưu các thay đổi của bạn bằng cách nhấp vào liên kết “Update” ở gần cuối trang. 

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.