Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề trang web và khẩu hiệu – Site Title & Tagline

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > Nhận dạng site (Site Identity).

Tại đây bạn có thể thay đổi hoặc xóa tiêu đề và dòng khẩu hiệu trang web của mình.

Phần thông tin này sẽ được hiển thị ở đầu trang (header) và tab trên cửa sổ trình duyệt.

Nếu muốn ẩn ở phần đầu trang tích chọn Ẩn tên website (Hide site title) và Ẩn khẩu hiệu website (Hide site tagline).

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.