Trình tạo khóa học – LearnDash Course Builder

Trình tạo khóa học LearnDash cung cấp một cách dễ dàng, trực quan để xây dựng các khóa học của bạn. Bạn có thể thêm các phần, bài học, đề mục và bài kiểm tra (sections, lessons, topics & quizzes) mới mà không cần rời khỏi trang. Bài viết này giải thích cách sử dụng mọi khía cạnh của trình tạo khóa học để giúp việc tạo và chỉnh sửa khóa học trở nên dễ dàng.

Lưu ý: Trình tạo khóa học được bật theo mặc định, nhưng nếu bạn không thấy trình này khi chỉnh sửa khóa học của mình, hãy kiểm tra kỹ xem nó đã được bật trong Cài đặt khóa học toàn cục – LearnDash Global Course Settings

Access the Course Builder – Truy cập Trình tạo khóa học #

Có một số cách để bạn có thể truy cập vào trình tạo khóa học LearnDash.

Đối với các khóa học hiện có: #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Courses

Di chuột qua một khóa học hiện có

Nhấp vào liên kết  “Builder

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào tiêu đề khóa học hoặc liên kết “Chỉnh sửa” (“Edit”) để hiển thị trang “Chỉnh sửa khóa học” (“Edit Course”). Khi ở đó, hãy nhấp vào tab “Builder” trong thanh điều hướng trên cùng.

Tạo khóa học đầu tiên của bạn: #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Courses

Nhấp vào nút “Thêm mới” (“Add New”) ở đầu trang

Nhấp vào tab “Trình tạo” (“Builder”) trong thanh điều hướng trên cùng

Course Builder Overview – Tổng quan về trình tạo khóa học #

Ở đầu trình tạo khóa học, bạn sẽ thấy:

 • Tổng số bước trong khóa học
  • Điều này bao gồm tất cả các bài học, chủ đề và bài kiểm tra (lessons, topics & quizzes) đã được chỉ định cho khóa học
 • Liên kết “Hoàn tác” (“Undo”), sau khi bạn thực hiện chỉnh sửa đầu tiên của mình
 • Liên kết đến các bước của khóa học “Mở rộng tất cả” hoặc “Thu gọn tất cả” (“Expand All” or “Collapse All”)
  • Điều này giúp bạn dễ dàng xem tất cả các bước cùng một lúc và sắp xếp lại, thêm hoặc xóa các bước của khóa học một cách nhanh chóng hơn

Ngay sau đó, bạn sẽ thấy tất cả nội dung khóa học của mình. Đây là nơi bạn sẽ dành phần lớn thời gian để xây dựng khóa học của mình.

Add Content to Your Course – Thêm nội dung vào khóa học của bạn #

Có nhiều cách để thêm nội dung bằng trình tạo khóa học. Cách bạn thêm nội dung của mình sẽ phụ thuộc vào một số điều sau:

 • loại nội dung bạn đang thêm
 • sở thích cá nhân

Lưu ý: Tất cả nội dung mới được tạo qua Trình tạo khóa học (tức là Bài học, Chủ đề và Bài kiểm tra) được tự động xuất bản và đặt thành “Công khai” sau khi các thay đổi được lưu cho khóa học.

Section Headings – Đề mục #

Section Headings cung cấp một cách đơn giản để chia khóa học của bạn thành các phần. Chúng không chứa bất kỳ nội dung thực tế nào và chỉ đơn giản là một tiêu đề chỉ có văn bản có thể được đặt giữa hai bài học bất kỳ. Chúng hoạt động theo cách tương tự như các chương trong một cuốn sách.

Nhấp vào bài học trước nơi bạn muốn tiêu đề phần xuất hiện

Nhấp vào liên kết “Đề mục mới” (“New Section Heading”)

Nhập tiêu đề của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Thêm đề mục” (“Add Section Heading”)

Để chỉnh sửa đề mục: #

Nhấp vào tiêu đề của nó

Thực hiện các chỉnh sửa của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Lưu” (“Save”)

Để xóa tiêu đề phần: #

Di chuột qua đề mục

Nhấp vào liên kết “Xóa” (“Remove”) màu đỏ

Đối với phần còn lại của nội dung chúng ta sẽ thảo luận (bài học, chủ đề và bài kiểm tra), bạn có hai lựa chọn:

 • tạo chúng trước, từng cái một, sau đó sử dụng trình tạo khóa học để thêm chúng vào khóa học của bạn
 • tạo chúng bằng trình tạo khóa học, sắp xếp chúng trong khóa học theo cách bạn muốn và sau đó quay lại sau để thêm nội dung cho chúng

Điều này phụ thuộc vào sở thích cá nhân của riêng bạn và cách bạn đã chọn để phát triển nội dung khóa học của mình.

Lessons – Những bài học #

Ngoài các tiêu đề phần, các bài học có thể sẽ là loại nội dung đầu tiên bạn muốn thêm vào khóa học của mình. Bạn có thể tạo các bài học hoàn toàn mới trực tiếp từ trình tạo khóa học hoặc thêm các bài học hiện có mà bạn đã tạo. Chúng ta hãy xem xét từng cái.

Tạo bài học mới: #

Nhấp vào liên kết “Bài học mới” (“New Lesson”)

Nhập tên bài học của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Thêm bài học” (“Add Lesson”)

Thêm các bài học hiện có: #

Các bài học hiện có của bạn có thể được tìm thấy trong hộp “Bài học” (“Lessons”) ở thanh bên. Theo mặc định, các bài học gần đây nhất của bạn được hiển thị, nhưng bạn có thể nhấp vào “Xem tất cả” (“View all”) để xem tất cả các bài học hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để tìm một bài học cụ thể theo tiêu đề.

Lưu ý:

 • Shared Course Steps phải được bật nếu không các bài học, chủ đề và câu đố hiện có sẽ không có sẵn để lựa chọn.
 • Nếu bạn không thấy hộp bài học được mô tả bên dưới, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt để hiển thị thanh bên.

Có nhiều cách để thêm các bài học hiện có:

 • Thêm một bài học duy nhất: Di chuột qua một bài học trong hộp bài học và nhấp vào nút “Thêm” (“Add”). Điều này sẽ thêm bài học vào cuối khóa học của bạn.
 • Thêm nhiều bài học: Chọn hộp kiểm bên cạnh nhiều bài học, sau đó nhấp vào nút “Thêm bài học đã chọn” (“Add Selected”). Điều này sẽ thêm tất cả các bài học đã chọn vào cuối khóa học của bạn.
 • Kéo và thả: Nếu bạn muốn thêm bài học vào một vị trí cụ thể trong khóa học của mình, bạn có thể nhấp và giữ chuột, kéo bài học vào trình tạo khóa học ở vị trí bạn muốn rồi thả ra. Điều này sẽ đặt bài học ở vị trí được chỉ định của bạn trong khóa học.

Chỉnh sửa tiêu đề bài học: #

Bấm vào tên bài

Thực hiện các chỉnh sửa của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Lưu” (“Save”)

Chỉnh sửa nội dung của một bài học: #

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung trong một bài học, bạn có thể nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa” (“Edit”) màu xanh lam xuất hiện khi bạn di chuột qua một bài học.

Lưu ý: Thao tác này sẽ mở trang “Chỉnh sửa bài học” (“Edit Lesson”) trong cùng một cửa sổ. Trước tiên, hãy nhớ lưu mọi chỉnh sửa đối với khóa học của bạn.

Xóa một bài học: #

Di chuột qua bài học bạn muốn xóa khỏi khóa học và nhấp vào liên kết “Xóa” (“Remove”) màu đỏ.

Topics #

Các chủ đề hoàn toàn không bắt buộc, nhưng rất tốt để chia nhỏ nội dung trong một bài học. Một khóa học phải có ít nhất một bài học để thêm chủ đề. Hãy cùng tìm hiểu cách tạo các chủ đề mới cũng như thêm các chủ đề hiện có với trình tạo khóa học.

Tạo chủ đề mới: #

Đảm bảo rằng khóa học của bạn có ít nhất một bài học. Làm theo hướng dẫn ở trên để thêm bài học đầu tiên của bạn.

Bạn cần mở rộng bài học bằng cách nhấp vào “Mở rộng tất cả” (“Expand all”) ở đầu trình tạo hoặc nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải của bài học

Nhấp vào liên kết “Chủ đề mới” (“New Topic”)

Nhập tên chủ đề của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Thêm chủ đề” (“Add Topic”)

Thêm chủ đề hiện có (Add Existing Topics): #

Lưu ý: Shared Course Steps phải được bật nếu không các bài học, chủ đề và câu đố hiện có sẽ không có sẵn để lựa chọn.

Các chủ đề hiện có của bạn có thể được tìm thấy trong hộp “Chủ đề” (“Topics”) bên cạnh trình tạo khóa học. Theo mặc định, các chủ đề gần đây nhất của bạn được hiển thị, nhưng bạn có thể nhấp vào “Xem tất cả” (“View all”) để xem tất cả các chủ đề hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để tìm một chủ đề cụ thể theo tiêu đề.

Có nhiều cách để thêm các chủ đề hiện có:

 • Thêm một chủ đề: Di chuột qua một chủ đề trong hộp chủ đề và nhấp vào nút “Thêm”. Thao tác này sẽ thêm chủ đề vào cuối bất kỳ bài học nào bạn hiện đã chọn.
 • Thêm nhiều chủ đề: Chọn hộp kiểm bên cạnh nhiều chủ đề, sau đó nhấp vào nút “Thêm chủ đề đã chọn” (“Add Selected”). Thao tác này sẽ thêm tất cả các chủ đề đã chọn vào cuối bài học hiện đã chọn của bạn.
 • Kéo và thả: Nếu bạn muốn thêm chủ đề vào một vị trí cụ thể trong khóa học của mình, bạn có thể nhấp và giữ chuột, kéo chủ đề vào trình tạo khóa học ở vị trí bạn muốn rồi thả ra. Điều này sẽ đặt chủ đề ở vị trí được chỉ định của bạn trong khóa học.

Chỉnh sửa Tiêu đề của Chủ đề: #

Bấm vào tiêu đề của chủ đề

Thực hiện các chỉnh sửa của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Lưu” (“Save”)

Chỉnh sửa nội dung của chủ đề: #

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung trong một chủ đề, bạn có thể nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa” (“Edit”) màu xanh lam xuất hiện khi bạn di chuột qua một chủ đề.

Lưu ý: Bạn có thể mở liên kết này trong một tab mới để có thể dễ dàng quay lại trình xây dựng khóa học mà không bị mất chỗ.

Xóa chủ đề: #

Di chuột qua chủ đề bạn muốn xóa và nhấp vào liên kết “Xóa” (“Remove”) màu đỏ.

Quizzes – Bài kiểm tra #

Các câu đố có thể được thêm vào các bài học và chủ đề, hoặc như một câu đố cuối cùng cho chính khóa học. Bất kỳ sự kết hợp nào trong số này sẽ hoạt động. Bạn có thể tạo các câu đố mới trực tiếp từ trình tạo khóa học hoặc lấy các câu đố hiện có mà bạn đã tạo.

Các câu đố về khóa học nằm ở cuối trình xây dựng khóa học, trong tiêu đề “CÂU HỎI CUỐI CÙNG” (“FINAL QUIZZES”). Có thể tìm thấy các câu đố về bài học và chủ đề trong bài học / chủ đề mà họ thuộc về.

Tạo bài kiểm tra mới: #

Điều hướng đến bài học / chủ đề mà bạn muốn thêm câu đố (hoặc chỉ cần cuộn đến phần “CÂU HỎI CUỐI CÙNG” (“FINAL QUIZZES” ở dưới cùng)

Nhấp vào liên kết “New Quiz”

Nhập tên bài kiểm tra của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Add Quiz”

Thêm bài kiểm tra hiện có: #

Lưu ý: Shared Course Steps phải được bật nếu không các bài học, chủ đề và câu đố hiện có sẽ không có sẵn để lựa chọn.

Các bài kiểm tra hiện có của bạn có thể được tìm thấy trong hộp “bài kiểm tra” (“Quizzes”) ở thanh bên. Theo mặc định, các bài kiểm tra gần đây nhất của bạn được hiển thị, nhưng bạn có thể nhấp vào “Xem tất cả” (“View all”) để xem tất cả các bài kiểm tra hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để tìm một bài kiểm tra cụ thể theo tiêu đề.

Có nhiều cách để thêm các câu đố hiện có:

 • Thêm một bài kiểm tra: Di chuột qua một bài kiểm tra trong hộp bài kiểm tra và nhấp vào nút “Thêm” (“Add”).
 • Thêm nhiều bài kiểm tra: Chọn hộp kiểm bên cạnh nhiều bài kiểm tra, sau đó nhấp vào nút “Thêm câu hỏi đã chọn” (“Add Selected”).
 • Kéo và thả: Nếu bạn muốn thêm bài kiểm tra vào một vị trí cụ thể trong khóa học của mình, bạn có thể nhấp và giữ chuột, kéo bài kiểm tra vào trình tạo khóa học ở vị trí bạn muốn rồi thả ra. Điều này sẽ đặt bài kiểm tra ở vị trí mong muốn của bạn trong khóa học.

Chỉnh sửa tiêu đề bài kiểm tra: #

Nhấp vào tiêu đề của bài kiểm tra

Thực hiện các chỉnh sửa của bạn

Nhấn ENTER hoặc nhấp vào nút “Save”

Chỉnh sửa cài đặt và câu hỏi cho câu hỏi: #

Nếu bạn muốn chỉnh sửa cài đặt bài kiểm tra và / hoặc câu hỏi bài kiểm tra, hãy nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa” (“Edit”) màu xanh lam xuất hiện khi bạn di chuột qua bài kiểm tra.

Lưu ý: Bạn có thể mở liên kết này trong một tab mới để có thể dễ dàng quay lại trình xây dựng khóa học mà không bị mất chỗ.

Xóa bài kiểm tra:

Di chuột qua bài kiểm tra bạn muốn xóa và nhấp vào liên kết “Xóa” (“Remove”) màu đỏ.

Rearrange Course Content – Sắp xếp lại nội dung khóa học #

Ngoài việc thêm nội dung, bạn cũng có thể sử dụng trình tạo khóa học để sắp xếp lại các bài học, chủ đề và bài kiểm tra. Có hai cách để di chuyển nội dung.

Kéo thả #

Ngay trước mỗi tiêu đề phần, bài học, chủ đề và câu đố, bạn sẽ thấy một biểu tượng có 6 dấu chấm. Khi bạn di chuột qua biểu tượng này, con trỏ của bạn sẽ biến thành bàn tay. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhấp, giữ và kéo phần nội dung đó đến một nơi khác trong khóa học của mình.

Mũi tên “Di chuyển” #

Cũng nằm trước mỗi đề mục và bài học (section heading & lesson), bạn sẽ tìm thấy các mũi tên lên và xuống phía trên và bên dưới biểu tượng kéo và thả. Nhấp vào các mũi tên này sẽ di chuyển nội dung lên hoặc xuống.

Lưu ý: Tại thời điểm này, các mũi tên di chuyển chỉ khả dụng cho đề mục và bài học (section heading & lesson) , không phải chủ đề hoặc bài kiểm tra.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.