Cài đặt Nội dung & Hiển thị Khóa học – LearnDash Course Display & Content Settings

Mỗi khóa học có thể có bộ tùy chọn hiển thị riêng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách mỗi cài đặt hiển thị ảnh hưởng đến khóa học của bạn và cách bạn có thể muốn điều chỉnh từng cài đặt để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình.

Locating Course Display Settings – Định vị cài đặt hiển thị khóa học #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Courses

Nhấp vào khóa học bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings) ở đầu trang

Tìm phần có tiêu đề “Tùy chọn hiển thị & nội dung” (“Display & Content Options”)

Course Materials – Tài liệu khóa học #

Tài liệu khóa học là tài liệu bổ trợ cần thiết cho khóa học của bạn. Thông thường nhất là bao gồm các tệp PDF hoặc các tệp có thể tải xuống khác trong khu vực này, nhưng bạn có thể bao gồm bất kỳ thứ gì bạn muốn (PDF, hình ảnh, tệp âm thanh có thể tải xuống, liên kết đến các trang web khác, v.v.).

Bên cạnh Tài liệu khóa học (Course Materials), bật nút gạt

Thêm tài liệu của bạn vào hộp (HTML được hỗ trợ)

Tài liệu khóa học được hiển thị cho người dùng của bạn trong một tab riêng biệt, cùng với nội dung khóa học chính của bạn.

Lưu ý: Tài liệu khóa học được hiển thị cho tất cả người dùng (ngay cả những người không đăng ký khóa học).

Course Certificate – Chứng chỉ khóa học #

Bạn có thể muốn cung cấp chứng chỉ cho những người dùng hoàn thành khóa học. Có một số điều cần ghi nhớ:

  • Trước tiên, bạn cần tạo một chứng chỉ trước khi nó xuất hiện trong danh sách này.
  • Chứng chỉ sẽ có sẵn sau khi người dùng đã hoàn thành tất cả các bước (bài học, chủ đề và bài kiểm tra – lessons, topics & quizzes) liên quan đến khóa học.
  • Sau khi có sẵn, một nút sẽ xuất hiện trên trang khóa học để người dùng tải xuống chứng chỉ của họ.

Chỉ cần chọn chứng chỉ mà bạn muốn liên kết với khóa học này.

Dưới đây là giao diện của nó đối với người dùng:

Lưu ý: Chứng chỉ cũng có thể được liên kết với các bài thi – bài kiểm tra.

Cách tạo một chứng chỉ mới

Course Content – Nội dung khóa học #

Cài đặt nội dung khóa học xác định ai có thể xem danh sách các bài học, chủ đề và bài kiểm tra tạo nên khóa học của bạn.

Điều này không ảnh hưởng đến nội dung mà bạn thêm vào trình chỉnh sửa WordPress trên trang khóa học. Nội dung đó sẽ được hiển thị cho mọi người.

  • Always visible (Luôn hiển thị): Hiển thị danh sách cho mọi người, cho dù họ có đăng ký khóa học hay không.
  • Only visible to enrollees (Chỉ hiển thị cho người đăng ký): Chỉ hiển thị danh sách cho người dùng đã đăng ký khóa học.

Lưu ý: Nếu bạn chọn Luôn hiển thị và người dùng chưa đăng ký cố gắng truy cập vào một bài học, chủ đề hoặc bài kiểm tra, họ sẽ không thể nhấp vào nó và sẽ thấy thông báo cho biết, “Bạn hiện không có quyền truy cập vào Nội dung.”

Custom Pagination – Phân trang tùy chỉnh #

Phân trang đề cập đến số lượng các bước khóa học được hiển thị cùng một lúc, trước khi người dùng phải sử dụng các nút điều hướng nhỏ để điều hướng đến các trang tiếp theo để truy cập các bước khóa học bổ sung. Theo mặc định, LearnDash sẽ sử dụng cài đặt của bạn từ trang cài đặt chung, nhưng bạn có thể chọn tùy chỉnh cài đặt này trên cơ sở từng khóa học.

Bật cài đặt Phân trang tùy chỉnh (Custom Pagination)

Nhập một số cho các bài học trên mỗi trang

Nhập một số cho các chủ đề trên mỗi trang

Lưu ý: Cài đặt này áp dụng cho cả bảng nội dung khóa học (hiển thị trên trang khóa học), cũng như tiện ích điều hướng khóa học cho khóa học này.

Custom Lesson Order – Thứ tự bài học tùy chỉnh #

Trong trường hợp bạn chọn tắt trình tạo khóa học, bạn có thể sử dụng thứ tự bài học tùy chỉnh để xác định thứ tự hiển thị bài học của bạn. Trình tạo khóa học sẽ luôn được ưu tiên hơn các cài đặt này.

Bật cài đặt Custom Lesson Order (Thứ tự bài học tùy chỉnh)

Chọn một tùy chọn Sort By (Sắp xếp theo)

  • Date (mặc định) – Ngày
  • Title – Tiêu đề
  • Menu Order – Thứ tự menu

Chọn một Order Direction (thứ tự)

  • Descending (mặc định) – Giảm dần
  • Ascending – Tăng dần

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.