Cài đặt chung khóa học – LearnDash Global Course Settings

Màn hình cài đặt khóa học LearnDash là nơi bạn có thể đặt một số tùy chọn chung sẽ áp dụng cho tất cả các khóa học trên trang web của bạn. Cài đặt khóa học được sắp xếp thành một vài phần, được nêu bên dưới.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Courses > Tab ‘Settings’

Đường dẫn đến tính năng

Phân loại khóa học (Danh mục & Thẻ) – Course Taxonomies (Categories & Tags) #

Course Taxonomies (Categories & Tags)

Việc sử dụng phân loại khóa học là hoàn toàn tùy chọn, nhưng chúng cung cấp một cách bổ sung để tổ chức các khóa học của bạn, đặc biệt nếu bạn có nhiều dịch vụ.

 • LearnDash Course Categories: Điều này cho phép bạn sắp xếp các khóa học của mình thành các danh mục tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các khóa học LearnDash.
 • LearnDash Course Tags:  Điều này cho phép bạn tổ chức các khóa học của mình bằng cách sử dụng các thẻ tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các khóa học LearnDash.
 • WordPress Post Categories: Điều này cho phép bạn tổ chức các khóa học của mình bằng hệ thống quản lý danh mục mặc định của WordPress. Các danh mục này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Danh mục (Posts > Categories). Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng là Bài đăng & Khóa học.
 • WordPress Post Tags: Điều này cho phép bạn tổ chức các khóa học của mình bằng hệ thống quản lý thẻ mặc định của WordPress. Các thẻ này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Tags (Posts > Tags). Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng là Bài đăng & Khóa học (Posts & Courses).
Danh mục

Nếu bạn đã bật các tùy chọn này, khi bạn chỉnh sửa một khóa học, bạn sẽ thấy từng tùy chọn trong số chúng trong thanh bên của màn hình chỉnh sửa. Trong ảnh chụp màn hình ở trên, danh mục và thẻ WordPress được hiển thị bằng màu hồng, trong khi danh mục và thẻ LearnDash được hiển thị bằng màu xanh lam.

Tất cả các danh mục & thẻ này, nếu được bật, cũng có thể được sử dụng làm bộ lọc khi sử dụng tiện ích bổ sung Course Grid add-on. Bạn có thể thêm menu thả xuống sẽ lọc các khóa học trong lưới dựa trên danh mục hoặc thẻ đã chọn.

Quản lý danh mục & thẻ (Managing Categories & Tags) #

Bạn có thể quản lý (thêm, chỉnh sửa hoặc xóa) Danh mục & Thẻ WordPress và LearnDash thông qua menu Actions:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Courses > Chọn menu thả xuống ‘Actions‘ > Tùy chọn mục bạn muốn

Managing Categories & Tags

Tùy chọn loại bài đăng tùy chỉnh của khóa học – Course Custom Post Type Options #

Course Custom Post Type Options

Các tùy chọn này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các khóa học LearnDash trên trang web của bạn:

 • Course Search (Tìm kiếm khóa học): Bật cài đặt này nếu bạn muốn các khóa học được đưa vào kết quả tìm kiếm khi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm WordPress mặc định trên giao diện người dùng của trang web của bạn.

Lưu ý: Tìm kiếm khóa học không liên quan gì đến kết quả tìm kiếm của Google. Cài đặt này chỉ áp dụng khi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm WordPress tích hợp sẵn trên trang web của bạn.

 • Archive Page (Trang Lưu trữ): Bật cài đặt này nếu bạn muốn khách truy cập có thể truy cập trang lưu trữ khóa học mặc định. Khi được bật, bản xem trước của URL sẽ được hiển thị. Lưu ý: Thiết kế của trang này được kiểm soát bởi chủ đề của bạn, không phải bởi LearnDash.
  • Bạn cần lưu lại liên kết cố định (permalinks) của mình sau khi cập nhật cài đặt này. Bạn có thể đặt URL liên kết cố định cho trang này từ cài đặt liên kết cố định WordPress của mình.
 • RSS/Atom Feed: Bật cài đặt này nếu bạn muốn đưa các khóa học LearnDash vào nguồn cấp dữ liệu RSS của trang web của bạn.
 • Editor Supported Settings: Bạn có thể chọn các tính năng của WordPress mà bạn muốn bật cho loại bài đăng Khóa học.
  • Featured Image – Hình ảnh nổi bật
  • Comments – Bình luận
  • Custom Fields – Trường tùy chỉnh
  • Revisions – Bản sửa đổi

Lưu ý: Đảm bảo bật “Hình ảnh nổi bật” nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh với tiện ích bổ xung Course Grid

Cài đặt hiển thị & quản lý khóa học toàn cục – Global Course Management & Display Settings #

Global Course Management & Display Settings

Course Builder (Trình tạo khóa học) #

Trình tạo khóa học được bật theo mặc định. Nó đơn giản hóa việc tạo khóa học và đặc biệt đối với các khóa học lớn hơn sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Nó có thể bị vô hiệu hóa, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên để nó được bật.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng lại các bước trên nhiều khóa học (còn gọi là: shared course steps), trình tạo khóa học phải được bật.

Khi trình tạo khóa học được bật, bạn có một số tùy chọn bổ sung:

 • Steps Displayed: Điều này biểu thị số lượng các mục sẽ xuất hiện trong trình tạo khóa học, trước khi hiển thị phân trang ở dưới cùng. Đối với các khóa học lớn, việc giảm số lượng này có thể giúp các khóa học của bạn quản lý dễ dàng hơn với trình tạo.
 • Shared Course Steps

Course Table Pagination (Phân trang bảng khóa học)

Cài đặt này cho phép bạn tùy chỉnh số lượng bài học và chủ đề được hiển thị cho:

 • bảng nội dung khóa học
 • tiện ích điều hướng khóa học

Theo mặc định, nếu bạn tắt tính năng này, nó sẽ sử dụng cài đặt chung LearnDash của bạn. Nhưng bạn có thể chỉ định một số cho các bài học & chủ đề ở đây, và nó sẽ áp dụng cho tất cả các khóa học. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn vẫn có thể điều chỉnh điều này trên cơ sở từng khóa học trong cài đặt hiển thị khóa học cá nhân của mình.

Lesson and Topic Order (Thứ tự bài học và chủ đề) #

Cài đặt này cho phép bạn tùy chỉnh cách sắp xếp và sắp xếp các bài học và chủ đề.

 • Sort By – bạn có thể chọn giữa “Ngày”, “Tiêu đề”, “Thứ tự menu” (“Date”, “Title”, “Menu Order”).
 • Order Direction – bạn có thể chọn giữa “Tăng dần”“Giảm dần” (“Ascending” & “Descending”) để có hướng sắp xếp thứ tự các chủ đề và bài học của bạn.

Theo mặc định, cài đặt này được đặt để sắp xếp các bài học và chủ đề theo Ngày theo thứ tự Tăng dần.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.