Các bước của khóa học được chia sẻ – LearnDash Shared Course Steps

Các bước của khóa học được chia sẻ cho phép bạn sử dụng lại một bài học, chủ đề và / hoặc câu đố trên nhiều khóa học. Một số lý do chính khiến bạn muốn bật các bước của khóa học chia sẻ bao gồm:

Nhanh chóng tạo các khóa học mới với nội dung hiện có từ các khóa học khác

Giảm sự cồng kềnh trên trang web của bạn do nội dung trùng lặp gây ra

Chỉnh sửa một bước (bài học, chủ đề hoặc câu đố) ở một nơi duy nhất và thay đổi đó sẽ được phản ánh trên tất cả các khóa học có chứa bước đó

Lưu ý: Sau khi các bước của khóa học được chia sẻ được bật, nó sẽ không bị vô hiệu hóa nếu không xem xét cẩn thận. Bất kỳ bước nào (bài học, chủ đề hoặc câu đố) được liên kết với nhiều khóa học sẽ mất liên kết nếu cài đặt bị tắt.

Key Considerations – Những cân nhắc chính #

Trước khi bạn bật Các bước khóa học được chia sẻ, vui lòng xem xét những điều sau.

Requires Course Builder (Yêu cầu trình tạo khóa học) #

Vì liên kết các bước trong khóa học của bạn không còn là một-một, các bước khóa học được chia sẻ yêu cầu bạn sử dụng trình tạo khóa học LearnDash.

Vì các bước hiện có thể được sử dụng trên nhiều khóa học, danh sách liên kết khóa học thả xuống – thường được tìm thấy trong cài đặt bài học, chủ đề và câu hỏi – bị tắt.

Permalinks/URLs (Liên kết cố định) #

Bật các bước của khóa học được chia sẻ sẽ tự động thay đổi cấu trúc liên kết cố định của bạn để sử dụng các URL lồng nhau (nested URLs).

Đây là URL chủ đề không có Các bước khóa học được chia sẻ:

https://yoursite.com/topic/topic-name/

Đây là URL chủ đề với các Bước của Khóa học được Chia sẻ:

https://yoursite.com/courses/course-name/lessons/lesson-name/topic/topic-name/

All Courses Listing Page (Trang danh sách tất cả các khóa học) #

Trong khu vực quản trị WordPress, các trang danh sách bài học, chủ đề và câu đố sẽ không còn cột “Khóa học được chỉ định” (“Assigned Course”).

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống của bộ lọc khóa học để xem tất cả các bước được chỉ định cho một khóa học cụ thể.

Course Progression – Tiến trình khóa học #

Sự tiến bộ sẽ luôn được theo dõi trên cơ sở mỗi khóa học. Nếu người dùng hoàn thành một bước trong một khóa học, nó sẽ không được đánh dấu là hoàn thành trong các khóa học khác mà bước đó cũng được liên kết. Điều này áp dụng cho các bài học, chủ đề và câu đố.

Enable Shared Course Steps – Bật tính năng các bước của khóa học được chia sẻ #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Courses > Tab ‘Settings’ > Cuộn xuống phần ‘Global Course Management & Display Settings

Bật “Course Builder”

Tiếp tục bật “Shared Course Steps”

Lưu thay đổi

Terminology – Thuật ngữ #

Primary Association: là bước được liên kết với khóa học trước khi cài đặt Shared Course Steps được bật. Cụ thể hơn, bạn sẽ thấy một số khóa học được chỉ định là “khóa học chính” (“primary course”) cho bước liên quan, nếu sự liên kết diễn ra trước khi bật các bước khóa học được chia sẻ. Bạn có thể có tối đa một liên kết chính cho bất kỳ bước nhất định nào.

Secondary Association: là bước được liên kết với khóa học sau khi tùy chọn các bước khóa học được chia sẻ được bật. Cụ thể hơn, bạn sẽ thấy một số khóa học được chỉ định là “khóa học khác” cho bước liên quan, nếu sự liên kết diễn ra sau khi bật các bước khóa học được chia sẻ. Bạn có thể có nhiều hơn một liên kết phụ.

Bare URL: đề cập đến URL của thành phần độc lập. Ví dụ: chúng tôi cần một cách để quản trị viên có thể xem một bài học, chủ đề hoặc bài kiểm tra ngay cả khi nó chưa được chỉ định cho một khóa học (tức là không thể sử dụng URL lồng nhau thường bao gồm đường dẫn khóa học). Chỉ quản trị viên mới có thể truy cập các URL bare.

  • Bare URL: https://yoursite.com/lessons/lesson-name/
  • Nested URL: https://yoursite.com/courses/course-name/lessons/lesson-name/

Associated Content & Course Switcher – Nội dung liên quan & Trình chuyển đổi khóa học #

Sau khi các Bước trong khóa học được chia sẻ được bật, hộp “Nội dung được liên kết” (“Associated Content”) mới sẽ xuất hiện khi chỉnh sửa các khóa học, bài học, chủ đề và câu đố. Nó nằm ở cuối thanh bên:

Associated Content & Course Switcher

Lưu ý: Hộp Associated Content KHÔNG dùng để chỉ định hoặc di chuyển nội dung giữa các khóa học. Nó hoạt động như một cách để hiển thị cho bạn nội dung mà mục hiện được liên kết với. Thay vào đó, nếu bạn muốn thêm, thay đổi hoặc xóa bước khỏi một khóa học, bạn sẽ cần sử dụng Course Builder.

Khi chỉnh sửa một khóa học, hộp Associated Content sẽ liệt kê tất cả các bài học, chủ đề và câu đố đã được liên kết với khóa học đó. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ bước nào của khóa học để chuyển trực tiếp đến màn hình chỉnh sửa của khóa học đó.

Khi chỉnh sửa một bài học, chủ đề hoặc câu đố, bạn sẽ thấy điều tương tự. Ngoài ra, có một menu thả xuống Trình chuyển đổi khóa học. Điều này cho phép bạn xem nội dung liên quan của bài học / chủ đề / câu đố cho một khóa học khác (nếu nó được liên kết với nhiều khóa học).

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.