Xuất ra dữ liệu cá nhân – Export Personal Data Tool

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Công cụ (tools) > Xuất ra dữ liệu cá nhân (Export Personal Data Tools).

Xuất ra dữ liệu cá nhân một tính năng xuất để lưu trữ dữ liệu người dùng. Công cụ Xuất Dữ liệu Cá nhân có thể tạo tệp (định dạng .zip) chứa dữ liệu cá nhân tồn tại về người dùng trong trang web WordPress của bạn.

Công cụ Xuất Dữ liệu Cá nhân sử dụng xác thực email để gửi yêu cầu của người dùng tới quản trị viên.

  1. Chỉ định Tên người dùng hoặc địa chỉ email và nhấp vào Gửi yêu cầu. Nếu yêu cầu Xác nhận được thực hiện thành công, yêu cầu sẽ được hiển thị trong Bảng bên dưới và Trạng thái sẽ được thay đổi thành Đang chờ xử lý.
  2. Người dùng sẽ nhận được thư xác nhận Trích xuất dữ liệu cá nhân.

3. Nếu người dùng nhấp vào liên kết trong thư, trang bên dưới sẽ được hiển thị như hình bên

Đồng thời, Trạng thái Yêu cầu sẽ được thay đổi thành Đã xác nhận và Các bước tiếp theo hiển thị nút Dữ liệu email.

4. Nhấp vào Dữ liệu Email. Các bước tiếp theo sẽ được thay đổi thành Email đã gửi.

Người dùng sẽ nhận được thư với chủ đề Xuất dữ liệu cá nhân.

Lưu ý: Liên kết chỉ tồn tại trong 48 giờ.

5. Nếu người dùng nhấp vào liên kết, tệp .zip sẽ được tải xuống bao gồm một tệp index.html. Để biết định dạng chi tiết, hãy tham khảo phần Dữ liệu Cá nhân đã Xuất bên dưới.

Đồng thời, Trạng thái yêu cầu sẽ được thay đổi thành Đã hoàn thành và các Bước tiếp theo hiển thị nút Xóa yêu cầu.

6. Nhấp vào Xóa yêu cầu. Yêu cầu sẽ bị xóa.

Tải xuống dữ liệu cá nhân

Bạn có thể tải xuống Dữ liệu Cá nhân từ menu bật lên Tải xuống Dữ liệu Cá nhân.

  1. Di chuyển con trỏ chuột vào địa chỉ thư của Người yêu cầu trong Bảng Người yêu cầu. Tải xuống Dữ liệu Cá nhân sẽ được hiển thị.
  2. Nhấp vào Tải xuống dữ liệu cá nhân.

Tệp .zip sẽ được tải xuống bao gồm một tệp index.html. Để biết định dạng chi tiết, hãy tham khảo phần Dữ liệu Cá nhân đã Xuất bên dưới. Đồng thời, Trạng thái yêu cầu sẽ được thay đổi thành Đã hoàn thành và các Bước tiếp theo hiển thị nút Xóa yêu cầu.

Lưu ý: Ngay cả trong trạng thái Đang chờ xử lý, bạn có thể tải xuống Dữ liệu cá nhân.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.