Xóa Dữ liệu Cá nhân (Tools Erase Personal Data)

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Công cụ (tools) > Xóa dữ liệu cá nhân ( Erase Personal Data Tools)

đây là tính năng xóa dữ liệu cá nhân của người dùng theo yêu cầu đã xác minh. Dữ liệu đã xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu. Yêu cầu xóa không thể được hoàn nguyên sau khi chúng đã được xác nhận.

Lưu ý: Công cụ Xóa Dữ liệu Cá nhân không xóa dữ liệu khỏi các bản sao lưu hoặc tệp lưu trữ: Khi sử dụng công cụ này cùng với các bản sao lưu hoặc lưu trữ tự động, chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi khôi phục dữ liệu người dùng từ các bản sao lưu. Khi khôi phục bản sao đã lưu trữ của trang web của bạn, yêu cầu xóa của bạn phải được tôn trọng.

Sử dụng công cụ Xóa dữ liệu cá nhân

Cách sử dụng cơ bản

Công cụ Xóa dữ liệu cá nhân sử dụng xác thực email để gửi yêu cầu của người dùng tới quản trị viên.

  1. Chọn Công cụ -> Xóa Dữ liệu Cá nhân khỏi Màn hình Quản trị.
  2. Chỉ định Tên người dùng hoặc địa chỉ email và nhấp vào Gửi yêu cầu. Nếu yêu cầu Xác nhận được thực hiện thành công, yêu cầu sẽ được hiển thị trong bảng như hình bên và Trạng thái sẽ là Đang chờ xử lý.

Người dùng sẽ nhận được thư xác nhận hành động: Xóa dữ liệu cá nhân.

Chờ xác nhận

3. Nếu người dùng nhấp vào liên kết trong thư, hộp thoại bên dưới sẽ hiển thị.

Đồng thời, Trạng thái Yêu cầu sẽ được thay đổi thành Đã xác nhận và Các bước tiếp theo hiển thị nút Xóa dữ liệu cá nhân.

4. Nhấp vào Xóa dữ liệu cá nhân. Trạng thái sẽ được thay đổi thành Đã hoàn thành và Các bước tiếp theo hiển thị nút Xóa yêu cầu.

Thông báo: Không có lời nhắc xác nhận. Nhấp vào nút có nghĩa là xóa dữ liệu.

5. Nhấp vào Xóa yêu cầu. Yêu cầu sẽ bị xóa.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.