Kiểm tra hệ thống – Site Health Tool

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Công cụ (tools) > Kiểm tra hệ thống (Site Health Tools)

Nó sẽ tự động kiểm tra tình trạng trang web của bạn và tổng hợp tất cả các kết quả đã đạt và không đạt. Sau đó, nó phát hiện và cung cấp cho bạn những biện pháp bạn nên thực hiện để giải quyết chúng. Công cụ trạng thái trang web WordPress hiển thị các cảnh báo, khuyến nghị và các bài kiểm tra đã vượt qua bằng cách giải thích những gì họ đang làm với trang web của bạn.

Công cụ kiểm tra tình trạng trang web của bạn và hiển thị kết quả trong các danh mục sau.

 • Tình trạng trang web (Site Health Status)
 • Thông tin về tình trạng trang web (Site Health Info)

Bạn chỉ cần chuyển đổi giữa các tab để xem trạng thái và lấy thông tin.

Trạng thái Trang web hiển thị thông tin quan trọng về cấu hình WordPress của bạn và các mục cần bạn chú ý. Nếu có bất kỳ điều gì cần cải thiện được hiển thị trên trang Trạng thái tình trạng trang web, công cụ Tình trạng trang web sẽ kiểm tra các vấn đề trong 2 danh mục chính.

Tình trạng trang web (Site Health Status)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-95.png
 • Hiệu suất: Phiên bản WordPress & PHP, máy chủ SQL, modules  PHP được yêu cầu và khuyến nghị được cài đặt, hỗ trợ UTF8MB4, sự kiện đã lên lịch, yêu cầu HTTP, API REST và yêu cầu lặp lại.
 • Bảo mật: Các chủ đề và plugin hoạt động, kết nối HTTP, giao tiếp an toàn, tắt chế độ gỡ lỗi, giao tiếp với WordPress.org và trạng thái cập nhật nền.

Công cụ này cung cấp cho bạn trạng thái trạng thái của trang web ở 3 lớp khác nhau.

 • Vấn đề nghiêm trọng: Hiển thị số vấn đề quan trọng được tìm thấy. Đánh dấu các vấn đề với các danh mục cụ thể là bảo mật hoặc hiệu suất sau đó cho biết phải làm gì với chúng.
 • Các cải tiến được đề xuất: Hiển thị tất cả các đề xuất để cải thiện tình trạng của trang web và đưa ra hướng dẫn về cách giải quyết chúng một cách riêng lẻ.
 • Kiểm tra đã đạt: Hiển thị số lượng mục không có vấn đề và hiển thị chi tiết tất cả các mục.

Thông tin về tình trạng trang web (Site Health Info)

Trang Thông tin về tình trạng của trang web có thể hiển thị cho bạn mọi chi tiết về cấu hình trang web WordPress của bạn

Công cụ sức khỏe trang web WordPress hiển thị thông tin về các vấn đề khác nhau. Danh sách dưới đây là hiển thị các vấn đề trong danh mục tương ứng của chúng.

 • WordPress: Phiên bản, trang web & ngôn ngữ người dùng, URL trang chủ, URL trang web, cấu trúc liên kết cố định, kiểm tra nhiều trang, v.v.
 • Thư mục và Kích thước: Vị trí thư mục, kích thước, vị trí và kích thước tải lên, vị trí và kích thước chủ đề, vị trí và kích thước plugin, v.v.
 • Chủ đề hoạt động: Tên chủ đề, phiên bản, tác giả, trang web của tác giả, chủ đề mẹ, các tính năng của chủ đề, vị trí thư mục chủ đề.
 • Các plugin hoạt động: Tên của tất cả các plugin, phiên bản và tên tác giả đang hoạt động.
 • Xử lý phương tiện: Tên của trình chỉnh sửa đang hoạt động, số phiên bản ImageMagick, chuỗi, giới hạn tài nguyên, phiên bản GD, phiên bản Ghostscript.
 • Máy chủ: Kiến trúc máy chủ, máy chủ web, phiên bản PHP, giới hạn thời gian, giới hạn bộ nhớ, thời gian đầu vào tối đa, kích thước tệp tải lên tối đa, kích thước tối đa của bài đăng, trạng thái thư viện Imagick, quy tắc .htaccess và hơn thế nữa.
 • Cơ sở dữ liệu: Tiện ích mở rộng, phiên bản máy chủ, phiên bản máy khách, người dùng cơ sở dữ liệu, máy chủ lưu trữ, tên và tiền tố.
 • Các hằng số WordPress: ABSPATH, WP_HOME, WP_SITEURL, WP_CONTENT_DIR, WP_PLUGIN_DIR, WP_MAX_MEMORY_LIMIT, WP_DEBUG, WP_DEBUG_DISPLAY, WP_DEBUG_LOG, SCRIPT_DEBUG_LOG, v.v.
 • Quyền đối với hệ thống tập tin: Cho biết liệu WordPress có thể ghi vào các thư mục mà nó cần truy cập hay không. thư mục WordPress chính, thư mục wp-content, thư mục tải lên, thư mục plugin và thư mục chủ đề.

Nếu bạn muốn xuất danh sách tất cả thông tin trên trang này, bạn có thể sử dụng nút (Sao chép thông tin trang web vào khay nhớ tạm) để sao chép thông tin vào khay nhớ tạm sau đó dán vào tệp văn bản và lưu vào ổ cứng của bạn hoặc dán nó trong một cuộc trao đổi email với kỹ sư hỗ trợ hoặc nhà phát triển chủ đề / plugin chẳng hạn.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.