Công cụ xuất- Export Tools

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Công cụ (tools) > Xuất ra (Export).

Xuất dữ liệu WordPress của bạn (bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, nhận xét, trường tùy chỉnh, danh mục, thẻ, phân loại tùy chỉnh và người dùng) đôi khi cần thiết và hữu ích.

Nếu bạn đang chuyển sang một máy chủ mới hoặc chỉ muốn sao lưu dữ liệu trang web của mình, thì Xuất trang web của bạn là câu trả lời. Sau khi tệp xuất được tạo, tệp đó có thể được sử dụng để nhập bằng Màn hình Nhập Công cụ.

Màn hình xuất Công cụ khá đơn giản – chỉ cần chỉ định Bộ lọc mong muốn, nếu có, bạn muốn áp dụng, rồi nhấp vào nút Tải xuống tệp xuất để lưu tệp đó vào máy tính cục bộ của bạn.

Khi bạn nhấp vào nút Tải xuống tệp xuất khẩu, WordPress sẽ tạo tệp XML để bạn lưu vào máy tính của mình.

Định dạng này, được gọi là và tệp tin RSS hoặc WXR của WordPress eXtended, sẽ chứa các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, nhận xét, trường tùy chỉnh, danh mục, thẻ, phân loại tùy chỉnh và người dùng.

Khi bạn đã lưu tệp tải xuống, bạn có thể sử dụng Quản trị> Công cụ> Nhập> WordPress tại một trang web WordPress khác để nhập dữ liệu này.

Bộ lọc và các tùy chọn khác:

  • Tất cả nội dung – xuất tất cả các bài đăng, trang, nhận xét, trường tùy chỉnh, điều khoản, menu điều hướng và bài đăng tùy chỉnh của bạn.
  • Bài đăng – Chỉ xuất các nội dung liên quan đến bài đăng.
  • Trang – Chỉ xuất các nội dung liên quan đến Trang.
  • Phần tử – Chỉ xuất các nội dung liên quan đến Phần tử.
  • Media – Chỉ xuất các nội dung liên quan đến Media.

Tải về tập tin được Xuất ra – nhấp vào nút này và tệp, với bất kỳ bộ lọc nào được chọn, sẽ được tạo và bạn sẽ được yêu cầu lưu tệp đó vào máy tính cục bộ của mình.

Công cụ xuất

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.