Quản lý cơ sở kiến ​​thức nội bộ – Internal Knowledge Base

Với BetterDocs Pro, giờ đây bạn có thể dễ dàng tạo Cơ sở kiến ​​thức nội bộ và hạn chế quyền truy cập vào một số tài liệu, danh mục tài liệu, cơ sở kiến ​​thức và nhiều thứ khác dựa trên vai trò người dùng nhất định. Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để tìm hiểu cách quản lý Cơ sở Kiến thức Nội bộ với BetterDocs:

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings Advanced Settings.

Kích hoạt cơ sở kiến ​​thức nội bộ #

Tại mục Internal Knowledge Base, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để bật Cơ sở kiến ​​thức nội bộ. Đánh dấu vào trường ‘Bật / Tắt’ để bắt đầu với Cơ sở Kiến thức Nội bộ.

‘Bật / Tắt’ Cơ sở Kiến thức Nội bộ

Sau khi bật tùy chọn Cơ sở kiến ​​thức nội bộ trong BetterDocs, bạn sẽ có tất cả các tính năng cần thiết ngay tại đó để quản lý cơ sở kiến ​​thức nội bộ của mình.

Cấu hình Cơ sở Kiến thức Nội bộ

Các tùy chọn cài đặt cơ sở kiến ​​thức nội bộ #

Restrict Access To – Hạn chế quyền truy cập #

Bạn có thể quản lý những người có thể xem các tài liệu có sẵn từ trang web của bạn bằng cách sử dụng phần này của Cơ sở Kiến thức Nội bộ. Chọn ‘All Login In Users’ nếu bạn muốn ẩn tài liệu khỏi những người dùng chưa đăng nhập vào trang web WordPress của bạn.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn các vai trò người dùng cụ thể như:

  • Người đăng ký (Subscriber)
  • Quản trị viên (Administrator)
  • Người chỉnh sửa (Editor)
  • Tác giả (Author)
Hạn chế quyền truy cập

Restriction On Docs Pages – Hạn chế trên các trang tài liệu #

Bạn có thể hạn chế một số trang tài liệu nhất định như:

  • Tất cả kho lưu trữ tài liệu (All Docs Archive)
  • Tài liệu (Docs)
  • Trang Danh mục tài liệu (Docs Category page)
  • Cơ sở kiến ​​thức (Knowledge base)

Để ẩn tất cả các trang tài liệu bao gồm tài liệu, danh mục và trang cơ sở kiến ​​thức, chỉ cần chọn tùy chọn ‘All Docs Archive’. Nếu muốn, bạn cũng có thể chọn hạn chế một số trang tài liệu nhất định.

Hạn chế trên các trang tài liệu

Restriction On Knowledge Bases – Hạn chế trên cơ sở kiến ​​thức #

Từ tùy chọn này, bạn có thể xác định cơ sở kiến ​​thức nào bạn muốn ẩn khỏi các vai trò người dùng nhất định.

Hạn chế trên cơ sở kiến ​​thức

Restriction On Docs Categories – Hạn chế đối với danh mục tài liệu #

Để hạn chế một số danh mục Tài liệu nhất định khỏi các vai trò người dùng nhất định, hãy đảm bảo rằng các trang ‘Danh mục tài liệu’ hoặc ‘Tất cả kho lưu trữ tài liệu’ (‘Docs Categories’ or ‘All Docs Archive’) đã bị hạn chế so với tùy chọn trước đó. Sau đó, chỉ cần xác định các danh mục tài liệu mà bạn muốn ẩn với người dùng của mình.

Hạn chế đối với danh mục tài liệu

Redirect URL – Chuyển hướng URL #

Bạn có thể dễ dàng thêm URL được chuyển hướng cho những người mà bạn đã hạn chế Cơ sở Kiến thức Nội bộ của mình bằng cách sử dụng tùy chọn này. Chỉ cần thêm URL chuyển hướng vào đây. Khi một người xem trang web duyệt qua tài liệu bị hạn chế của bạn, họ sẽ được chuyển hướng đến URL đã cho và sẽ không gặp lỗi 404.

Chuyển hướng URL

Final Outcome – Kết quả cuối cùng #

Sau khi thực hiện tất cả các thay đổi, hãy nhấp vào nút  ‘Save Settings’, bạn sẽ sẵn sàng hoạt động. Đây là cơ sở Kiến thức Nội bộ của bạn sẽ trông như thế nào khi ai đó cố gắng duyệt qua các trang tài liệu bị hạn chế.

Kết quả cuối cùng

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.