Nội dung trang chủ đề – LearnDash Topic Page Content

Nội dung trang bài học là nơi bạn có toàn quyền kiểm soát việc thêm bất kỳ nội dung nào bạn muốn vào bài học của mình. Nếu bạn đã thêm chủ đề hoặc bài kiểm tra vào bài học của mình, LearnDash sẽ tự động thêm danh sách nội dung liên quan vào cuối trang bài học.

Nội dung trang bài học bạn thêm vào đây là thông tin tùy chỉnh của riêng bạn sẽ được hiển thị phía trên bất kỳ chủ đề hoặc bài kiểm tra liên quan nào.

Where to Add Topic Page Content – Nơi thêm nội dung trang chủ đề #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Topics

Nhấp chuột vào bài học mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc nhấp vào Add New

Bạn sẽ tự động đến tab Trang chủ đề

Bạn có thể bắt đầu thêm nội dung của mình ngay lập tức

Topic Title – Tên chủ đề #

Tiêu đề chủ đề của bạn là thứ đầu tiên bạn sẽ thấy ở đầu màn hình chỉnh sửa. Tìm trình giữ chỗ có nội dung “Thêm tiêu đề chủ đề”.

Hầu hết các chủ đề hiển thị tiêu đề chủ đề gần đầu trang, bên dưới tiêu đề hoặc điều hướng chung của bạn.

Topic URL – URL chủ đề #

URL này sẽ tự sinh theo tiêu đề chủ đề hoặc bạn có thể thả đổi tùy ý

Lưu ý: Đường dẫn chỉ tự sinh và lưu ở lần Đăng (Publish) đầu tiên, nếu bạn có cập nhật thay đổi tiêu đề thì đường dẫn không tự thay đổi, phải thay đổi thủ công tại mục Đường dẫn tĩnh nếu cần.

Topic Content – Nội dung chủ đề #

Mọi thứ bên dưới tiêu đề chủ đề là một khung trống để bạn thêm nội dung của mình. Điều này được cung cấp bởi cùng một trình soạn thảo WordPress được sử dụng cho các trang, bài đăng trên blog và các loại nội dung khác trong WordPress.

Thêm văn bản, chèn hình ảnh, nhúng video hoặc nội dung đa phương tiện khác, liên kết đến tệp PDF hoặc tệp âm thanh … khả năng là vô tận. Bạn có toàn quyền kiểm soát loại trải nghiệm học tập mà bạn cung cấp cho người dùng của mình.

Hình ảnh nổi bật là hình ảnh chính liên quan đến khóa học của bạn. Hầu hết các chủ đề WordPress sẽ hiển thị hình ảnh này gần đầu trang bài học của bạn. Đó cũng là hình ảnh chúng tôi sẽ hiển thị nếu bạn đang sử dụng course grid add-on.

Tìm bảng Hình ảnh nổi bật trong thanh bên (đảm bảo rằng bạn đang xem cài đặt Tài liệu, không phải cài đặt Block)

Nếu nó chưa mở, hãy nhấp vào nó để mở

Nhấp vào Đặt hình ảnh nổi bật

Chọn một hình ảnh từ Thư viện phương tiện của bạn hoặc tải lên một hình ảnh mới

Nhấp vào nút Chọn ở dưới cùng

Lưu ý: Tiêu đề bài học, mô tả và hình ảnh nổi bật của bạn được hiển thị ở đâu và như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào chủ đề WordPress của bạn.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.