Cài đặt nội dung & hiển thị chủ đề – Topic Display & Content Settings

Nội dung chủ đề & cài đặt hiển thị cung cấp một cách để bạn sử dụng nội dung bổ sung trong chủ đề của mình, cũng như làm cho nó tương tác hơn một chút. Bạn có thể bao gồm các tài liệu chủ đề bổ sung, thêm một số logic hữu ích để phát lại video của bạn, cho phép người dùng tải lên các bài tập và bao gồm bộ hẹn giờ chủ đề.

Locating Topic Display & Content Settings – Vị trí cài đặt nội dung & hiển thị Chủ đề #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Topics

Nhấp vào khóa học bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings) ở đầu trang

Tìm phần có tiêu đề “Tùy chọn hiển thị & nội dung” (“Display & Content Options”)

Topic Materials – Vật liệu chủ đề #

Tài liệu đề tài là tài liệu bổ trợ cần thiết cho đề tài. Thông thường nhất là bao gồm các tệp PDF hoặc các tệp có thể tải xuống khác trong khu vực này, nhưng bạn có thể bao gồm bất kỳ thứ gì bạn muốn (PDF, hình ảnh, tệp âm thanh có thể tải xuống, liên kết đến các trang web khác, v.v.).

Bên cạnh Tài liệu chủ đề (Topics Materials), bật nút gạt

Thêm tài liệu của bạn vào hộp (HTML được hỗ trợ)

Tài liệu chủ đề được hiển thị cho người dùng của bạn trong một tab riêng biệt, cùng với nội dung chủ đề chính của bạn.

Lưu ý: Giữa quá trình phát triển video, tải lên bài tập và hẹn giờ chủ đề, chỉ một trong ba có thể được bật cùng một lúc. Bật một trong các tùy chọn này sẽ làm cho hai tùy chọn còn lại không thể truy cập được.

Video Progression – Tiến trình video #

Tiến trình của video là một cách yêu cầu người dùng xem toàn bộ video trước khi họ có thể hoàn thành chủ đề.

Assignment Uploads – Tải lên bài tập #

Lưu ý: Không thể bật tải lên bài tập nếu đã bật tiến trình video hoặc bộ đếm thời gian chủ đề.

Để cho phép người dùng tải lên các bài tập cho chủ đề, hãy bật tùy chọn Assignment Uploads. Bạn sẽ được cung cấp một số tùy chọn bổ sung:

File extensions – Phần mở rộng tệp
#

Bạn có thể chỉ định chính xác loại tệp nào có thể được tải lên.

 • Nhập từng loại tệp được phép vào hộp ( không có phần đầu .)
 • Tách nhiều loại tệp bằng dấu phẩy
 • Để trống để cho phép  tải lên bất kỳ loại tệp nào

Ví dụ: nhập thông tin sau để chỉ cho phép các tệp Microsoft Word, Excel & PowerPoint:

 • doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx

File size limit – Giới hạn kích thước tệp #

Bạn có thể chỉ định kích thước tệp tối đa được phép tải lên.

 • Nhập một số, theo sau là M (cho megabyte)

Ví dụ: để giới hạn tải lên ở 5 megabyte, hãy nhập 5M.

Lưu ý : Máy chủ của bạn cũng đặt giới hạn kích thước tệp tối đa. Giới hạn dưới sẽ luôn được sử dụng. Nếu bạn gặp sự cố khi nhận tải lên bài tập, bạn có thể liên hệ với máy chủ của mình và yêu cầu họ tăng kích thước tệp tải lên tối đa của bạn.

Points – Điểm #

Nếu bạn muốn thưởng điểm cho người dùng khi họ gửi bài tập:

Bên cạnh mục Điểm, bật cài đặt

Nhập số điểm sẽ được thưởng cho một bài tập đã nộp

Grading Type – Cách chấm điểm #

Có hai tùy chọn về cách phân loại bài tập:

 • Tự động phê duyệt (mặc định)
  Không cần chấm điểm hoặc phê duyệt. Bài tập sẽ được tự động phê duyệt và điểm đầy đủ sẽ được thưởng.
 • Phê duyệt thủ công Quản
  trị viên hoặc trưởng nhóm phải phê duyệt nhiệm vụ. Chủ đề không thể được hoàn thành cho đến khi bài tập được phê duyệt.

Nếu bạn chọn phê duyệt thủ công một nhiệm vụ , bạn có các tùy chọn bổ sung:

Giới hạn số lượng bài tập đã tải lên #

Nhập một số vào hộp để chỉ định số lượng tệp tối đa mà người dùng có thể tải lên cho bài tập này.

 • Để trống không giới hạn (mặc định)

Cho phép xóa tệp #

Bật tùy chọn này để cho phép người dùng xóa các tệp đã tải lên của họ. Điều này chỉ có thể thực hiện cho đến khi nhiệm vụ được phê duyệt.

Topic Timer – Bộ hẹn giờ chủ đề #

Việc bật bộ hẹn giờ làm bài bắt buộc sẽ yêu cầu người dùng dành một khoảng thời gian nhất định trên trang chủ đề trước khi họ có thể đánh dấu là hoàn thành. Chủ đề không thể được hoàn thành cho đến khi thời gian quy định đã trôi qua.

Bên cạnh mục Topic Timer, bật cài đặt

Nhập thời gian theo định dạng sau: HH:MM:SS(Giờ:phút:giây)

Đồng hồ đếm ngược sẽ xuất hiện bên dưới nút “Đánh dấu hoàn thành” (“Mark Complete”).

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.