Cài đặt chung chủ đề – LearnDash Global Topic Settings

Màn hình cài đặt chủ đề LearnDash là nơi bạn có thể đặt các tùy chọn chung sẽ áp dụng cho tất cả các chủ đề trên trang web của bạn. Cài đặt chủ đề được sắp xếp thành một vài phần, được nêu bên dưới.

Để truy cập cài đặt chủ đề chung của bạn:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Topics

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Topic Taxonomies (Categories & Tags) – Phân loại chủ đề (Danh mục & Thẻ) #

Sử dụng phân loại chủ đề là hoàn toàn tùy chọn, nhưng chúng cung cấp một cách bổ sung để tổ chức các chủ đề của bạn.

  • LearnDash Topics Categories: Điều này cho phép bạn sắp xếp các chủ đề của mình thành các danh mục tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các chủ đề LearnDash.
  • LearnDash Topics Tags: Điều này cho phép bạn tổ chức các chủ đề của mình bằng cách sử dụng các thẻ tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các chủ đề LearnDash.
  • WP Post Categories: Điều này cho phép bạn sắp xếp các chủ đề của mình bằng hệ thống quản lý danh mục mặc định của WordPress. Các danh mục này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Chuyên mục. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng Bài đăng & Chủ đề.
  • WP Post Tags: Điều này cho phép bạn tổ chức các chủ đề của mình bằng hệ thống quản lý thẻ mặc định của WordPress. Các thẻ này có thể được xem và quản lý trong quản trị viên WordPress trong Bài viết > Tags. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng Bài đăng & Chủ đề.

Managing Categories & Tags – Quản lý danh mục & thẻ #

Bạn có thể quản lý (thêm, chỉnh sửa hoặc xóa) Danh mục & Thẻ WordPress và LearnDash thông qua menu Hành động:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Topics

Chọn menu thả xuống Action

Chọn tùy chọn menu mong muốn của bạn

Custom Post Type Options – Tùy chọn loại bài đăng tùy chỉnh #

  • Search: Bật cài đặt này nếu bạn muốn các chủ đề được đưa vào kết quả tìm kiếm khi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm WordPress mặc định trên giao diện người dùng của trang web của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm điều này bằng cách bật Chỉ người dùng đã đăng nhập hoặc Chỉ người dùng đã đăng ký.
  • Archive Page: Bật cài đặt này nếu bạn muốn bật trang lưu trữ giao diện người dùng, nơi tất cả các chủ đề được liệt kê. Sau khi được bật, để điều này có hiệu lực, bạn phải lưu lại liên kết cố định trang web của mình. Bạn cũng có thể bật thêm Nguồn cấp RSS / Atom khi bật cài đặt này.
  • Editor Supported Settings: Chọn các cài đặt này để cho phép các cài đặt được hỗ trợ của WordPress trong trình chỉnh sửa và chủ đề, chẳng hạn như hình ảnh nổi bật, nhận xét, trường tùy chỉnh và bản sửa đổi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.