Cấu hình tab Trường – MemberPress Configuring the Fields tab

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > MemberPress > Settings > chọn tab “Fields

Video Overview – Video tổng quan #

Basic Settings – Cài đặt cơ bản #

Bạn có thể chuyển đổi xem có yêu cầu các trường tên, họ và địa chỉ khi đăng ký, cũng như trong quá trình mua hàng đã đăng nhập trong phần Mua hàng đã Đăng nhập (Logged In Purchases) và Phần Trường Thông tin Người dùng Mở rộng (Extended User Information Fields).

Creating Custom Fields – Tạo trường tùy chỉnh #

Một tính năng tuyệt vời của MemberPress là khả năng tạo các trường tùy chỉnh không giới hạn để các thành viên của bạn điền vào. Các trường này có thể được hiển thị trong khi đăng ký hoặc chỉ trên trang tài khoản sau khi đăng ký – tức là; bạn muốn tổ chức sinh nhật của họ hoặc tìm hiểu cách họ nghe về trang web của bạn.

Hơn nữa, trong cài đặt Memberships ( MemberPress > Memberships > Tại mục “Membership Options” ), bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn các trường nhất định. Điều này sẽ cho phép bạn chỉ hiển thị các trường bạn muốn hiển thị trên mỗi biểu mẫu đăng ký Thành viên. MemberPress sau đó sẽ hiển thị một cách thông minh các trường chỉ dành cho thành viên thuộc (các) Tư cách thành viên (Membership) mà họ đã đăng ký trên trang tài khoản của họ.

Creating a Default Blank Option for Drop Down Custom Field – Tạo tùy chọn để trống mặc định cho trường tùy chỉnh thả xuống #

LƯU Ý: Trường tùy chỉnh trình đơn thả xuống của chúng tôi hiện không có tùy chọn “trống” mặc định. Nếu bạn không thể tự thêm, thì người dùng sẽ có thể gửi biểu mẫu đăng ký của bạn mà không cần chọn mục nhập nếu đó là trường bắt buộc. Để thêm tùy chọn “trống”, chỉ cần thêm tùy chọn sau làm tùy chọn đầu tiên của bạn:

Bằng cách đó, khi người dùng của bạn không chọn được một tùy chọn, MemberPress sẽ không cho phép họ gửi biểu mẫu và nó sẽ hiển thị lỗi này:

Creating a Clickable Checkbox Option – Tạo tùy chọn hộp kiểm có thể nhấp #

Để tạo trường tùy chỉnh hộp kiểm có thể nhấp, bạn có thể chỉ cần thêm một số html cơ bản vào tên trường khi tạo nó. Đây là một ví dụ:

<a href='https://www.yoursite.com/special-policies' target='_blank'>Please agree to our Special Policies</a>

LƯU Ý: bạn phải sử dụng dấu nháy đơn như trong ví dụ trên. Dấu ngoặc kép sẽ không hoạt động.

Cái nào sẽ hiển thị trên trang đăng ký như thế này:

Enabling Multiple “Checked” Options for Multi-Select and Checkboxes Custom Fields – Bật Nhiều Tùy chọn “Checked” cho Trường Tùy chỉnh Chọn nhiều và Hộp kiểm #

MemberPress cho phép bạn nhập một tùy chọn mặc định để được chọn hoặc chọn cho các loại Trường Tùy chỉnh Chọn nhiều và Hộp kiểm bằng cách sử dụng (các) Giá trị mặc định cho trường và nhập giá trị tùy chọn như được hiển thị ở đây:

Để chọn nhiều hơn một tùy chọn, chỉ cần tách các Giá trị Tùy chọn (Option Values) đã nhập trong (các) tùy chọn Giá trị mặc định (Default Value(s)) như được hiển thị ở đây (được phân tách bằng dấu phẩy, không có khoảng cách giữa các mục nhập):

Đây là những gì sẽ trông như thế này trên trang đăng ký của bạn:

*Nhấn nút Update Options để lưu những thay đổi

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.