Cấu hình tab Email – MemberPress Configuring the Emails tab

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > MemberPress > Settings > chọn tab “Emails

Video tổng quan #

Send Mail From – Thông tin người gửi #

MemberPress sẽ gửi email thay mặt bạn bằng cách sử dụng thông tin được tìm thấy trong các trường “Tên người gửi:” và “Từ email:” (“From Name:” and “From Email:”) như được hiển thị bên dưới. Theo mặc định, MemberPress sẽ điền các trường này với Tiêu đề trang web và địa chỉ Email nằm trong trang quản trị WordPress > Cài đặt > Tổng quan của bạn. Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng hệ thống gửi thư của bên thứ ba như SendGrid, Mandrill, MailGun, Amazon SES hoặc bất kỳ hệ thống nào khác, vui lòng truy cập trang này, nơi nó được thảo luận chi tiết hơn.

Member Notices – Thông báo thành viên #

Những email này được kích hoạt và gửi đến người dùng khi một sự kiện nhất định xảy ra.

 • Send Welcome Email – Email này được gửi để Chào mừng người dùng mới khi họ đăng ký trang web thành viên của bạn sau khi mua hàng hoàn tất. LƯU Ý: Email này sẽ KHÔNG được gửi nếu bạn đặt email chào mừng dành riêng cho thành viên trong tab Tài khoản của tùy chọn thành viên VÀ nếu người dùng tương ứng với tư cách thành viên đó. Theo mặc định, email này sẽ được gửi đến bất kỳ người dùng nào khác không tương ứng với email chào mừng dành riêng cho thành viên. Ngoài ra, email chào mừng toàn cầu (mặc định) CHỈ được gửi đến thành viên một lần – vì vậy nếu một thành viên hiện tại mua tư cách thành viên khác sau đó, họ sẽ không nhận được email đó. Vì vậy, trong trường hợp đó, các email dành riêng cho thành viên sẽ tốt hơn.
 • Send Payment Receipt Notice – Email này được gửi đến người dùng khi thanh toán đã hoàn tất.
 • Send Cancelled Subscription Notice – Email này được gửi đến người dùng khi đăng ký đã bị hủy.
 • Send Upgraded Subscription Notice – Email này được gửi đến người dùng khi họ nâng cấp đăng ký của mình.
 • Send Downgraded Subscription Notice – Email này được gửi đến người dùng khi họ hạ cấp đăng ký của mình.
 • Send Paused Subscription Notice – Email này được gửi đến người dùng khi một trong các đăng ký của họ bị tạm dừng.
 • Send Resumed Subscription Notice – Email này được gửi đến người dùng khi họ tiếp tục đăng ký.
 • Send Refunded Transaction Notice – Email này được gửi đến người dùng khi một giao dịch đã được hoàn lại tiền.
 • Send Failed Transaction Notice – Email này được gửi đến người dùng khi giao dịch của họ không thành công.
 • Send Credit Card Expiring Notice – Email này được gửi đến người dùng khi thẻ tín dụng của họ sắp hết hạn.

Admin Notices & Emails – Thông báo & Email của Quản trị viên #

Những email này được quản trị viên nhận khi một sự kiện xảy ra đối với người dùng. Theo mặc định, trường “Địa chỉ email quản trị” (“Admin Email Addresses” ) sẽ được điền với địa chỉ Email nằm trong trang quản trị WordPress > Cài đặt > Tổng quan của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể đặt bao nhiêu email vào trường tùy thích, được phân tách bằng dấu phẩy. Thao tác này sẽ gửi email danh sách email Quản trị viên bất cứ khi nào người dùng thực hiện bất kỳ tùy chọn nào đã chọn bên dưới.

 • Send New Signup Notice – Email này được gửi cho bạn khi người dùng đăng ký trang web thành viên của bạn và giao dịch đầu tiên của họ hoàn tất.
 • Send New One-Time Subscription Notice – Email này được gửi cho bạn khi đăng ký không lặp lại được tạo.
 • Send New Recurring Subscription Notice – Email này được gửi cho bạn khi đăng ký được tạo.
 • Send Payment Receipt Notice – Email này được gửi cho bạn khi một khoản thanh toán đến qua trang web thành viên của bạn.
 • Send Cancelled Subscription Notice – Email này được gửi cho bạn khi đăng ký bị hủy.
 • Send Upgraded Subscription Notice – Email này được gửi cho bạn khi đăng ký được nâng cấp.
 • Send Downgraded Subscription Notice – Email này được gửi cho bạn khi đăng ký đã bị hạ cấp.
 • Send Paused Subscription Notice – Email này được gửi cho bạn khi đăng ký bị tạm dừng.
 • Send Resumed Subscription Notice – Email này được gửi cho bạn khi đăng ký được tiếp tục.
 • Send Refunded Transaction Notice – Email này được gửi cho bạn khi một giao dịch được hoàn lại tiền.
 • Send Failed Transaction Notice – Email này được gửi cho bạn khi giao dịch không thành công.
 • Send Credit Card Expiring Notice – Email này được gửi cho bạn khi thẻ tín dụng của thành viên sắp hết hạn.
 • How to Edit the Emails – Bạn có thể chỉnh sửa định dạng của email bằng cách nhấp vào nút “Chỉnh sửa” (Edit) bên cạnh chúng. Thao tác này sẽ thả xuống một phần nơi bạn có thể sửa đổi Chủ đề và Nội dung của email. Trong Nội dung email, bạn sẽ thấy các mã như thế này {$ user_login}. Khi email được gửi đi, các giá trị này sẽ được thay thế bằng giá trị thực của chúng cho người dùng đó. Mỗi mẫu email có một danh sách các mã có sẵn cho email cụ thể đó. Bạn có thể sử dụng bất kỳ mã nào trong số đó trong Nội dung email.

Adding Custom Fields in Emails – Thêm trường tùy chỉnh trong email #

Bạn có thể thêm bất kỳ trường tùy chỉnh nào được nhập vào tại Trang quản trị WordPress > MemberPress > Settings > tab “Fields” vào email được gửi tới Thành viên hoặc Quản trị viên. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng {$ usermeta: slug} trong đó “slug” được thay thế bằng slug của trường tùy chỉnh của bạn. I E; {$ usermeta: mepr_office_phone} có thể là một ví dụ. Các slugs của các trường tùy chỉnh của bạn có thể được tìm thấy tại đây:

LƯU Ý:

 • Các trường tùy chỉnh hiện không được sử dụng trong các email thử nghiệm. Để kiểm tra chức năng của các trường tùy chỉnh của bạn trong email, hãy làm như vậy với đăng ký thử nghiệm thực tế.
 • Nếu bạn nhận thấy rằng slug của mình thực sự dài, trước tiên hãy thử tạo một trường mới với tên viết tắt của những gì bạn muốn slug trở thành, nhấp vào cập nhật ở cuối trang, sau đó chỉnh sửa tên theo cách bạn muốn xuất hiện trên trang đăng ký của bạn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn slug bạn muốn với tên của trường tùy chỉnh mà bạn muốn. Hãy cẩn thận với điều này vì nếu bạn xóa và tạo lại một trường để thực hiện việc này, tất cả thông tin được nhập vào trường đó bởi các thành viên hiện tại sẽ bị mất.

*Nhấn nút Update Options để lưu những thay đổi

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.