Cấu hình các trang – MemberPress Configuring the Pages tab

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > MemberPress > Settings > chọn tab “Pages

Reserved Pages – Các trang đặt trước #

MemberPress yêu cầu một số trang để hoạt động. Đây là nơi bạn có thể cho MemberPress biết những trang nào sẽ sử dụng trên trang web của bạn. Các trang được đánh dấu * là bắt buộc và phải được đặt. Nếu “- Tự động Tạo Trang Mới -” được chọn khi bạn nhấp vào “Update Options”, (các) trang sẽ được tạo và định cấu hình tự động cho bạn. Nếu bạn có các trang hiện có mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn chúng từ menu thả xuống.

Bạn không phải đặt bất kỳ nội dung nào trên các trang này, mặc dù nếu bạn làm như vậy, MemberPress sẽ thêm nội dung của nó bên dưới nội dung của bạn. Dưới đây là mô tả chi tiết của từng trang và chức năng của nó (vui lòng nhấp vào tên từng trang để tìm hiểu cách tạo, chỉnh sửa và sử dụng các trang này):

  • Thank You Page – Trang cảm ơn là trang mà các thành viên của bạn sẽ được hiển thị sau khi họ mua một trong các Tư cách thành viên của bạn. Thông thường, bạn sẽ muốn ẩn trang này khỏi các menu điều hướng giao diện người dùng. Tùy chỉnh chi tiết tại tài liệu: Cấu hình và sử dụng trang cảm ơn – Configuring and Using the Thank You Page
  • Account Page – Sau khi một thành viên đăng nhập vào trang web của bạn, họ thường được đưa đến trang này trừ khi bạn chỉ định khác trong Tùy chọn. Tại đây, thành viên có thể cập nhật thông tin hồ sơ, thay đổi mật khẩu, xem lịch sử thanh toán và nâng cấp / hủy đăng ký của mình. Thông thường, bạn sẽ muốn hiển thị trang này trong menu điều hướng giao diện người dùng của mình. Tùy chỉnh chi tiết tại tài liệu: Cấu hình và sử dụng trang tài khoản – Configuring and Using the Account Page
  • Login Page – Điều này khá đơn giản, trang này hiển thị một biểu mẫu đăng nhập nơi các thành viên có thể đăng nhập vào trang web của bạn và truy cập bất kỳ nội dung nào họ đã trả tiền. Trang này cũng sẽ hiển thị một liên kết quên mật khẩu trong trường hợp người dùng không thể nhớ mật khẩu của họ. Cấu hình và sử dụng trang đăng nhập MemberPress – Configuring and Using the MemberPress Login Page

Group and Membership Pages Slugs – Đường dẫn của trang Nhóm và trang Thành viên #

  • Group Pages Slug – văn bản bạn đặt ở đây sẽ là slug của bạn cho tất cả các trang Giá nhóm MemberPress của bạn. Ví dụ: nếu bạn nhập “plans” làm slug của mình và bạn có một nhóm có tên “Trial and Paid”, thì URL của bạn sẽ trông giống như https://wwww.yoursite.com/plans/trial-and-paid/ theo mặc định.
  • Membership Pages Slug – văn bản bạn đặt ở đây sẽ là slug của bạn cho tất cả các trang Đăng ký thành viên MemberPress của bạn. Ví dụ: nếu bạn nhập “subscribe” làm slug và bạn có tư cách thành viên là “Gold”, thì URL của bạn sẽ giống như https://wwww.yoursite.com/subscribe/gold/ theo mặc định.
  • Note: Bạn không nên thay đổi các giá trị này nếu bạn đã có các trang nhóm và trang thành viên hiện có trên trang thành viên đã hoạt động vì tất cả các URL của bạn cho chúng sẽ thay đổi (WordPress sẽ cố gắng chuyển hướng từ URL cũ sang URL mới).

Unauthorized Access – Truy cập trái phép #

  • Redirect unauthorized visitors to a specific URL – Bật cài đặt này cho phép bạn chuyển hướng người dùng đến một trang cụ thể trên trang web của bạn thay vì chỉ thấy thông báo trái phép mặc định của bạn. Để tìm hiểu thêm về tính năng mạnh mẽ này và những gì bạn có thể đạt được với nó, vui lòng truy cập trang này.
  • Show an excerpt to unauthorized visitors – Bật tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị một số loại đoạn trích trên các trang được bảo vệ của mình cho những người truy cập trái phép. Điều này có thể được đặt thành “More Tag”, “Post Excerpt” hoặc “Custom”. Khi được đặt thành “Custom”, bạn có thể chọn số ký tự mà người dùng sẽ thấy, điều này rất hữu ích nếu bạn muốn hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn phần trích dẫn bài đăng mặc định là 55 ký tự. Ngoài ra, khi “Custom” được chọn, các thẻ HTML sẽ bị loại bỏ, vì vậy tất cả các định dạng sẽ bị mất. Chỉ văn bản thuần túy sẽ được hiển thị.
  • Show a login form on pages containing unauthorized content – Nếu bạn muốn hiển thị biểu mẫu đăng nhập trên bất kỳ trang nào có nội dung trái phép, hãy bật tùy chọn này.
  • Default Unauthorized Message – Nhấp vào liên kết này sẽ hiển thị một trình chỉnh sửa trực tiếp nơi bạn có thể nhập thư trái phép mặc định. Người dùng trái phép của bạn sẽ thấy thông báo này trên tất cả các trang được bảo vệ mà họ không được phép xem trừ khi bạn đã thiết lập thông báo trái phép tùy chỉnh theo quy tắc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý điều này trên mỗi trang, bài đăng hoặc loại bài đăng tùy chỉnh tại tài liệu Quản lý truy cập trái phép trên mỗi bài đăng / trang – Per Post/Page Unauthorized Access Mangagement.

*Nhấn nút Update Options để lưu những thay đổi

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.