Cài đặt tổng quan – General Setting

Trong mục này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Cài đặt chung trong WordPress. Cài đặt chung WordPress được sử dụng để đặt cài đặt cấu hình cơ bản cho trang web của bạn. Trong màn hình quản trị cài đặt, nó là một màn hình cài đặt mặc định.

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Cài đặt (Settings) > Tổng quan (General)

Sau đây là chi tiết của các trường trên trang Tùy chọn tổng quan.

  • Tên website – hiển thị tên của trang web trong tiêu đề mẫu.
  • Khẩu hiệu – Hiển thị một câu ngắn về trang web của bạn.
  • Địa chỉ e-mail quản trị – Nhập địa chỉ e-mail của bạn để giúp khôi phục mật khẩu hoặc bất kỳ cập nhật nào của bạn.
  • Ngôn ngữ của trang trang – Đặt ngôn ngữ cho bảng điều khiển WordPress.
  • Múi giờ – Đặt múi giờ dựa trên thành phố cụ thể.
  • Định dạng ngày tháng – Đặt định dạng kiểu ngày mà bạn cần để hiển thị trên trang web.
  • Định dạng thời gian – Đặt định dạng thời gian mà bạn cần để hiển thị trên trang web.
  • Tuần bắt đầu vào – Chọn ngày trong tuần mà bạn muốn bắt đầu cho lịch WordPress. Theo mặc định, nó được đặt là Thứ Hai.

Sau khi điền tất cả các thông tin về cài đặt chung, nhấp vào nút Lưu thay đổi. Nó sẽ lưu tất cả thông tin cài đặt chung của bạn.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.