Cài đặt thảo luận – Discussion Setting

Trong mục này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cài đặt Thảo luận trong WordPress. Cài đặt thảo luận WordPress có thể được định nghĩa là sự tương tác giữa blogger và khách truy cập. Các cài đặt này được thực hiện bởi quản trị viên để có quyền kiểm soát các bài đăng / trang đến thông qua người dùng.

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Cài đặt (Settings) > Thảo luận (Discussion).

Các trường sau được hiển thị trong cài đặt Thảo luận.

  • Cài đặt bài viết mặc định (Default post settings) – Các cài đặt này được đặt mặc định cho các trang mới bạn tạo hoặc các bài đăng mới. Điều này chứa ba cài đặt khác:
    • Cố gắng thông báo cho bất kỳ blog nào được liên kết đến từ bài đăng – Khi bạn xuất bản các bài báo thì nó sẽ gửi một thông báo (gửi ping và trackback) đến các blog khác.
    • Cho phép thông báo liên kết từ các blog khác (pingback và trackback) về các bài đăng mới – Chấp nhận ping từ các blog khác.
    • Cho phép mọi người gửi nhận xét về các bài đăng mới – Bạn có thể cho phép hoặc không cho phép người khác nhận xét về bài viết của mình bằng cách sử dụng cài đặt này.

Bạn có thể thay đổi cài đặt theo ý muốn của mình cho từng bài viết.

  • Các cài đặt nhận xét khác (Other comment settings) – Cài đặt này có các tùy chọn sau:
    • Tác giả bình luận phải điền tên và email – Khi bạn đánh dấu vào ô này, khách truy cập bắt buộc phải điền tên và địa chỉ email của họ.
    • Người dùng phải đăng ký và đăng nhập để bình luận – Nếu bạn đánh dấu vào ô này, chỉ những khách đã đăng ký mới có thể để lại bình luận, nếu không đánh dấu vào bất kỳ ai có thể để lại bất kỳ số lượng bình luận nào.
    • Tự động đóng nhận xét trên các bài đăng cũ hơn … ngày – Tùy chọn này cho phép bạn chỉ chấp nhận các bình luận trong một khoảng thời gian cụ thể theo ý muốn của bạn.
    • Hiển thị hộp kiểm chọn tham gia cookie nhận xét, cho phép đặt cookie của tác giả nhận xét
    • Bật nhận xét theo chuỗi (lồng nhau) – Khi bạn chọn tùy chọn này, khách truy cập có thể trả lời hoặc thảo luận và nhận phản hồi.
    • Chia nhận xét thành các trang có nhận xét cấp cao nhất trên mỗi trang và trang được hiển thị theo mặc định – Nếu các trang của bạn nhận được nhiều nhận xét thì bạn có thể chia chúng thành các trang khác nhau bằng cách chọn hộp này.
    • Các bình luận nên được hiển thị cùng với các bình luận ở đầu mỗi trang – Bạn có thể sắp xếp các bình luận theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
  • Gửi email cho tôi bất cứ khi nào – Cài đặt này có hai tùy chọn:
    • Bất kỳ ai đăng nhận xét – Khi bạn đánh dấu vào ô này, tác giả sẽ nhận được e-mail cho mỗi nhận xét được đăng.
    • Nhận xét được giữ để kiểm duyệt – Điều này được sử dụng trong trường hợp bạn không muốn nhận xét của mình được cập nhật trước khi được quản trị viên kiểm duyệt.
  • Trước khi nhận xét xuất hiện – Cài đặt này cho phép cách các bài đăng của bạn được kiểm soát. Có hai cài đặt khác như sau
    • Nhận xét phải được phê duyệt theo cách thủ công – Nếu bạn chọn hộp này thì chỉ những nhận xét được phê duyệt bởi quản trị viên mới có thể được hiển thị trên các bài viết hoặc trang.
    • Tác giả nhận xét phải có nhận xét đã được phê duyệt trước đó – Điều này có thể được kiểm tra khi bạn muốn phê duyệt nhận xét của một tác giả đã nhận xét và địa chỉ e-mail của người đó khớp với địa chỉ e-mail của nhận xét đã đăng trước đó. Nếu không, bình luận được giữ lại để kiểm duyệt.
  • Kiểm duyệt bình luận – Chỉ chứa một số liên kết cụ thể được phép đưa vào bình luận.
  • Khóa nhận xét không được phép – Khi một nhận xét chứa bất kỳ từ nào trong số này trong nội dung, tên tác giả, URL, email, địa chỉ IP hoặc chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt, thì nhận xét đó sẽ được đưa vào Thùng rác. Một từ hoặc địa chỉ IP trên mỗi dòng. Nó sẽ khớp với các từ bên trong, vì vậy “press” sẽ khớp với “WordPress”.
Cài đặt thảo luận

Nhấp vào nút Lưu thay đổi để lưu các thay đổi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.